Việc làm tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu: 17 công việc

9,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thực Phẩm Xanh Hiện Đại
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng việc liÊn quan đến việc luÂn chuyển, phối hợp ...
6,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thực Phẩm Xanh Hiện Đại
Mô tả chi tiết công việc * TrÁch nhiệm vÀ mÔ tả cÔng việc bao gồm nhưng khÔng chỉ ...
12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Vật Tư Và Thiết Bị KSN
Mô tả chi tiết công việc - Trực tiếp điều hÀnh mọi hoạt động của dự Án, chịu trÁch nhiệm ...
MONTH
Công Ty TNHH Vật Tư Và Thiết Bị KSN
Mô tả chi tiết công việc - Phối hợp với cÁc bộ phận liÊn quan vÀ đối tÁc để lÊn kế hoạch ...
MONTH
Công ty TNHH Vật Tư Và Thiết Bị KSN
Mô tả chi tiết công việc - Hỗ trợ theo dÕi vÀ phÂn loại cÁc hồ sơ tÀi liệu trong quÁ ...
MONTH
Công Ty TNHH Vật Tư Và Thiết Bị KSN
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn khÁch hÀng, TÌm kiếm cÁc nhÀ cung cấp phÙ hợp theo tiÊu ...
MONTH
Công Ty TNHH Vật Tư Và Thiết Bị KSN
Mô tả chi tiết công việc - Cập nhật ghi chÉp vÀ phản Ánh kịp thời cÁc thÔng tin mua bÁn ...
8,778,934 VNĐ - 11,778,934 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Giao hàng cho đại lý, siÊu thị, cửa hàng bán lẻ (sử ...
12,000,000 VNĐ - 16,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thực Phẩm Xanh Hiện Đại
Mô tả chi tiết công việc * CÔng việc nhÓm 1:- Quản trị, chịu trÁch nhiệm toÀn bộ cÁc ...
MONTH
Công Ty TNHH Thực Phẩm Xanh Hiện Đại
Mô tả chi tiết công việc - Quay dựng những thước phim riÊng biệt thÀnh 1 project hoÀn ...