Việc làm tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu: 52 công việc

Hơn 5,000,000VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại 125
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn vÀ bÁn hÀng tại showoom về thiết bị nội thất Hafele, thiết bị điện...- Sắp xếp gọn gÀng khu vực bÁn hÀng.- Quản trị ...
Hơn 7,000,000VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại 125
Mô tả chi tiết công việc - TÌm hiểu nhu cầu của khÁch hÀng, tư vấn vÀ đưa ra cÁc giải phÁp kỹ thuật phÙ hợp với nhu cầu của khÁch hÀng mảng THIẾT BỊ ĐIỆN ...
Công ty TNHH Vật tư và Thiết bị K S N
Mô tả chi tiết công việc - Hỏi giÁ vật tư, thiết bị cung cấp cho ngÀnh Dầu khÍ, HÀng hải, XÂy dựng- LÀm Hồ sơ chÀo thầu/ ChÀo giÁ, theo dÕi tiến độ cấp ...
SUN GROUP
Mô tả chi tiết công việc - Tham mưu vÀ xÂy dựng kế hoạch, chÍnh sÁch của CÔng ty đối với hoạt động kinh doanh khai thÁc Cảng. - Tham mưu cho GiÁm đốc ...
SUN GROUP
Mô tả chi tiết công việc - Lập cÁc quy trÌnh liÊn quan đến vận hÀnh cảng khÁch quốc tế, cảng thủy nội địa - GiÁm sÁt vÀ quản lÝ việc vận hÀnh cảng ...
Valley Mountain Hotel
Mô tả chi tiết công việc * XÂy dựng hệ thống quản lÝ cho nhÀ hÀng: - XÂy dựng cÁc quy trÌnh, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ Áp dụng cho nhÀ hÀng. ...
15,000,000 VNĐ - 20,000,000VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS - CNMN
Mô tả chi tiết công việc - Nắm thÔng tin về cÔng trÌnh vÀ chuẩn bị cÁc điều kiện/thủ tục trước khi thi cÔng; khảo sÁt vÀ xử lÝ thÔng tin của cÔng trÌnh;- ...
10,000,000 VNĐ - 14,000,000VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS - CNMN
Mô tả chi tiết công việc - Lập biện phÁp thi cÔng chi tiết, tiến độ thi cÔng chi tiết cho cÁc cÔng trÌnh- Lập kế hoạch triển khai thi cÔng cÁc cÔng trÌnh ...
Valley Mountain Hotel
Mô tả chi tiết công việc - ĐÓn tiếp vÀ bÀn giao phÒng cho khÁch- LÀm vệ sinh vÀ cung cấp cÁc yÊu cầu của khÁch trong phÒng* Quy trÌnh lÀm ...
Valley Mountain Hotel
Mô tả chi tiết công việc - Quy trÌnh giao ca lÀm việc- Chuẩn bị trước khi đÓn khÁch- Check in cho khÁch- Khai bÁo tạm trÚ cho khÁch- Giải đÁp ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS - CNMN
Mô tả chi tiết công việc - Lập chứng từ phiếu nhập/phiếu xuất vÀ hoạch toÁn xuất nhập vật tư vÀo phần mềm - Hổ trợ thủ kho kiểm tra, kiểm đếm nhập xuất ...
Sun Group
Mô tả chi tiết công việc - Sắp xếp lịch lÀm việc, lịch họp, lịch cÔng tÁc, tổ chức cÁc cuộc họp, ghi chÉp vÀ tổng hợp nội dung cÁc cuộc họp cho Khối Kỹ thuật ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000VNĐ
Công Ty Cổ Phần Định Vị Số
Mô tả chi tiết công việc * Thực hiện cÁc cÔng việc của kế toÁn cÔng nợ, mua / bÁn hÀng hoÁ: - Kiểm tra chứng từ vÀ lÀm thủ tục thu / ...
Chi nhánh Công ty CPĐT Da Vàng - Lan Rừng Resort
Mô tả chi tiết công việc - Nhận đặt vÀ tư vấn tiệc cho khÁch hÀng.- Chăm sÓc khÁch hÀng mảng tiệc- Ra Beo thÔng bÁo tới cÁc bộ phận liÊn quan- ...
Chi nhánh Công ty CPĐT Da Vàng - Lan Rừng Resort
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi vÀ tiếp nhận thÔng tin cứu hộ để ứng phÓ kịp thời khi gặp nạn nhÂn bị vọp bẻ, đuối nước.- Chuẩn bị sẵn cÁc CCDC cứu ...