Việc làm tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu: 19 công việc

MONTH
Công Ty TNHH Vật Tư Và Thiết Bị KSN
Mô tả chi tiết công việc - Phối hợp với cÁc bộ phận liÊn quan vÀ đối tÁc để lÊn kế hoạch ...
MONTH
Công Ty TNHH Vật Tư Và Thiết Bị KSN
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn khÁch hÀng, TÌm kiếm cÁc nhÀ cung cấp phÙ hợp theo tiÊu ...
MONTH
Công Ty TNHH Vật Tư Và Thiết Bị KSN
Mô tả chi tiết công việc - Cập nhật ghi chÉp vÀ phản Ánh kịp thời cÁc thÔng tin mua bÁn ...
MONTH
Công Ty TNHH Thực Phẩm Xanh Hiện Đại
Mô tả chi tiết công việc - Quay dựng những thước phim riÊng biệt thÀnh 1 project hoÀn ...
20,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
Chi Nhánh Kỹ Thuật Viettel Bà Rịa Vũng Tàu
Mô tả chi tiết công việc - Tổng CÔng ty CP CÔng trÌnh Viettel lÀ đơn vị cung cấp dịch vụ ...
30,000,000 VNĐ - 40,000,000 VNĐ MONTH
Chi Nhánh Kỹ Thuật Viettel Bà Rịa Vũng Tàu
Mô tả chi tiết công việc - Tổng CÔng ty CP CÔng trÌnh Viettel lÀ đơn vị cung cấp dịch vụ ...
7,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thực Phẩm Xanh Hiện Đại
Mô tả chi tiết công việc - Sản xuất bÁnh theo danh sÁch yÊu cầu đảm bảo đÚng quy trÌnh ...
8,778,934 VNĐ - 11,778,934 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Giao hàng cho đại lý, siÊu thị, cửa hàng bán lẻ (sử ...
8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Điện Đại An
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc cÔng việc của kế toÁn viÊn/Kế toÁn tổng hợp/Lập ...
12,000,000 VNĐ - 26,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Điện Đại An
Mô tả chi tiết công việc - Số lượng cần tuyển: 05 * Kỹ sư ...