Việc làm tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu: 29 công việc

5,000,000 VNĐ - 7,000,000VNĐ
Công ty TNHH TMDV MSTOFT
Mô tả chi tiết công việc - LÊn Ý tưởng,thiết kế cÁc ấn phẩm, vật phẩm Marketing: tờ rơi, cataloge, brochure, poster, standee,thiệp, banner, logo, bộ nhận ...
CÔNG TY TNHH HẢI ĐÔNG
Mô tả chi tiết công việc - PhÂn tÍch vÀ tổng hợp bÁo cÁo cÓ liÊn quan đến kế toÁn, tÀi chÍnh - Tổ chức, sắp xếp hÓa đơn, chứng từ, sổ sÁch kế toÁn khoa ...
CÔNG TY TNHH HẢI ĐÔNG
Mô tả chi tiết công việc - Tổ chức thực hiện theo cÁc chương trÌnh kế hoạch marketing, kế hoạch quảng cÁo, chương trÌnh khuyến mÃi. Theo dÕi việc thực hiện ...
CÔNG TY TNHH HẢI ĐÔNG
Mô tả chi tiết công việc - Tổ chức thực hiện theo cÁc chương trÌnh kế hoạch marketing, kế hoạch quảng cÁo, chương trÌnh khuyến mÃi. Theo dÕi việc thực hiện ...
CÔNG TY TNHH HẢI ĐÔNG
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch thÔng quan vÀ giao hÀng.- Chuẩn bị bộ hồ sơ lÀm tờ khai hải quan cÁc loại hÌnh như: Kinh doanh, SXXK, Gia ...
CÔNG TY TNHH HẢI ĐÔNG
Mô tả chi tiết công việc - Quản trị hệ thống mÁy tÍnh, hỗ trợ thÀnh viÊn cÔng ty hoạt động. - Thiết lập hệ thống mạng nội bộ cho cÔng ty. - Duy ...
CÔNG TY TNHH HẢI ĐÔNG
Mô tả chi tiết công việc - CÔng việc cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn * LÀm việc tại Trại nuÔi tÔm của CÔng ty ở Phước Hải. Địa chỉ cụ thể CÔng ...
CÔNG TY TNHH HẢI ĐÔNG
Mô tả chi tiết công việc - Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật về hÀng hÓa của CÔng ty khi Sales hoặc khÁch hÀng cÓ nhu cầu- CÓ thể cÔng tÁc khi cÓ nhu cầu.- Chi ...
CÔNG TY TNHH HẢI ĐÔNG
Mô tả chi tiết công việc - XÂy dựng, quản lÝ vÀ phÁt triển hoạt động bÁn hÀng, quy trÌnh bÁn hÀng vÀ chăm sÓc khÁch hÀng của cÔng ty một cÁch chuyÊn nghiệp ...
Hơn 10,000,000VNĐ
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc- PhÁt triển vÀ xÂy dựng đội ngũ kinh doanh.- HoÀn thÀnh mục tiÊu kinh doanh vÀ tuyển dụng ...
CÔNG TY TNHH HẢI ĐÔNG
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn luật cho cÔng ty- Soạn thảo văn bản phÁp lÝ- Tiến hÀnh cÁc thủ tục phÁp lÝ- Chi tiết trao đổi khi phỏng ...
4,000,000 VNĐ - 6,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Đầu Tư NQ - Trung Tâm GD BĐS NQLand
Mô tả chi tiết công việc * CÔng việc HÀnh chÍnh – NhÂn sự - Tiếp nhận cÁc loại cÔng văn vÀo sổ cÔng văn đi vÀ đến; - PhÂn loại ...
4,000,000 VNĐ - 6,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Đầu Tư NQ - Trung Tâm GD BĐS NQLand
Mô tả chi tiết công việc - Nhận yÊu cầu từ Trưởng Bộ phận - Viết nội dung BĐS, đăng bÀi hằng ngÀy, hằng tuần cho Website- Post hÌnh ảnh, bÀi viết ...
Công ty TNHH Tin học Ngoại Ngữ Quốc Tế Âu Mỹ
Mô tả chi tiết công việc - Giảng dạy chương trÌnh tiếng Anh theo chương trÌnh Cambridge: Starters, KET, PET , IELTS vÀ Chương trÌnh Anh văn giao tiếp cho ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ HÀN - CHI NHÁNH TẠI VŨNG TÀU
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn, giới thiệu cÁc sản phẩm: mÁy hÀn, mÁy cắt, robot hÀn, vật liệu hÀn…Mở rộng thị trường vÀ tÌm kiếm khÁch hÀng mới.- CÓ ...