Việc làm tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu: 57 công việc

Sun Group
Mô tả chi tiết công việc 1. CÔng tÁc Tuyển dụng- Thực hiện tuyển dụng theo yÊu cầu cÁc phÒng ban đà cÓ sự phÊ duyệt của LÃnh đạo cÔng ...
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Du Lịch Phương Anh
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm nguồn khÁch tiềm năng vÀ phÁt triển thị trường (ưu tiÊn ứng viÊn đà cÓ sẵn nguồn khÁch hÀng).- Lập phương Án vÀ chiến ...
Sun Group
Mô tả chi tiết công việc 1. Pha chế đồ uống theo yÊu cầu- Nhận cÁc yÊu cầu pha chế theo menu nhÀ hÀng- Kiểm tra lại trước khi phục ...
Sun Group
Mô tả chi tiết công việc - Nắm vững cÁc cÔng thức, kiến thức cÁc loại nước uống cơ bản vÀ thức uống trong thực đơn; thÀnh thục kỹ năng pha chế biểu diễn vÀ ...
Sun Group
Mô tả chi tiết công việc - Hiểu biết về thực đơn của nhÀ hÀng để giới thiệu cho khÁch hÀng.- Phục vụ khÁch hÀng theo đÚng quy cÁch vÀ phong cÁch phục vụ ...
Sun Group
Mô tả chi tiết công việc 1. CÔng tÁc xÂy dựng hệ thống quản lÝ- XÂy dựng cÁc quy trÌnh, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ Áp dụng cho nhÀ ...
Sun Group
Mô tả chi tiết công việc - Tổng kết vÀ lÊn yÊu cầu nhập hÀng, nguyÊn vật liệu theo sự phÂn cÔng của Bếp trưởng.- Kiểm tra hÀng hÓa, nguyÊn vật liệu trước ...
Sun Group
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch nấu cÁc mÓn ăn theo định lượng vÀ tiÊu chuẩn của cÔng ty.- Chuẩn bị vÀ chế biến cung cấp kịp thời, chÍnh xÁc cÁc mÓn ...
Sun Group
Mô tả chi tiết công việc * CÔng tÁc thực hiện nhiệm vụ- Chuẩn bị trước vÀ sau ca lÀm việc (tiền lẻ, giấy in, mÁy mÓc thiết bị, tick thẻ, ...
Sun Group
Mô tả chi tiết công việc * CÔng tÁc thực hiện nhiệm vụ- Tiếp nhận ca lÀm việc- BÁn vÉ theo đÚng quy định- Kết tiền vÀ nộp tiền ...
CÔNG TY TNHH HẢI ĐÔNG
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm khÁch hÀng, giới thiệu vÀ tư vấn cho khÁch hÀng những dÒng sản phẩm mÀ cÔng ty đang cung cấp nhằm đÁp ứng được nhu cầu ...
Sun Group
Mô tả chi tiết công việc - Lập chứng từ nhập xuất kho đối với kho Kỹ thuật;- Nhập số liệu nhập, xuất kho vÀo phần mềm kế toÁn;- Thường xuyÊn: kiểm ...
4,000,000 VNĐ - 5,000,000VNĐ
CÔNG TY AN CO-OPERATIVE
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng việc bÁn hÀng tại quấy hÀng được phÂn cÔng. - Hiểu rÕ sản phẩm mÌnh đang bÁn. - Thu thập những thÔng ...
CÔNG TY TNHH HẢI ĐÔNG
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả:- Theo dÕi cÁc phÁt sinh về mặt kỹ thuật để cÓ những đề xuất cÁc phương Án, biện phÁp giải quyết cÁc ...
CÔNG TY TNHH HẢI ĐÔNG
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện nhiệm vụ liÊn quan đến kỹ thuật khai thÁc mỏ cÁt- Lập kế hoạch vÀ giÁm sÁt cÁc hoạt động khai thÁc theo đÚng tiến ...