Việc làm tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc: 24 công việc

8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch tuyển sinh- Chăm sÓc học viÊn- Tổ chức ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện gọi điện giới thiệu vÀ tư vấn cÁc sản phẩm của CÔng ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện tiếp nhận vÀ tư vấn cÁc chương trÌnh đÀo tạo phÙ hợp ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm, giới thiệu đến học viÊn cÁc khoÁ học phÙ hợp- ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Chăm sÓc khÁch hÀng thường xuyÊn thÔng qua cÁc hoạt động: gọi ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Trợ giảng vÀ trợ giÚp cho giÁo viÊn nước ngoÀi trong cÔng tÁc ...
MONTH
CÔNG TY TNHH TACA VĨNH PHÚC
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm vÀ tư vấn cÁc sản phẩm của cÔng ty cho khÁch hÀng ...
MONTH
CÔNG TY TNHH TACA VĨNH PHÚC
Mô tả chi tiết công việc - LÀm phiếu giao hÀng, điều tiết hÀng hÓa giao cho khÁch ...
MONTH
Khách Sạn DIC Star Vĩnh Phúc
Mô tả chi tiết công việc - Nhận vÀ xÁc nhận đặt phÒng qua điện thoại, fax, email, cÁc đặt ...
7,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm thÔng tin, tiếp cận cÁc khÁch hÀng tiềm năng - ...