Việc làm tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc: 241 công việc

8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax
Mô tả chi tiết công việc - Mục đÍch: Sẽ lÀ giÁo viÊn hỗ trợ ngữ phÁp cho cÁc em học sinh ...
30,000,000 VNĐ - 40,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm về doanh thu, chỉ tiÊu.- Chịu trÁch nhiệm ...
MONTH
Công Ty TNHH SXTM Nguyệt Ánh
Mô tả chi tiết công việc - Chuẩn bị hồ sơ thầu (hồ sơ năng lực, bảo lÃnh dự thầu…)- ...
MONTH
Khách Sạn DIC Star Vĩnh Phúc
Mô tả chi tiết công việc - Checkin/checkout phÒng cho khÁch- Kiểm soÁt phÂn bố phÒng ...
MONTH
Khách Sạn DIC Star Vĩnh Phúc
Mô tả chi tiết công việc - Thiết cÁc đồ họa cho cÁc bộ phận được giao- LÀm cÁc cÔng ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch tuyển sinh- Chăm sÓc học viÊn- Tổ chức ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện gọi điện giới thiệu vÀ tư vấn cÁc sản phẩm của CÔng ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện tiếp nhận vÀ tư vấn cÁc chương trÌnh đÀo tạo phÙ hợp ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm, giới thiệu đến học viÊn cÁc khoÁ học phÙ hợp- ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Chăm sÓc khÁch hÀng thường xuyÊn thÔng qua cÁc hoạt động: gọi ...