Việc làm tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc: 380 công việc

7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KHÁM CHỮA HANOI HEALTH CAPITAL - Phòng Khám Thủ Đô - Chuyên Khoa
Mô tả chi tiết công việc - Phụ mổ với BÁc Sỹ trong Bệnh Viện- Duy trÌ những quan hệ ...
MONTH
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm đứng mÁy CNC, sử dụng mÁy CNC để lÀm ra sản ...
MONTH
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc * Quản lÝ hoạt động của PhÒng Xuất Nhập Vật Tư, đồng ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc - LÀm việc tại văn phÒng ALC HÀ Nội- Duy trÌ những quan hệ ...
12,000,000 VNĐ - 17,000,000 VNĐ MONTH
VIET-CARE CHĂM SÓC VÀ LÀM ĐẸP SAU SINH
Mô tả chi tiết công việc - LÊn Ý tưởng, xÂy dựng kế hoạch, thực hiện viết bÀi PR, content ...
5,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc * Nhập – xuất kho :- Kiểm tra cÁc chứng từ ...
MONTH
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc * Chịu trÁch nhiệm quản lÝ nhÂn viÊn lÀm việc tại Xưởng ...
5,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc - Điểm danh nhÂn sự lÀm việc hằng ngÀy tại xưởng sản xuất đồ ...
7,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
VIET-CARE CHĂM SÓC VÀ LÀM ĐẸP SAU SINH
Mô tả chi tiết công việc * MÔ TẢ CÔNG VIỆC- Nhận danh sÁch khÁch ...
8,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
VIET-CARE CHĂM SÓC VÀ LÀM ĐẸP SAU SINH
Mô tả chi tiết công việc * MÔ TẢ CÔNG VIỆC:- XÂy dựng vÀ triển khai ...
Hơn 6,000,000VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động đÓn tiếp khÁch hÀng đến với của hÀng.- Vui vẻ ...
7,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
VIET-CARE CHĂM SÓC VÀ LÀM ĐẸP SAU SINH
Mô tả chi tiết công việc * MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Trực tiếp thực hiện ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc - Chuẩn bị đầy đủ bộ chứng từ để hoÀn thÀnh cÁc thủ tục hải quan ...
7,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
VIET-CARE CHĂM SÓC VÀ LÀM ĐẸP SAU SINH.
Mô tả chi tiết công việc *** MÔ TẢ CÔNG VIỆC:- Trực tiếp thực hiện ...
8,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
VIET-CARE CHĂM SÓC VÀ LÀM ĐẸP SAU SINH
Mô tả chi tiết công việc - XÂy dựng vÀ triển khai cÁc hoạt động Content Marketing theo ...