Việc làm tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc: 22 công việc

MONTH
Công Ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm triển khai hoạt động bảo trÌ vÀ xử lÝ cÁc sự ...
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - LÀm việc tại trung tÂm nghiÊn cứu & phÁt triển cÁc sản phẩm Ô ...
MONTH
Sofia Tam Đảo Hotel Và Spa
Mô tả chi tiết công việc - ĐÓn tiếp KhÁch, thực hiện thủ tục check in, check out cho ...
MONTH
Sofia Tam Đảo Hotel Và Spa
Mô tả chi tiết công việc - Tiến hÀnh bảo trÌ dự phÒng mÁy mÓc thiết bị, cÁc loại mÁy theo ...
MONTH
Sofia Tam Đảo Hotel Và Spa
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn, hỗ trợ, chăm sÓc khÁch hÀng. XÂy dựng vÀ phÁt triển ...
MONTH
Sofia Tam Đảo Hotel Và Spa
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra cÔng việc chuẩn bị trước giờ phục vụ.- Quản lÝ ...
MONTH
Sofia Tam Đảo Hotel Và Spa
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng tÁc thu ngÂn: Check bill, in bill, thanh toÁn ...
MONTH
Sofia Tam Đảo Hotel Và Spa
Mô tả chi tiết công việc - Đảm bảo thực hiện luật An toÀn vệ sinh thực phẩm .- Số ...
MONTH
Sofia Tam Đảo Hotel Và Spa
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm điều hÀnh hoạt động của nhÀ hÀng vÀ Banquet ...
MONTH
Công Ty TNHH Power Logics Vina
Mô tả chi tiết công việc - Điều hÀnh cÁc hoạt dộng sản xuất trong phÂn xưởng sản ...
7,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm thÔng tin, tiếp cận cÁc khÁch hÀng tiềm năng - ...
MONTH
Công Ty TNHH Power Logics Vina
Mô tả chi tiết công việc - NghiÊn cứu phÁt triển model mới- Đưa ra cÁc cải tiến phÁt ...
MONTH
FLC Luxury Resort Vinh Phuc
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện việc xÂy dựng hệ thống giÁm sÁt chất lượng vÀ điều ...
MONTH
FLC Luxury Resort Vinh Phuc
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra, Hướng dẫn, hỗ trợ cho cÁc kế toÁn viÊn xử lÝ vÀ hạch ...
MONTH
FLC Luxury Resort Vinh Phuc
Mô tả chi tiết công việc - Tổ chức & hoÀn thiện cÔng tÁc kế toÁn, thống kÊ khÁch sạn- ...