Việc làm tại Vĩnh Long, Vĩnh Long: 469 công việc

10 – 15 triệu
Công ty TNHH MTV Thiết Bị Điện Chính Thái
Mô tả công việc - Phụ trách kinh doanh tại khu vực được giao - Tổ chức bán hàng và triển khai chương trình bán hàng và giới thiệu sản phẩm tới ...
MONTH
PPLUS VN
Mô tả chi tiết công việc - Triển khai cÁc ứng dụng trÊn nền tảng Java theo yÊu cầu của ...
Thỏa thuận
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)
- Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ. - Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ...
10 – 15 triệu
Công Ty TNHH Mekong Retail & Distribution
Mô tả công việc - Chăm sóc khách hàng cũ, xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng mới. - Tư vấn sản phẩm và triển khai các chương trình khuyến ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Công Nghệ T-Tech Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - LÀm hồ sơ Tư vấn, hồ sơ dự Án, hồ sơ đấu thầu, Hồ sơ quyết ...
5,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TCT
Mô tả chi tiết công việc - Xử lÝ cÁc sự cố về mÁy tÍnh, trang thiết bị của cÔng ty.- ...
6,500,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
Công ty TNHHDVTM Nội Thất Tân Hoàng Gia
Mô tả chi tiết công việc - LÀm việc tại showroom trực Fanpage, điện thoại, tư vấn vÀ chốt ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Ba An
Mô tả chi tiết công việc * ĐÓng vai trÒ lÀ cầu nối giữa hoạt động triển khai bÁn hÀng, ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BÁCH HỢP (PROCAFFE)
Mô tả chi tiết công việc - Hạch toÁn cÁc nghiệp vụ kinh tế phÁt sinh- Kiểm tra sự cÂn ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BÁCH HỢP (PROCAFFE)
Mô tả chi tiết công việc * ChÚng tÔi đang tÌm kiếm tÀi năng cho vị trÍ ChuyÊn ...
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BÁCH HỢP (PROCAFFE)
Mô tả chi tiết công việc - Find potential customers, sell products to and maintain good ...
5,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BÁCH HỢP (PROCAFFE)
Mô tả chi tiết công việc - Sắp xếp, trưng bÀy hÀng hÓa, kiểm kÊ hÀng trưng bÀy- BÁn ...
5,000,000 VNĐ - 5,500,000 VNĐ MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * Đảm nhiệm cÔng việc nhập liệu- Thực hiện ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Đảm bảo vÀ duy trÌ chất lượng cho cÁc sản phẩm thực phẩm được ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế GAIA
Mô tả chi tiết công việc - TÌm hiểu bÀi giảng cÁc khÓa học kỹ năng sống theo hướng dẫn vÀ ...