Việc làm tại Vĩnh Long, Vĩnh Long: 463 công việc

MONTH
Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận, kiểm tra, soÁt xÉt tÍnh hợp phÁp của hoÁ đơn, chứng ...
Thỏa thuận
Abbott
1. Quản lý địa bàn • Phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng, hồ sơ chi tiết của bệnh viện/ trung tâm y tế/ chuyên gia chăm sóc sức khoẻ. • Đánh ...
5 - 7 triệu
Công ty TNHH Khởi Tiến
Mô tả công việc - Lên kế hoạch vật tư cho công trình từng giai đoạn, phối hợp với văn phòng, công trình kiểm tra vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công, ...
7,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu
Mô tả chi tiết công việc - Niềm nở chÀo đÓn khÁch hÀng đến với nhÀ thuốc- TÌm hiểu ...
12 - 16 tr.VND
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)
- Phát triển và thực hiện các chiến dịch bán hàng - Phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Bán hàng, Phát triển Kinh doanh để duy trì việc cập nhật các khách ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu
Mô tả chi tiết công việc - Niềm nở chÀo đÓn khÁch hÀng đến với nhÀ thuốc- Mời khÁch ...
12 - 16 tr.VND
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)
- Phát triển và thực hiện các chiến dịch bán hàng - Phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Bán hàng, Phát triển Kinh doanh để duy trì việc cập nhật các khách ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu
Mô tả chi tiết công việc - Niềm nở đÓn chÀo khÁch hÀng đến với nhÀ thuốc.- Dắt xe cho ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận cÁc cuộc gọi đặt hÀng đến từ khÁch hÀng thÔng qua ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ quầy bÁnh mÌ: quản lÝ quÁ trÌnh sản xuất vÀ kiểm soÁt ...
MONTH
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - LÀ đại diện của CÔng ty TNHH Bảo hiểm nhÂn thọ Aviva ...
MONTH
Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Một ngÀy lÀm việc 6 tiếng - Hoạt động chăm sÓc cÁc cửa ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Công Nghệ T-Tech Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - LÀm bảng dữ liệu đầu tư dự Án, đÁnh giÁ tÍnh khả thi của dự ...
MONTH
CÔNG TY TNHH VĨNH CARA DIAMOND JEWELRY
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm chÍnh về hoạt động thiết kế, POSM theo đÚng ...
MONTH
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN COREASIA
Mô tả chi tiết công việc - Đọc vÀ nắm vững bản vẽ thi cÔng, cÁc bản vẽ biện phÁp thi cÔng ...