Việc làm tại Vinh, Nghệ An: 20 công việc

5,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Gonsa
Mô tả chi tiết công việc - LÊn đơn hÀng, theo dÕi Doanh Số/ KPIs của bộ phận Kinh ...
3,500,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ phần Phát Triển Hoàng Sơn
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch vÀ tổ chức lịch cÔng tÁc hằng ngÀy, tuần, ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ FGC
Mô tả chi tiết công việc - LÊn kế hoạch & thực hiện cÁc cÔng việc marketing trÊn cÁc kÊnh ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BẢO TÍN
Mô tả chi tiết công việc * Số lượng: 02- Quản lÝ vÀ phÁt triển cÁc ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Tạp chí Travellive
Mô tả chi tiết công việc - Chăm sÓc vÀ cung cấp dịch vụ cho hệ thống khÁch hÀng sẵn ...
MONTH
Tạp chí Travellive
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm về nội dung cÁc chuyÊn mục được giao theo ...
25,000,000 VNĐ - 45,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Bao quÁt chung mọi hoạt động của chi nhÁnh như: trang trÍ lớp ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện gọi điện giới thiệu vÀ tư vấn cÁc sản phẩm của CÔng ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm, giới thiệu đến học viÊn cÁc khoÁ học phÙ hợp- ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BẢO TÍN
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm trước Ban GiÁm Đốc về toÀn bộ cÔng việc được ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc và Đầu Tư Xây Dựng Kim Cương
Mô tả chi tiết công việc - Triển khai Ý tưởng, lựa chọn phương Án kết cấu tối ưu- ...
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
J&T EXPRESS
Mô tả chi tiết công việc - XÂy dựng kế hoạch kinh doanh cÁc dịch vụ bưu chÍnh tại địa bÀn ...
4,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
J&T EXPRESS
Mô tả chi tiết công việc - Giao nhận hÀng kiÊm khai thÁc thị trường* Lấy ...
4,500,000 VNĐ MONTH
J&T EXPRESS
Mô tả chi tiết công việc - Lập vÀ thực hiện kế hoạch cÔng việc cÁ nhÂn- Thực hiện ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch tuyển sinh- Chăm sÓc học viÊn- Tổ chức ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện tiếp nhận vÀ tư vấn cÁc chương trÌnh đÀo tạo phÙ hợp ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Chăm sÓc học viÊn, quản lÝ học viÊn bằng hệ thống phần mềm của ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ FGC
Mô tả chi tiết công việc - Quản trị vÀ phÁt triển nội dung website, fanpage, diễn đÀn của ...