Việc làm tại Vinh, Nghệ An: 9 công việc

9,000,000 VNĐ - 11,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Lắp Quốc Tế HHG
Mô tả chi tiết công việc * MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC- Chịu trÁch nhiệm cÁc ...
MONTH
Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Lắp Quốc Tế HHG
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ nội dung cÁc kÊnh truyền thÔng, xÂy dựng hÌnh ảnh, ...
6,000,000 VNĐ - 6,500,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Lắp Quốc Tế HHG
Mô tả chi tiết công việc * MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC- Tiếp đÓn khÁch hÀng, ...
9,000,000 VNĐ - 11,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Lắp Quốc Tế HHG
Mô tả chi tiết công việc * MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC- Phụ trÁch sản phẩm ...
MONTH
AIR SEA TRANSPORT
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm vÀ chăm sÓc khÁch hÀng.- LÀm giÁ, lÀm hợp đồng ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần GONSA
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi, đảm bảo điều kiện bảo quản vÀ sắp xếp hÀng hÓa theo ...
MONTH
CÔNG TY TNHH LEGEND INTERNATIONAL SHIPPING
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm, phÁt triển quan hệ với khÁch hÀng, đối tÁc tiềm năng ...
MONTH
Expeditors Vietnam Company Limited
Mô tả chi tiết công việc - Approach new customers to bring business.- Communicate ...
MONTH
Expeditors Vietnam Company Limited
Mô tả chi tiết công việc - To seek, follow up Sales opportunities & update in system. To ...