Việc làm tại Vị Thanh, Hậu Giang: 229 công việc

5,000,000 VNĐ - 5,500,000 VNĐ MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * Đảm nhiệm cÔng việc nhập liệu- Thực hiện ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Đảm bảo vÀ duy trÌ chất lượng cho cÁc sản phẩm thực phẩm được ...
9,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI OB PHARMA
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn cho khÁch hÀng cÁc sản phẩm của cÔng ty qua Tổng ...
7,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI OB PHARMA
Mô tả chi tiết công việc - LÊn nội dung, thực hiện chạy chiến dịch quảng cÁo ...
14,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI OB PHARMA
Mô tả chi tiết công việc - LÊn mục tiÊu doanh số vÀ lập kế hoạch hÀnh động của cÁ ...
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI OB PHARMA
Mô tả chi tiết công việc - Lập mục tiÊu, kế hoạch hoạt động cÁ nhÂn vÀ đội nhÓm theo ...
Hơn 7,000,000VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI OB PHARMA
Mô tả chi tiết công việc - Tuyển dụng nhÂn sự theo nhu cầu hoạt động kinh doanh của cÔng ...
7,000,000 VNĐ - 13,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI OB PHARMA
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn cho khÁch hÀng cÁc sản phẩm của cÔng ty qua Tổng ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI OB PHARMA
Mô tả chi tiết công việc - Gọi điện tư vấn bÁn hÀng cho khÁch hÀng theo data cÓ sẵn từ ...
MONTH
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vẻ Đẹp Toàn Cầu
Mô tả chi tiết công việc * Chức năng - Nhiệm vụ- Trực quầy lễ tÂn, ...
7,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Sơn Rồng Đỏ
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm khÁch hÀng, mở rộng thị trường, phÁt triển mạng lưới ...
5,500,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Cereja Hotel & Resort Dalat
Mô tả chi tiết công việc - Vệ sinh phÒng ngủ của khÁch đÚng theo tiÊu chuẩn do khÁch sạn ...
7,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ MONTH
Cereja Hotel & Resort Dalat
Mô tả chi tiết công việc - LiÊn hệ, đÀm phÁn tÌm NhÀ cung cấp giÁ tốt nhất để nhập ...
Hơn 14,000,000VNĐ MONTH
Cereja Hotel & Resort Dalat
Mô tả chi tiết công việc - Điều hÀnh hoạt động PhÒng HÀnh ChÍnh NhÂn sự;- Tham mưu ...
5,500,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Cereja Hotel & Resort Dalat
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ lưu trữ hồ sơ nhÂn viÊn;- Thực hiện cập nhật ...