Việc làm tại Tuy Hoà, Phú Yên: 1.357 công việc

5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động đÓn tiếp khÁch hÀng đến với của hÀng- Vui vẻ giao ...
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH SKS Furniture
Mô tả chi tiết công việc - GiÁm sÁt cÔng nhÂn tuÂn thủ nội quy, quy chế CÔng ty.- ...
MONTH
Công ty TNHH Sung Bu Vina
Mô tả chi tiết công việc - Giao dịch, kết nối nhÀ cung cấp, để mua hÀng.- TÌm kiếm, ...
MONTH
Công ty TNHH Sung Bu Vina
Mô tả chi tiết công việc - ThÔng dịch trong cÁc cuộc họp vÀ trong cÔng việc hằng ...
MONTH
Công ty TNHH Sung Bu Vina
Mô tả chi tiết công việc - Manage orders (from order to delivery, production schedule, ...
MONTH
Công ty TNHH Sung Bu Vina
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi thu chi chi phÍ hoạt động của cÔng ty- Tập hợp ...
MONTH
Công ty TNHH Sung Bu Vina
Mô tả chi tiết công việc - Thiết kế theo yÊu cầu khÁch hÀng bằng phần mềm Corel - ...
9,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH SKS Furniture
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm hÀng trắng tổ Định hÌnh.- Đọc được bản vẽ kỹ ...
13,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH SKS Furniture
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch kinh doanh, tÌm kiếm khÁch hÀng vÀ xÚc tiến kÝ ...
16,000,000 VNĐ - 22,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH SKS Furniture
Mô tả chi tiết công việc - GiÁm sÁt chặt chẽ cÔng nhÂn viÊn trong quÁ trÌnh sản xuất để ...
MONTH
Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Quản lÝ cÁc trang ...
MONTH
Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Quản lÝ hệ thống ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC
Mô tả chi tiết công việc - ĐÓn tiếp vÀ tư vấn về mÔ hÌnh nghỉ dưỡng của FLC Holiday tại ...
MONTH
Công Ty TNHH MTV An Quý
Mô tả chi tiết công việc - ChÀo đÓn khÁch, sắp xếp vÀ hướng dẫn chỗ ngồi cho khÁch. Mời ...
MONTH
Công Ty TNHH MTV An Quý
Mô tả chi tiết công việc * CÔng việc chÍnh: - Kiểm tra, sơ chế cÁc loại nguyÊn ...