Việc làm tại Tuy Hoà, Phú Yên: 776 công việc

10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CMC TELECOM - Top 25 Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Triển Vọng Nhất Châu Á Thái Bình Dương
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi vÀ quản lÝ, giÁm sÁt vÀ phối hợp với kinh doanh để ...
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
American Education Group (AEG)
Mô tả chi tiết công việc - Tham gia cÁc hoạt động của trung tÂm tổ chức tại cÁc siÊu thị, ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CMC TELECOM - Top 25 Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Triển Vọng Nhất Châu Á Thái Bình Dương
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm trước giÁm đốc hỗ trợ khÁch hÀng vÀ ban lÃnh ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kita Group
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm, khai thÁc, tư vấn khÁch hÀng cÓ nhu cầu về bất động ...
7,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kita Group
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng việc của thư kÝ phÒng ban. - Tham gia ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kita Group
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận vÀ xử lÝ cÁc yÊu cầu, phÀn nÀn của khÁch hÀng về dự ...
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kita Group
Mô tả chi tiết công việc - Nhập liệu chứng từ kế toÁn, hạch toÁn cÁc khoản thu – chi ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kita Group
Mô tả chi tiết công việc - Nhập liệu chứng từ kế toÁn, hạch toÁn cÁc khoản thu – chi. ...
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kita Group
Mô tả chi tiết công việc - Lập bÁo cÁo thuế, tÀi chÍnh theo từng quÍ, 6 thÁng, năm. ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN IGAP
Mô tả chi tiết công việc - Achieve sales targets- Searching new customers and setting ...
MONTH
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HOÀNG LAND
Mô tả chi tiết công việc - BÁn sản phẩm BĐS do khÁch hÀng kÝ gửi tại CÔng ty.- Mức ...
10,000,000 VNĐ - 13,000,000 VNĐ MONTH
HD SAISON FINANCE CO., LTD.
Mô tả chi tiết công việc - Hỗ trợ Trưởng phÒng Điều tra An ninh để thực thi cÁc hoạt động ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
HD SAISON FINANCE CO., LTD.
Mô tả chi tiết công việc - LÀm việc tại địa bÀn được phÂn cÔng để theo dÕi cÁc hÀnh vi ...
9,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
HD SAISON FINANCE CO., LTD.
Mô tả chi tiết công việc * Mục tiÊu:- PhÁt hiện theo dÕi vÀ giảm ...
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm FPT Long Châu
Mô tả chi tiết công việc - PhÂn tÍch, kiểm soÁt tồn kho, hÀng hÓa.- Điều chuyển hÀng ...