Việc làm tại Trà Vinh, Trà Vinh: 1.376 công việc

5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động đÓn tiếp khÁch hÀng đến với của hÀng- Vui vẻ giao ...
MONTH
Công ty TNHH Sung Bu Vina
Mô tả chi tiết công việc - Manage orders (from order to delivery, production schedule, ...
MONTH
SAIGON PRECISION COMPANY LTD.- Nhà Máy 1 (Misumi Group Inc)
Mô tả chi tiết công việc - Thiết kế bản vẽ khuÔn mẫu, đồ gÁ, dụng cụ, máy móc đỂ có ...
MONTH
SAIGON PRECISION COMPANY LTD. (Misumi Group Inc)
Mô tả chi tiết công việc - LÀm việc trong bộ phận chất lượng. - ThÔng dịch từ ...
MONTH
SAIGON PRECISION COMPANY LTD. (Misumi Group Inc)
Mô tả chi tiết công việc - PhÁt triển phần mềm quản lÝ trÊn nền tảng cÔng nghệ C# cho cÁc ...
MONTH
Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Quản lÝ cÁc trang ...
MONTH
Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Chịu trÁch nhiệm ...
MONTH
Công ty TNHH Sung Bu Vina
Mô tả chi tiết công việc - ThÔng dịch trong cÁc cuộc họp vÀ trong cÔng việc hằng ...
MONTH
Công ty TNHH Sung Bu Vina
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi thu chi chi phÍ hoạt động của cÔng ty- Tập hợp ...
MONTH
Công Ty TNHH Kiến Vương
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận vÀ xử lÝ cÁc thÔng tin qua điện thoại, fax, văn thư ...
MONTH
Công ty TNHH Sung Bu Vina
Mô tả chi tiết công việc - Thiết kế theo yÊu cầu khÁch hÀng bằng phần mềm Corel - ...
MONTH
SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Mô tả chi tiết công việc - Lập trÌnh Phay CNC.- Đi lÀm ca (3 ca)- Chi tiết sẽ ...
MONTH
SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Mô tả chi tiết công việc - Đọc bản vẽ kỹ thuật tốt. - CÓ kinh nghiệm đứng mÁy. (Ưu ...
MONTH
Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Quản lÝ hệ thống ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC
Mô tả chi tiết công việc - ĐÓn tiếp vÀ tư vấn về mÔ hÌnh nghỉ dưỡng của FLC Holiday tại ...