Việc làm tại Trà Vinh, Đồng Bằng Sông Cửu Long: 14 công việc

5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * Chức năng: Đặc thÙ nghề- Pha lÓc ...
10 – 15 triệu
Tài Chính Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng
Mô tả công việc + Tư vấn cho khách hàng các sản phẩm của công ty: ví điện tử, các gói vay tín chấp, ... + Làm việc theo tuyến, theo địa bàn được ...
5,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm thÔng tin, tiếp cận cÁc khÁch hÀng tiềm năng.- Tư ...
5,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm thÔng tin, tiếp cận cÁc khÁch hÀng tiềm năng.- Tư ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Thu cước sử dụng dịch vụ Internet hÀng thÁng tại địa chỉ khÁch ...
MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận vÀ thực hiện cÁc giao dịch cho khÁch hÀng tại quầy ...
MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc hoạt động quản lÝ nhÂn sự tại chi nhÁnh: Tuyển ...
MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * Trưởng NgÀnh HÀng Thực Phẩm Tươi Sống phụ trÁch cÁc hoạt động ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc nghiệp vụ của Kế toÁn về thuế, cÔng nợ, hÀng ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim
Mô tả chi tiết công việc - Lập hÓa đơn bÁn hÀng, phiếu nhận tạm ứng- Quản lÝ tiền ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn tÍnh năng sản phẩm / thÔng số kỹ thuật, cÁch sử dụng, ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ & giÁm sÁt việc nhập xuất, lưu kho hÀng hÓa- Giờ ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim
Mô tả chi tiết công việc - Sắp xếp, kiểm đếm hÀng hÓa- Xuất/nhập chÍnh xÁc & nhanh ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc tÁc nghiệp về bảo hÀnh sửa chữa, dịch vụ kỹ ...