Việc làm tại Tiền Giang, Đồng Bằng Sông Cửu Long: 37 công việc

MONTH
Công Ty TNHH Quảng Việt Tiền Giang
Mô tả chi tiết công việc - Tải + dịch cÁc tÀi liệu vÀ cÁc đơn hÀng- Lưu đơn hÀng- ...
MONTH
CÔNG TY TNHH GREEN TG
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ tổ cắt.- LÊn lịch cắt cho cÁc mà hÀng tÙy thuộc ...
MONTH
Công Ty TNHH MTV Dream Mekong
Mô tả chi tiết công việc - Managing receiving and processing order from Buyers. - ...
MONTH
Công Ty TNHH MTV Dream Mekong
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ xuất nhập kho vật tư. - Kiểm tra nguyÊn vật ...
MONTH
Công Ty TNHH MTV Dream Mekong
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra chất lượng sản phẩm theo tiÊu chuẩn của khÁch ...
MONTH
CÔNG TY TNHH GREEN TG
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi đơn hÀng chuyÊn ngÀnh may mặc xuất khẩu (Nike, ...
MONTH
CÔNG TY TNHH GREEN TG
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra chất lượng, đo thÔng số hÀng may mặc xuất khẩu (Nike, ...
MONTH
Công Ty TNHH MTV Dream Mekong
Mô tả chi tiết công việc - Managing receiving and processing order from Buyers. - ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
DNTN Vàng Bạc Đá Quý Trung Hiền Tiền Giang
Mô tả chi tiết công việc - Thu thập vÀ xử lÝ cÁc thÔng tin vÀ chứng từ kế toÁn.- Kiểm ...
12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
DNTN Vàng Bạc Đá Quý Trung Hiền Tiền Giang
Mô tả chi tiết công việc - XÂy dựng, triển khai, kiểm soÁt chiến lược vÀ hệ thống phÁt ...
MONTH
Công Ty TNHH Quảng Việt Tiền Giang
Mô tả chi tiết công việc - Dịch tÀi liệu , hướng dẫn sang tiếng việt / Translate ...
MONTH
Công Ty TNHH Quảng Việt Tiền Giang
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi tÌnh hÌnh hÀng hÓa trước khi xuất hÀng của tất cả cÁc ...
MONTH
Công Ty CP Eurowindow
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc:- Giới thiệu cÁc sản ...
MONTH
CÔNG TY TNHH GREEN TG
Mô tả chi tiết công việc - Sử dụng được cÁc mÁy 1 kim, 2 kim, mÁy vắt sổ, kansai, cuốn ...
MONTH
CÔNG TY TNHH GREEN TG
Mô tả chi tiết công việc * Kiểm tra vÀ kiểm tra chất lượng - TiÊu ...