Việc làm tại Thủ Dầu Một, Bình Dương: 35 công việc

MONTH
Công ty TNHH Sung Bu Vina
Mô tả chi tiết công việc - Thiết kế sản phẩm nhựa (2D & 3D theo yÊu cầu của cấp trÊn vÀ ...
2000 - 3000$
Jellyfish HR
Mô tả công việc Our client: An international bilingual (English-Chinese) school for children from ...
MONTH
Công ty TNHH Sung Bu Vina
Mô tả chi tiết công việc - Manage orders (from order to delivery, production schedule, ...
700 - 800$
Jellyfish HR
Mô tả công việc J5719 - Our client: A Japanese company specialized in real estate development, investment ...
MONTH
Công ty TNHH Sung Bu Vina
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi thu chi chi phÍ hoạt động của cÔng ty- Tập hợp ...
Lên đến 800$
Jellyfish HR
Mô tả công việc J5410 - Our client: A Japanese company specialized in manufacturing metal sheets for ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Sài Gòn Stec
Mô tả chi tiết công việc - Đối ứng 5S, ISO 14001, ISO 9001, lÀm yÊu cầu mua bÁn, quản lÝ ...
Lên đến 1000$
Jellyfish HR
Mô tả công việc J5721 - Our client: A Japanese company specialized in real estate investment and ...
6,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Dịch Thuật Phúc Thịnh
Mô tả chi tiết công việc - Dịch thuật văn bản, tÀi liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt vÀ ...
5,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Dịch Thuật Phúc Thịnh
Mô tả chi tiết công việc - Dịch thuật văn bản, tÀi liệu từ tiếng Anh hoặc tiếng Trung ...