Việc làm tại Thủ Dầu Một, Bình Dương: 11 công việc

Công Ty TNHH Hưng Dụ
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra cÁc định khoản cÁc nghiệp vụ phÁt sinh;- Kiểm tra sự cÂn đối giữa số liệu kế toÁn chi tiết vÀ tổng hợp;- Kiểm tra ...
Công Ty TNHH Hưng Dụ
Mô tả chi tiết công việc - Trực tiếp giao tiếp với khÁch hÀng, giới thiệu sản phẩm của cÔng ty đến ra thị trường cho cÁc đổi tượng cÓ nhu cầu biết đến.- ...
Công ty Cổ Phần Quốc Tế VAG
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm bÁn hÀng vÀ chăm sÓc khÁch hÀng trong khu vực được giao.- TÌm kiếm vÀ mở rộng khÁch hÀng, đề xuất cÁc chương ...
Công Ty TNHH Hưng Dụ
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ phÒng kế hoạch sản xuất- Sắp xếp mÁy mÓc, con người đi lÀm theo đơn hÀng- Điều phối cÔng việc của đơn hÀng theo ...
Công Ty TNHH Hưng Dụ
Mô tả chi tiết công việc - Đảm bảo hệ thống mạng, mÁy tÍnh trong tÌnh trạng hoạt động tốt- GiÁm sÁt, bảo trÌ vÀ sửa chữa cÁc thiết bị văn phÒng (mÁy ...
Công Ty TNHH ALKANA Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Pha chế sơn, tự lÀm hoÀn thiện, đầy đủ cÁc bước theo quy trÌnh sơn, cÁc mẫu sơn PU, NC, khÁc.. theo yÊu cầu của khÁch hÀng- Tư ...
Công Ty TNHH Hưng Dụ
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng việc của kế toÁn tổng hợp.- BÁo cÁo tÀi chÍnh hÀng quÝ- LÀm bÁo cÁo thuế, định khoản- Hỗ trợ cÁc cÔng ...
Công Ty TNHH Hưng Dụ
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch mảng thu mua tại cÔng ty- Thu mua cÁc nguyÊn vật liệu cho cÁc bộ phận của cÔng ty vÀ cÁc nguyÊn vật liệu phục vụ sản ...
Công Ty TNHH Hưng Dụ
Mô tả chi tiết công việc - LÀm việc tại phÒng cơ điện của nhÀ mÁy- Tham gia sửa chữa vÀ bảo dưỡng thiết bị cơ điện ngÀnh nhựa- Hỗ trợ cÁc cÔng việc ...
Công Ty TNHH ALKANA Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Thiết kế cÁc mẫu vÀ những vật liệu, dụng cụ hỗ trợ cho Marketing Thiết kế, trưng bÀy cho gian hÀng, PSC Hồ ChÍ Minh vÀ cÁc chi ...
Công Ty TNHH ALKANA Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Nhận dự Án vÀ tiến hÀnh nghiÊn cứu phÁt triển sản phẩm phÙ hợp với yÊu cầu của Bp Kinh Doanh kÊnh dự Án - Dựa vÀo những nguyÊn ...