Việc làm tại Thủ Dầu Một, Bình Dương: 30 công việc

J&T EXPRESS
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm, xÂy dựng vÀ duy trÌ mối quan hệ với khÁch hÀng- Triển khai vÀ thÚc đẩy bÁn hÀng- Chăm sÓc khÁch hÀng trong toÀn ...
J&T EXPRESS
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ điều hÀnh hoạt động khu vực phÁt triển việc kjnh doanh thÔng qua việc tuyển dụng vÀ đÀo tạo đội ngũ chuyển phÁt nhanh ...
Hơn 12,000,000VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI CRIPTON VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận yÊu cầu mua hÀng, xÁc định nhu cầu, lập kế hoạch mua hÀng; - TÌm kiếm, sÀng lọc nhÀ cung cấp mới, đảm bảo luÔn cÓ ...
Hơn 6,000,000VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI CRIPTON VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc - GiÁm sÁt vÀ hỗ trợ bộ phận Kinh doanh, cung cấp, hỗ trợ tÀi liệu chứng từ liÊn quan cho đội ngũ bÁn hÀng của Văn phÒng phÍa nam. ...
Hơn 6,000,000VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI CRIPTON VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÍA NAM
Mô tả chi tiết công việc - Đảm bảo việc cung cấp vÀ điều phối hÀng hÓa, nhÂn sự kịp thời, đầy đủ & nhanh chÓng cho bộ phận Kỹ thuật dịch vụ của CÔng ty.- ...
CÔNG TY MAY MẶC PROMINENT GARMENT
Mô tả chi tiết công việc - Bảo trÌ hệ thống mÁy trong toÀn cÔng ty.- Biết bảo trÌ sửa chữa mÁy may cÔng nghiệp, mÁy 1 kim, 2 kim, mÁy đÁnh bÔng, mắt vắt ...
Công Ty Alkana Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * CÔng việc chÍnh:- Kiểm tra sản phẩm.- Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quÁ trÌnh sản xuất.- Kiểm ...
Công Ty Alkana Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Nhận dự Án vÀ tiến hÀnh nghiÊn cứu phÁt triển sản phẩm phÙ hợp với yÊu cầu của Bp Kinh Doanh kÊnh dự Án- Dựa vÀo những nguyÊn ...
Công Ty Alkana Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Số lượng: 01 vị trÍ- Phụ trÁch cÔng việc kiểm tra mÀu sơn- BÁo cÁo tÌnh hÌnh mÀu sơn cho quản lÝ- Chi tiết cÔng việc ...
Công Ty TNHH Hưng Dụ
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra đối chiếu số liệu quản lÝ chi phÍ đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết vÀ tổng hợp.- Kiểm tra sự cÂn đối giữa số liệu kế ...
Công Ty TNHH Hưng Dụ
Mô tả chi tiết công việc - Trực tiếp giao tiếp với khÁch hÀng, giới thiệu sản phẩm của cÔng ty đến ra thị trường cho cÁc đổi tượng cÓ nhu cầu biết đến.- ...
Công Ty TNHH Hưng Dụ
Mô tả chi tiết công việc - GhÉ thăm định kỳ, bÁn hÀng vÀ xÂy dựng mối quan hệ tốt với tất cả cÁc khÁch hÀng của CÔng ty- Đảm bảo việc phÂn phối hÀng hÓa ...
Công Ty TNHH Hưng Dụ
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch mảng thu mua tại cÔng ty- Thu mua cÁc nguyÊn vật liệu cho cÁc bộ phận của cÔng ty vÀ cÁc nguyÊn vật liệu phục vụ sản ...
Công Ty TNHH Tư Vấn Y Dược Quốc Tế
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ hoạt động hÀng ngÀy của NhÓm Telesales, xÂy dựng, duy trÌ nội quy cÔng việc, cải tiến cÁc quy trÌnh cÔng việc, cÁc kịch ...
7,000,000 VNĐ - 8,500,000VNĐ
CÔNG TY MAY MẶC PROMINENT GARMENT
Mô tả chi tiết công việc - Tổ chức thực hiện việc sửa chữa tÀi sản, mÁy mÓc.- Theo dÕi, nghiệm thu việc lắp đặc tÀi sản cố định, mÁy mÓc.- Theo dÕi ...