Việc làm tại Thủ Dầu Một, Bình Dương: 13 công việc

MONTH
CÔNG TY TNHH MTV VIỆT VIỆT THẮNG
Mô tả chi tiết công việc - Nhận đơn hÀng từ cÔng ty khÁch hÀng- Xuống đơn hÀng cho bộ ...
6,200,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Green Vina
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi đơn hÀng may mặc xuất khẩu (Nike).- CÁc cÔng việc ...
7,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Dan On Foods Corporation
Mô tả chi tiết công việc - Trực tiếp vận hÀnh vÀ quản lÝ dÂy chuyền chiÊn, sấy, đÓng gÓi ...
Hơn 8,000,000VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần H. Nicholas & Co
Mô tả chi tiết công việc - Đọc bản vẽ vÀ triển khai cho cÁc thầu phụ( sắt, inox, đÁ, ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần H. Nicholas & Co
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch sản xuất phÙ hợp nhằm đÁp ứng đủ hÀng bÁn cho ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần H. Nicholas & Co
Mô tả chi tiết công việc - Vận hÀnh, lập trÌnh thÀnh thạo cÁc loại mÁy Phay Cơ/ Tiện cơ/ ...
Hơn 8,000,000VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần H. Nicholas & Co
Mô tả chi tiết công việc - XÂy dựng, phÁt triển, quản trị hệ thống mạng toÀn CÔng ty để ...
MONTH
CÔNG TY TNHH MTV VIỆT VIỆT THẮNG
Mô tả chi tiết công việc - ChuyÊn pha mÀu sơn mẫu theo yÊu cầu của cÔng ty khÁch ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần H. Nicholas & Co
Mô tả chi tiết công việc - Bảo trÌ, sữa chữa mÁy mÓc, sửa điện. - Chi tiết cÔng ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần H. Nicholas & Co
Mô tả chi tiết công việc - BÓc tÁch, thiết kế bản vẽ đÓng gÓi, lắp rÁp, bao bÌ cho hÀng ...