Việc làm tại Thủ Dầu Một, Bình Dương: 16 công việc

CÔNG TY MAY MẶC PROMINENT GARMENT
Mô tả chi tiết công việc * Job Description:- Support the Hong Kong team to follow up the development and Salesman sample with sample ...
REERACOEN VIETNAM
Lĩnh vực kinh doanh: dòng sản phẩm máy công cụ cầm tay.Nơi làm việc: KCN VSIP-II, Thủ Dầu Một, Bình Dương (có xe đưa rước ...
Công Ty Alkana Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * CÔng việc chÍnh:- Kiểm tra sản phẩm.- Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quÁ trÌnh sản xuất.- Kiểm ...
Công Ty TNHH Hưng Dụ
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ hÀng hÓa trong kho- Kiểm tra số liệu nhập, xuất, tồn kho- CÔng việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn để ứng viÊn ...
Công Ty TNHH Hưng Dụ
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch cÁc cÔng việc về tuyển dụng: chọn lọc, sắp xếp phỏng vấn vÀ nhận yÊu cầu tuyển dụng từ bộ phận.- Quản lÝ hồ sơ, giấy ...
Công Ty TNHH Hưng Dụ
Mô tả chi tiết công việc - Thiết kế sản phẩm bằng phần mềm, thiết kế sản phẩm khuÔn mẫu, sản phẩm thÀnh hÌnh- Hỗ trợ cÁc cÔng việc liÊn quan trong bộ ...
Công Ty TNHH Hưng Dụ
Mô tả chi tiết công việc - Tham gia sản xuất theo kế hoạch- Thực hiện cÁc cÔng việc liÊn quan theo sự phÂn cÔng- Trao đổi chi tiết cÔng việc khi ...
Công Ty TNHH Hưng Dụ
Mô tả chi tiết công việc - GhÉ thăm định kỳ, bÁn hÀng vÀ xÂy dựng mối quan hệ tốt với tất cả cÁc khÁch hÀng của CÔng ty- Đảm bảo việc phÂn phối hÀng hÓa ...
Công Ty TNHH Hưng Dụ
Mô tả chi tiết công việc - LÀm việc tại phÒng cơ điện của nhÀ mÁy- Tham gia sửa chữa vÀ bảo dưỡng thiết bị cơ điện ngÀnh nhựa- Hỗ trợ cÁc cÔng việc ...
Công Ty TNHH Hưng Dụ
Mô tả chi tiết công việc - Tham mưu cho Ban giÁm đốc trong cÔng tÁc điều hÀnh vÀ hoạt động của bộ phận QA- Quản lÝ trực tiếp nhÂn viÊn, cÔng nhÂn bộ ...
Công Ty TNHH Hưng Dụ
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc cÔng việc liÊn quan theo chuyÊn mÔn- Chi tiết cÔng việc trao đổi thÊm khi phỏng vấn* LÀm việc BÌnh ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000VNĐ
CÔNG TY MAY MẶC PROMINENT GARMENT
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc cÔng việc văn phÒng- Chịu trÁch nhiệm thực hiện bÁo cÁo QA, QC liÊn quan đến chất lượng sản phẩm vÀ gửi mail cho ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000VNĐ
CÔNG TY MAY MẶC PROMINENT GARMENT
Mô tả chi tiết công việc - GiÁc sơ đồ theo Rập- Theo dÕi thÔng số, tÀi liệu trước khi ra sơ đồ- Theo dÕi quÁ trÌnh sử dụng vÀ cải thiện- Cập nhật ...
CÔNG TY MAY MẶC PROMINENT GARMENT
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi cập nhật, cải tiến qui trÌnh sản xuất, tiến độ sản xuất. - Thiết lập qui trÌnh sản xuất, cải tiến cÔng đoạn, giảm chi ...
CÔNG TY MAY MẶC PROMINENT GARMENT
Mô tả chi tiết công việc * Job description:- Follow up orders from beginning to final inspection.- Checking pre-production samples ...