Việc làm tại Thủ Dầu Một, Bình Dương: 313 công việc

MONTH
Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ
Mô tả chi tiết công việc - Bảo trÌ hệ thống điện của xưởng sản xuất- Thời gian lÀm ...
Thỏa thuận
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)
Thiết lập và phát triển mối quan hệ với Đối tác Quản lý và thúc đẩy toàn bộ hoạt động bán hàng của Đội ngũ Giám sát kinh doanh. ...
7,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA
Mô tả chi tiết công việc - Bảo trÌ mÁy sản xuất đồ gỗ- CÁc cÔng việc khÁc theo sự ...
Dưới 12 tr.VND
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)
- Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ. - Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ...
7,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA
Mô tả chi tiết công việc - Vận hÀnh mÁy sản xuất gỗ- Chi tiết cụ thể trao đổi khi ...
Thỏa thuận
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)
- Trực tiếp đào tạo các nghiệp vụ về thu hồi nợ cho các đối tác văn phòng luật của FECREDIT: kỹ năng gọi điện, kỹ năng đi thị ...
MONTH
Công Ty TNHH CU Tech Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi chấm cÔng, lÀm đăng kÝ tăng ca trong bộ phận- ...
Thỏa thuận
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)
- Trực tiếp tuyển dụng nhân viên và quản lý nhóm từ 10-15 Nhân viên bán hàng trực tiếp (sản phẩm cho vay tiền mặt) - Hỗ trợ, giám sát Sales trong ...
MONTH
Công Ty TNHH CU Tech Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Nhận kế hoạch vÀ tổ chức thực hiện.- PhÂn cÔng cÔng việc, ...
Dưới 12 tr.VND
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)
- Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ. - Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc hồ sơ về Bảo hiểm xà hội- Lập HĐLĐ, lập cÁc ...
MONTH
Công Ty TNHH MAKITECH VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc - Thiết kế băng tải .- BÓc tÁch bản vẽ chi tiết của băng tải ...
MONTH
Công Ty TNHH MAKITECH VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch, gia cÔng, đÁnh giÁ đồ gÁ theo bản vẽ.- BÓc ...
MONTH
Công Ty TNHH MAKITECH VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi chạy thử nghiệm, lÀm bÁo cÁo tổng hợp.- Hướng dẫn ...
MONTH
Công Ty TNHH MAKITECH VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch kiểm tra giÁ nguyÊn phụ liệu vÀ thanh toÁn tiền cho ...