Việc làm tại Thủ Dầu Một, Bình Dương: 13 công việc

Công ty Cổ Phần Quốc Tế VAG
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm bÁn hÀng vÀ chăm sÓc khÁch hÀng trong khu vực được giao.- TÌm kiếm vÀ mở rộng khÁch hÀng, đề xuất cÁc chương ...
CÔNG TY MAY MẶC PROMINENT GARMENT
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra sơ đồ, vải, bÁn thÀnh phẩm trước khi cắt.- Cắt hÀng thun.- Kiểm tra vÀ giÁm sÁt bộ phận cắt thực hiện đÚng thao ...
Công Ty TNHH Hưng Dụ
Mô tả chi tiết công việc - Tham gia sản xuất theo kế hoạch- Thực hiện cÁc cÔng việc liÊn quan theo sự phÂn cÔng- Trao đổi chi tiết cÔng việc khi ...
Công Ty TNHH Hưng Dụ
Mô tả chi tiết công việc - Sắp xếp mÁy mÓc, con người đi lÀm theo đơn hÀng- Điều phối cÔng việc của đơn hÀng theo tiến độ xuất hÀng của phÒng kinh ...
Công Ty TNHH Hưng Dụ
Mô tả chi tiết công việc - Giới thiệu sản phẩm của cÔng ty đến ra thị trường cho cÁc đổi tượng cÓ nhu cầu biết đến- Theo dÕi đơn hÀng, chăm sÓc khÁch ...
Công Ty TNHH Hưng Dụ
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc cÔng việc liÊn quan đến chứng từ hải quan .- Chuẩn bị bộ hồ sơ chứng từ khai bÁo Hải quan. - Điều phối xe ...
Công Ty TNHH Hưng Dụ
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch cÁc cÔng việc về tuyển dụng: chọn lọc, sắp xếp phỏng vấn vÀ nhận yÊu cầu tuyển dụng từ bộ phận.- Quản lÝ hồ sơ, giấy ...
12,000,000 VNĐ - 16,000,000VNĐ
CÔNG TY TNHH LÔNG MI MOMI
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch vÀ điều phối cÁc thủ tục vÀ hệ thống hÀnh chÍnh, xÂy dựng cÁc phương phÁp để hợp lÝ hoÁ cÁc quy trÌnh - ĐÁnh ...
7,000,000 VNĐ - 9,000,000VNĐ
CÔNG TY TNHH LÔNG MI MOMI
Mô tả chi tiết công việc - Planning and doing recruitment and training candidates as request for manager- Determines applicant qualifications by ...
Công Ty Alkana Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * CÔng việc chÍnh:- Kiểm tra sản phẩm.- Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quÁ trÌnh sản xuất.- Kiểm ...
Công Ty TNHH ALKANA Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm khÁch hÀng- Tư vấn kỹ thuật sơn cho khÁch hÀng- BÁn hÀng theo quy trÌnh- Chịu trÁch nhiệm doanh số bÁn ...
Công Ty Alkana Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Nhận dự Án vÀ tiến hÀnh nghiÊn cứu phÁt triển sản phẩm phÙ hợp với yÊu cầu của Bp Kinh Doanh kÊnh dự Án- Dựa vÀo những nguyÊn ...
CÔNG TY MAY MẶC PROMINENT GARMENT
Mô tả chi tiết công việc * Job Description:- Support the Hong Kong team to follow up the development and Salesman sample with sample ...