Việc làm tại Thanh Hóa, Thanh Hoá: 67 công việc

5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TCE JEANS
Mô tả chi tiết công việc - Nhận yÊu cầu tuyển dụng từ cÁc phÒng ban- LÊn kế hoạch vÀ ...
10 – 15 triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế Trung Thiên
Mô tả công việc Chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh, doanh số trên địa bàn mình được giao; lên kế hoạch để đạt mục tiêu doanh số. Báo cáo trực tiếp ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TCE JEANS
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch lÀm lương hÀng thÁng cho nhÂn viÊn- Phụ trÁch ...
7 – 10 triệu
Công Ty TNHH Chia Tải (Việt Nam)
Mô tả công việc - Đi thị trường, thử giống, giới thiệu giống mới cho đại lý, chăm sóc đại lý, triễn khai các chương trình khuyến mãi , chính sách của ...
MONTH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TCE JEANS
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra giÁm sÁt cÁc hoạt động sản xuất vÀ sữa chữa mÁy mÓc ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ thời khÓa biểu lÊn lớp, phÂn cÔng giÁo viÊn giảng ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện tiếp nhận vÀ tư vấn cÁc chương trÌnh đÀo tạo phÙ hợp ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch tuyển sinh- Chăm sÓc học viÊn- Tổ chức ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện gọi điện giới thiệu vÀ tư vấn cÁc sản phẩm của CÔng ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Chăm sÓc khÁch hÀng thường xuyÊn thÔng qua cÁc hoạt động: gọi ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm, giới thiệu đến học viÊn cÁc khoÁ học phÙ hợp- ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ lớp học vÀ học viÊn.- Trợ giảng vÀ trợ giÚp cho ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ thời khÓa biểu lÊn lớp, phÂn cÔng giÁo viÊn giảng ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Tuyển sinh vÀ thực hiện thủ tục nhập học cho học viÊn- ...
20,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - LÊn Kế hoạch kinh doanh vÀ quản lÝ đội nhÓm kinh doanh hoÀn ...