Việc làm tại Thái Bình, Thái Bình: 44 công việc

MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng tÁc khảo sÁt mặt bằng cÔng trÌnh, lập phương Án ...
15 - 20 tr.VND
Abbott
· Theo dõi và thực hiện các chương trình Trade Marketing (cho Shop và người tiêu dùng ) · Đánh giá và xác định đúng tiềm năng PGs cho nhân sự công ...
7,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
Mô tả chi tiết công việc - Tổng hợp chứng từ, thủ tục, thÔng bÁo… của PhÒng Kinh doanh ...
Dưới 12 tr.VND
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)
- Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ. - Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ...
7,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm, cập nhật thÔng tin dự Án, thÔng tin khÁch hÀng, ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
Mô tả chi tiết công việc - Khảo sÁt, thẩm định vÀ đề xuất mở Đại lÝ mới theo quy ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
Mô tả chi tiết công việc * MÔ TẢ CÔNG VIỆC:- Hỗ trợ cÔng tÁc tập ...
4,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Nông Lâm Nghiệp Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - Chọn tạo,sản xuất sản phẩm giống lÚa- CÔng việc cụ thể lÀ ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Nông Lâm Nghiệp Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - Duy trÌ những mối quan hệ kinh doanh hiện cÓ, nhận đơn đặt ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔI NHÀ ÁNH DƯƠNG MIỀN NAM
Mô tả chi tiết công việc - Tham gia quÁ trÌnh xÂy dựng, phÁt triển cÁc cÔng cụ rời để hỗ ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔI NHÀ ÁNH DƯƠNG MIỀN NAM
Mô tả chi tiết công việc Sử dụng C#, ASP.Net, MVC để: - Viết phần mềm quản lÝ ...
13,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
Mô tả chi tiết công việc * MÔ TẢ CÔNG VIỆC: CÔng ty Cổ phần Tập ...
13,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
Mô tả chi tiết công việc * MÔ TẢ CÔNG VIỆC: CÔng ty Cổ phần Tập ...
13,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
Mô tả chi tiết công việc * MÔ TẢ CÔNG VIỆC: CÔng ty Cổ phần Tập ...
13,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
Mô tả chi tiết công việc * MÔ TẢ CÔNG VIỆC: CÔng ty Cổ phần Tập ...