Việc làm tại Thái Bình, Thái Bình: 54 công việc

MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm cÁc thÔng tin về khÁch hÀng; - PhÁt triển thị ...
MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm cÁc thÔng tin về khÁch hÀng, tÌm kiếm vÀ sử dụng cÁc ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
Mô tả chi tiết công việc * Hỗ trợ GiÁm đốc trong cÔng việc thư kÝ:- ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
Mô tả chi tiết công việc - Khảo sÁt, thẩm định vÀ đề xuất mở Đại lÝ mới theo quy ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XNK Thăng Long
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện chăm sÓc, tư vấn cho khÁch hÀng về cÁc sản phẩm của ...
MONTH
Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ hoạt động của cÁc phÂn xưởng trong nhÀ mÁy- Thực ...
MONTH
Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch tuyển dụng, đÀo tạo, phÁt triển nguồn nhÂn lực ...
MONTH
Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ trực tiếp xuất, nhập, tồn kho. - Thực hiện cÁc ...
MONTH
Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - Thiết kế khuÔn mẫu cho cÁc sản phẩm - Thiết kế cÁc chi ...
MONTH
Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - Lập trÌnh gia cÔng cÁc chi tiết trÊn mÁy phay CNC, mÁy tiện ...
MONTH
Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - Triển khai kế hoạch sản xuất: Nhận lệnh sản xuất, phÂn cÔng ...
MONTH
Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - Đọc bản vẽ điện, lắp đặt vÀ đấu nối tủ điện điều khiển, tủ ...
MONTH
Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - Phay, tiện, mÀi, nguội, hÀn, sửa chữa mÁy- CÁc cÔng việc ...
MONTH
Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - ĐÁnh bÓng, lắp rÁp khuÔn nhựa- Thực hiện cÁc cÔng việc bảo ...
MONTH
Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - Vận hÀnh mÁy tiện, mÁy phay CNC- CÁc cÔng việc khÁc theo ...