Việc làm tại Thái Bình, Thái Bình: 13 công việc

Công Ty TNHH Gas Phú Hoàng An
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ, điều hÀnh mọi hoạt động của bộ phận kinh doanh- Triển khai cÁc chiến lược kinh doanh hiệu quả- Chi tiết cÔng việc ...
8000000 ~ 15000000 VNĐ
Cổ Phần Nam Á
Mô tả công việcDo Mở rộng thị trường nên công ty bánh kẹo chúng tôi tuyển thên 4 lái xe và 8 phụ xe vào các xưởngHà Nội:MỸ Đình,Hà Đông,Cầu Giấy,Thanh Xuân,Long ...
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XNK Thăng Long
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch tuyển dụng, đÀo tạo, phÁt triển nguồn nhÂn lực định kỳ năm, quÝ, thÁng.- XÂy dựng chương trÌnh phÁt triển nghề ...
Hơn 5,500,000VNĐ
Công Ty TNHH Đông Phong
Mô tả chi tiết công việc - Sửa chữa máy may cÔng nghiỆp.- Sửa thành thạo máy may 1 kim; 2 kim; máy vắt sỔ;...- Các cÔng viỆc chi tiẾt ...
4,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ
Công Ty TNHH Đông Phong
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra cÁc chứng từ yÊu cầu nhập / xuất hÀng theo đÚng quy định.- Thực hiện việc nhập vÀ xuất hÀng hÓa- Nhận cÁc chứng ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ vÀ kiểm soÁt hoạt động bÁn hÀng- Quản lÝ dịch vụ khÁch hÀng- Quản lÝ hÀng hÓa- Kiểm soÁt hoạt động vận ...
8,000,000 VNĐ
Công Ty TNHH Dệt Nhuộm Xuất Khẩu Thăng Long
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ bộ phận điện của nhÀ mÁy sợi, phÂn cÔng việc, hướng dẫn, đÔn đốc cÁc tổ viÊn thực hiện.- Thực hiện cÁc cÔng việc khÁc ...
Công Ty TNHH Johoku Hải Phòng
Mô tả chi tiết công việc - Hỗ trợ chuyÊn nghiệp vÀ tư vấn về tuyển dụng cho trưởng phÒng- Lập kế hoạch tuyển dụng hÀng năm vÀ dự toÁn ngÂn sÁch tuyển ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ
Công Ty TNHH Dệt Nhuộm Xuất Khẩu Thăng Long
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra vÀ bÁo cÁo đÁnh giÁ hạng mục cần chỉnh sửa với quản lÝ trực tiếp để đề xuất phương Án quản lÝ. - Một số cÔng việc ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ
Công ty TNHH dệt Nhuộm Xuất Khẩu Thăng long
Mô tả chi tiết công việc - Tuyển dụng lao động cho nhÀ mÁy sợi thÔng qua cÁc kÊnh tuyển dụng, xuống địa phương , gặp gỡ với UBND, cÁc cơ quan vÀ tổ chức liÊn ...
Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfor
Mô tả chi tiết công việc * Quản lÝ, tổ chức thực hiện sản xuất- XÂy dựng vÀ tham mưu cho Tổng giÁm đốc CÔng ty về cÁc vấn đề liÊn quan ...
Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfor
Mô tả chi tiết công việc - Tham gia xÂy dựng mục tiÊu chất lượng của CÔng ty.- XÂy dựng cÁc tÀi liệu, quy trÌnh, qui định, hướng dẫn cÔng việc bộ phận ...
Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfor
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ, thực hiện lắp đặt, bảo trÌ, sửa chữa mÁy mÓc thiết bị vÀ hệ thống điện, hệ thống điều khÔng của CÔng ty. giÁm sÁt viỆc ...