Việc làm tại Tân An, Long An: 34 công việc

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Môi Trường Nguyệt Minh 2
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi lượng nhập, tồn nguyÊn vật liệu. Lập cÁc bÁo cÁo số liệu thống kÊ. - Theo dÕi tiến độ sản xuất của lÔ hÀng, đơn ...
Công Ty TNHH In Kim Loại Thế Kỷ
Mô tả chi tiết công việc - PhÁt triển quan hệ, tÌm kiếm khÁch hÀng vÀ thị trường mới, phÁt triển cÔng việc theo chiều hướng độc lập- Quản lÝ, theo dÕi vÀ ...
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Môi Trường Nguyệt Minh 2
Mô tả chi tiết công việc - BÁm sÁt cÁc cÔng việc của Trưởng ca nhằm hỗ trợ quản lÝ sản xuất vÀ học tập tự chủ quản lÝ sản xuất. * Nắm ...
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Môi Trường Nguyệt Minh 2
Mô tả chi tiết công việc * Nhiệm vụ: - LÊn kế hoạch xuất, nhập, bảo quản hÀng hÓa hợp lÝ phục vụ việc quản lÝ số liệu tồn kho chÍnh ...
CÔNG TY CP THUỐC BVTV VIỆT TRUNG
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc:- Theo dÕi cÔng nợ phải thu.- Xuất bÁn hÀng hÀng ngÀy- Theo dÕi giÁ cả bÁn ra- ...
CÔNG TY CP THUỐC BVTV VIỆT TRUNG
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc:- Chịu trÁch nhiệm trÊn một dÂy chuyền mÁy, kịp thời khắc phục cÁc sự cố phÁt sinh.- Kiểm ...
CÔNG TY CP THUỐC BVTV VIỆT TRUNG
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc:- Lập kế hoạch sản xuất ngÀy, tuần, thÁng, quÝ vÀ tổ chức thực hiện theo kế hoạch được ...
CÔNG TY CP THUỐC BVTV VIỆT TRUNG
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc:- Kiểm tra, giÁm sÁt quÁ trÌnh đÓng gÓi sản phẩm.- Kiểm tra nguyÊn liệu – vật tư đầu ...
CÔNG TY CP THUỐC BVTV VIỆT TRUNG
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc:- Quản lÝ, điều hÀnh cÔng nhÂn viÊn. - Chi tiết cÔng việc trao đổi trực tiếp khi ...
CÔNG TY CP THUỐC BVTV VIỆT TRUNG
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc:- Theo dÕi cÔng nợ phải thu.- Xuất bÁn hÀng hÀng ngÀy- Theo dÕi giÁ cả bÁn ra- ...
CÔNG TY CP THUỐC BVTV VIỆT TRUNG
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc: - Phụ trÁch quản lÝ đội ngũ bảo trÌ mÁy mÓc.- Chịu trÁch nhiệm trÊn một dÂy chuyền ...
Công Ty TNHH MTV Dệt kim Đông Phương
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận kỹ thuật xử lÝ nước thải.- Tham gia việc lập vÀ kiểm tra định mức hÓa chất.- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000VNĐ
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Quảnlý, điỀu hành cÔng viỆc triỂn khai & bảo trì các dịch vụ viỄn thÔng của Fpt Telecom cung cấp cho khÁch hÀng.- ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VS
Mô tả chi tiết công việc - Nhận yÊu cầu tuyển dụng từ cÁc đơn vị, thống kÊ tuyển dụng- ThÔng bÁo tuyển dụng, sÀng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ khảo- ThÔng ...
18,000,000 VNĐ - 20,000,000VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VS
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ cÁc hoạt động trong sản xuất (năng suất, chất lượng, an toÀn thực phẩm, an toÀn lao động, bảo quản sản phẩm, tÀi sản cÔng ...