Việc làm tại Tân An, Long An: 48 công việc

Công Ty Cổ Phần Hà Ân Long An
Mô tả chi tiết công việc * NHIỆM VỤ:- Kiểm tra toÀn bộ cÁc yếu tố liÊn quan đến chất lượng sản phẩm đồ Gỗ nội thất từ quÁ trÌnh sản xuất ...
Công Ty Cổ Phần Hà Ân Long An
Mô tả chi tiết công việc * NHIỆM VỤ:- Tổ chức, quản lÝ vÀ điều hÀnh hoạt động kế toÁn phÙ hợp với mÔ hÌnh quản trị sản xuất kinh doanh; ...
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Môi Trường Nguyệt Minh 2
Mô tả chi tiết công việc * Nhiệm vụ: - LÊn kế hoạch xuất, nhập, bảo quản hÀng hÓa hợp lÝ phục vụ việc quản lÝ số liệu tồn kho chÍnh ...
7,000,000 VNĐ - 8,000,000VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Môi Trường Nguyệt Minh 2
Mô tả chi tiết công việc - SỐ LƯỢNG:1 - Phụ trÁch cÁc cÔng việc kế toÁn - Tham mưu cho kế toÁn trưởng, quản lÝ phÂn xưởng ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000VNĐ
Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm soÁt chứng từ- Đối chiếu cÔng nợ, nhận hÓa đơn, xem xÉt phiếu đề nghị thanh toÁn, lập phiếu chi- Lập kế hoạch thanh ...
7,000,000 VNĐ - 8,000,000VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VS
Mô tả chi tiết công việc * Chức năng: - LÀm cÔng việc phản ảnh toÀn bộ doanh thu hÀng ngÀy, xuất hÀng cho nhÂn viÊn giao hÀng, theo dỏi ...
Công Ty TNHH Ô Tô Dũng Phong (Hyundai Long An)
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận cÁc thÔng tin về cuộc đặt hẹn của khÁch hÀng, ghi đầy đủ cÁc thÔng tin vÀ theo dÕi khÁch hẹn. - Tiếp nhận xe ...
Công Ty TNHH Ô Tô Dũng Phong (Hyundai Long An)
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng việc sơn theo phÂn cÔng của tổ trưởng. - Đảm bảo chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, bảo trÌ theo kế hoạch. ...
Công Ty TNHH Ô Tô Dũng Phong (Hyundai Long An)
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng việc gÒ – hÀn theo phÂn cÔng của tổ trưởng. - Đảm bảo chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, bảo trÌ theo kế ...
Công Ty TNHH Ô Tô Dũng Phong (Hyundai Long An)
Mô tả chi tiết công việc - Thực cÁc cÔng việc sửa chữa, đấu nối điện, động cơ Ô tÔ, cÁc hệ thống điện, điện tử theo yÊu cầu của tổ trưởng trÊn lệnh sửa ...
Công Ty TNHH Ô Tô Dũng Phong (Hyundai Long An)
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận, thu thập đầy đủ cÁc thÔng tin vÀ theo dÕi lịch hẹn của khÁch hÀng. - TuÂn thủ quy trÌnh 6 bước phục vụ khÁch ...
Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm trước Ban GiÁm Đốc về cÁc mục tiÊu liÊn quan đến hoạt động sản xuất như năng suất, định mức hao hụt NVL, định mức ...
Công Ty TNHH Bao Bì Cường Đại
Mô tả chi tiết công việc - Tổ chức cÔng tÁc kế toÁn vÀ bộ mÁy kế toÁn phÙ hợp với tổ chức kinh doanh của cÔng ty, khÔng ngừng cải tiến tổ chức bộ mÁy; ...
Công Ty TNHH Bao Bì Cường Đại
Mô tả chi tiết công việc - Duy trÌ những quan hệ kinh doanh hiện cÓ, tÌm kiếm mở rộng danh sÁch khÁch hÀng.- Lập kế hoạch cÔng việc tuần, thÁng, thực ...
Nhà Máy Sản Xuất Bao AD Star Tú Phương
Mô tả chi tiết công việc - Sửa chữa, bảo trÌ mÁy mÓc thiết bị trong dÂy chuyền sản xuất- CÁc cÔng việc khÁc cÓ liÊn quan- Chi tiết cÔng việc sẽ được ...