Việc làm tại Tân An, Long An: 26 công việc

6,500,000 VNĐ - 10,000,000VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VS
Mô tả chi tiết công việc - CÓ trÁch nhiệm kiểm tra vÀ quản lÝ chất lượng trÊn dÂy chuyền sản xuất.- Trực tiếp quản lÝ cÔng nhÂn để thực hiện cÁc yÊu cầu ...
Nhà Máy Sản Xuất Bao AD Star Tú Phương
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra chất lượng hÀng hÓa sợi, - Sẽ hướng dẫn cÔng việc cụ thể khi vÀo nhận việc- Chi tiết cụ thể trao đổi khi phỏng ...
Công Ty TNHH Ô Tô Dũng Phong (Hyundai Long An)
Mô tả chi tiết công việc - Triển khai, phÂn cÔng, đÔn đốc cÔng việc đến cÁc PhÓ Quản đốc/Tổ trưởng trực thuộc. - Đảm bảo phÂn cÔng cÔng việc cho nhÂn ...
Công Ty TNHH Ô Tô Dũng Phong (Hyundai Long An)
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện tất cả cÁc cÔng việc theo yÊu cầu của khÁch hÀng trÊn lệnh sửa chữa.. - ThÔng bÁo cho Quản đốc tất cả cÁc phÁt ...
Công Ty TNHH Ô Tô Dũng Phong (Hyundai Long An)
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện tất cả cÁc cÔng việc theo yÊu cầu của khÁch hÀng trÊn lệnh sửa chữa. - ThÔng bÁo cho Quản đốc tất cả cÁc phÁt ...
Công Ty TNHH Ô Tô Dũng Phong (Hyundai Long An)
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc cÔng việc theo yÊu cầu của Quản đốc. - ThÔng bÁo cho Quản đốc tất cả cÁc phÁt sinh trong quÁ trÌnh sửa ...
Công Ty TNHH Ô Tô Dũng Phong (Hyundai Long An)
Mô tả chi tiết công việc - Rửa xe Ô tÔ - CÔng việc cụ thể trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn. * PhÚc lợi dÀnh cho bạn: - ...
Công Ty TNHH Ô Tô Dũng Phong (Hyundai Long An)
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận, thu thập đầy đủ cÁc thÔng tin vÀ theo dÕi lịch hẹn của khÁch hÀng. - TuÂn thủ quy trÌnh 6 bước phục vụ khÁch ...
Công Ty TNHH Ô Tô Dũng Phong (Hyundai Long An)
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận cÁc thÔng tin về cuộc đặt hẹn của khÁch hÀng, ghi đầy đủ cÁc thÔng tin vÀ theo dÕi khÁch hẹn. - Tiếp nhận xe ...
Công Ty TNHH Ô Tô Dũng Phong (Hyundai Long An)
Mô tả chi tiết công việc - Thực cÁc cÔng việc sửa chữa, đấu nối điện, động cơ Ô tÔ, cÁc hệ thống điện, điện tử theo yÊu cầu của tổ trưởng trÊn lệnh sửa ...
Công Ty TNHH Ô Tô Dũng Phong (Hyundai Long An)
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng việc gÒ – hÀn theo phÂn cÔng của tổ trưởng. - Đảm bảo chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, bảo trÌ theo kế ...
Công Ty TNHH Ô Tô Dũng Phong (Hyundai Long An)
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng việc sơn theo phÂn cÔng của tổ trưởng. - Đảm bảo chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, bảo trÌ theo kế hoạch. ...
Công Ty TNHH Ô Tô Dũng Phong (Hyundai Long An)
Mô tả chi tiết công việc - PhÁt triển thị trường, tÌm kiếm khÁch hÀng mới - Tư vấn bÁn hÀng cÁc dÒng xe Hyundai - TÌm hiểu, phÂn tÍch nhu cầu ...
Công Ty TNHH Ô Tô Dũng Phong (Hyundai Long An)
Mô tả chi tiết công việc - Trực tổng đÀi điện thoại, nhận chuyển cuộc gọi đến cÁc phÒng, ghi nhận thÔng tin từ khÁch hÀng nhắn lại. Gọi điện thoại ra ngoÀi ...
Công Ty TNHH Ô Tô Dũng Phong (Hyundai Long An)
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng việc vệ sinh tại khu vực được phÂn cÔng, đảm bảo mÔi trường lÀm việc luÔn sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gÀn - Phục ...