Việc làm tại Tân An, Long An: 40 công việc

Công Ty Cổ Phần Cáp Điện Thịnh Phát
Mô tả chi tiết công việc * Số lượng tuyển: 02 NhÂn ViÊn * MÔ tả cÔng việc: - NghiÊn cứu sản phẩm mới, lập quy ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000VNĐ
Công Ty Cổ Phần Cáp Điện Thịnh Phát
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ vÀ phÁt triển kÊnh phÂn phối- Tổng hợp thÔng tin khÁch hÀng mục tiÊu.- Đề xuất kế hoạch kinh doanh đạt doanh số ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000VNĐ
Công Ty Cổ Phần Cáp Điện Thịnh Phát
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ vÀ phÁt triển kÊnh phÂn phối- Tổng hợp thÔng tin khÁch hÀng mục tiÊu.- Đề xuất kế hoạch kinh doanh đạt doanh số ...
Công Ty Cổ Phần Cáp Điện Thịnh Phát
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện, theo dÕi bÁo giÁ theo đề nghị của NVKD. đến thanh toÁn, xử lÝ cÁc thÔng tin đÁp ứng yÊu cầu của khÁch hÀng.- Thực ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000VNĐ
Công Ty Cổ Phần Cáp Điện Thịnh Phát
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ vÀ phÁt triển kÊnh phÂn phối- Tổng hợp thÔng tin khÁch hÀng mục tiÊu.- Đề xuất kế hoạch kinh doanh đạt doanh số ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000VNĐ
Công Ty Cổ Phần Cáp Điện Thịnh Phát
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch bảo trÌ cơ khÍ cho toÀn bộ mÁy thiết bị, phối hợp, giÁm sÁt tổ bảo trÌ thực hiện bảo trÌ theo kế hoạch.- Lập kế ...
7,000,000 VNĐ - 8,000,000VNĐ
Công Ty Cổ Phần Cáp Điện Thịnh Phát
Mô tả chi tiết công việc - Trực tổng đÀi chuyển cuộc gọi đến cÁc bộ phận chÍnh xÁc kịp thời.- Hướng dẫn vÀ đÓn tiếp khÁch trong nước vÀ nước ngoÀi đến ...
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Môi Trường Nguyệt Minh 2
Mô tả chi tiết công việc * Nhiệm vụ: - LÊn kế hoạch xuất, nhập, bảo quản hÀng hÓa hợp lÝ phục vụ việc quản lÝ số liệu tồn kho chÍnh ...
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Môi Trường Nguyệt Minh 2
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi lượng nhập, tồn nguyÊn vật liệu. Lập cÁc bÁo cÁo số liệu thống kÊ. - Theo dÕi tiến độ sản xuất của lÔ hÀng, đơn ...
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Môi Trường Nguyệt Minh 2
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch cÁc cÔng việc kế toÁn - Tham mưu cho kế toÁn trưởng, quản lÝ phÂn xưởng trong cÔng tÁc quản lÝ cÁc hoạt động tại ...
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Môi Trường Nguyệt Minh 2
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch cÁc cÔng việc kế toÁn - Tham mưu cho kế toÁn trưởng, quản lÝ phÂn xưởng trong cÔng tÁc quản lÝ cÁc hoạt động tại ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000VNĐ
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Quảnlý, điỀu hành cÔng viỆc triỂn khai & bảo trì các dịch vụ viỄn thÔng của Fpt Telecom cung cấp cho khÁch hÀng.- ...
Công ty Cổ Phần Phát Triển Sản Xuất Chấn Hưng
Mô tả chi tiết công việc - Tham gia cÔng tÁc tuyển dụng, trÍch lục hồ sơ, tÌm nguồn cung cấp nhÂn sự cung cấp kịp thời cho nhu cầu sản xuất vÀ phÁt triển của ...
Công ty Cổ Phần Phát Triển Sản Xuất Chấn Hưng
Mô tả chi tiết công việc - Quản trị hệ thống mÁy tÍnh, hổ trợ về cÔng nghệ thÔng tin cho CBCNV sử dụng hiệu quả.- Quản lÝ webside thÔng tin cÔng ty.- ...
Công ty Cổ Phần Phát Triển Sản Xuất Chấn Hưng
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch tuyển dụng, đÀo tạo, phÁt triển nguồn nhÂn lực định kỳ năm, quÝ, thÁng.- XÂy dựng chương trÌnh phÁt triển nghề ...