Việc làm tại Tân An, Long An: 1.152 công việc

5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động đÓn tiếp khÁch hÀng đến với của hÀng- Vui vẻ giao ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động đÓn tiếp khÁch hÀng đến với của hÀng- Vui vẻ giao ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động đÓn tiếp khÁch hÀng đến với của hÀng- Vui vẻ giao ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả:- XÂy dựng qui trÌnh, qui định, ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả:- CÙng GiÁm đốc Marketing tham gia ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ ngÀnh hÀng phụ kiện tại cửa hÀng được phÂn cÔng.- ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả:- Kiểm tra - rÀ soÁt - bÁo cÁo GiÁm ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả:- Kiểm tra - rÀ soÁt - bÁo cÁo GiÁm ...
MONTH
CÔNG TY CP SAKOS
Mô tả chi tiết công việc * TrÁch nhiệm chÍnh:- XÂy dựng Hệ thống quản lÝ chất lượng ...
7,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * Nhận hÀng từ Điều phối giao hÀng - Nhận hÀng hÓa, chứng ...
4,500,000 VNĐ - 5,500,000 VNĐ MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc NhÂn viÊn bÁn hÀng phụ trÁch việc cung ứng đầy đủ hÀng hoÁ trÊn ...
3,000,000 VNĐ - 5,000,000 VNĐ MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * Hiện tại, BigC đang cÓ nhu cầu tuyển dụng vị trÍ NhÂn viÊn an ...
3,000,000 VNĐ - 5,000,000 VNĐ MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * Kiểm tra hệ thống kỹ thuật- Vận hÀnh, kiểm tra hÀng ngÀy ...
3,000,000 VNĐ - 5,000,000 VNĐ MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * Phục vụ khÁch hÀng* Cung ứng hÀng hÓa- Vệ sinh vÀ bảo ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả:- Kiểm tra soÁt xÉt hồ sơ thiết kế ...