Vietnam Việc làm tại Sơn La, Sơn La: 3 công việc

5,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động đÓn tiếp khÁch hÀng đến với cửa hÀng- Vui vẻ giao ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
J&T EXPRESS
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch việc phiÊn dịch cho GiÁm đốc khi giao tiếp với khÁch ...
5,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận thÔng tin khÁch hÀng, sản phẩm, dịch vụ bÁn ra từ tư ...
Chúng tôi đã chọn được danh sách với công việc từ vùng "Tây Bắc" mà có thể phù hợp với bạn
Dưới 15 tr.VND
FPT Trading
Quản trị hệ thống CNTT cho doanh nghiệp: Quản trị hệ thống máy chủ và ứng dụng doạnh nghiệp: Xử lý các yêu cầu, khắc phục sự cố phần ...
5,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động đÓn tiếp khÁch hÀng đến với cửa hÀng- Vui vẻ giao ...
5,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động đÓn tiếp khÁch hÀng đến với cửa hÀng- Vui vẻ giao ...
MONTH
FPT Telecom Chi Nhánh Điện Biên
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm thÔng tin, tiếp cận cÁc khÁch hÀng tiềm năng - ...
MONTH
FE Credit
Mô tả chi tiết công việc - Work closely with business analysts, project manager and other ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
FE Credit
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng tÁc thẩm định thÔng tin tại nhÀ khÁch hÀng theo ...
MONTH
FE Credit
Mô tả chi tiết công việc - Nhận danh sÁch khÁch hÀng từ cấp trÊn vÀ thực hiện cuộc gọi ra ...
15,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Kowon
Mô tả chi tiết công việc Kowon ra đời nằm trong chuỗi chiến lược Weldcom, lÀ một trong ...
6,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Kowon
Mô tả chi tiết công việc Địa điểm lÀm việc: Hoa Cương Building - 80B Nguyễn Văn ...
5,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận thÔng tin khÁch hÀng, sản phẩm, dịch vụ bÁn ra từ tư ...
5,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận thÔng tin khÁch hÀng, sản phẩm, dịch vụ bÁn ra từ ...
5,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - CÀi đặt ứng dụng vÀ phần mềm cho cÁc dÒng ĐTDĐ/Laptop.- Tư ...
MONTH
Công Ty TNHH Siam City Cement Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Identify, record, report non-compliance waste including legal, ...
MONTH
Công Ty TNHH Siam City Cement Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - TuÂn thủ qui định về vai trÒ, quyền hạn vÀ trÁch nhiệm của ...
6,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
FE Credit
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc:- Theo dÕi lịch lÀm việc ...
MONTH
FE Credit
Mô tả chi tiết công việc - Ability for joining into project as Business Analysis, ...
MONTH
FE Credit
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra vÀ ghi lại cÁc lỗi của NhÀ cung cấp liÊn quan đến quÁ ...
MONTH
FE Credit
Mô tả chi tiết công việc - Cập nhật vÀo danh sÁch nhÂn viÊn những thÔng tin: nhÂn viÊn ...