Việc làm tại Rạch Giá, Kiên Giang: 26 công việc

MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Công Nghệ T-Tech Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - LÀm bảng dữ liệu đầu tư dự Án, đÁnh giÁ tÍnh khả thi của dự ...
MONTH
CÔNG TY OPPO VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc - Huấn luyện đội ngũ nhÂn viÊn bÁn hÀng OPPO bao gồm (kiến thức, ...
3,000,000 VNĐ - 5,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Ô TÔ
Mô tả chi tiết công việc - Sửa chữa Ô tÔ, đo điện, test động cơ, kiểm tra điện, kiểm tra ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Thương Mại Vận Tải Hà Nội
Mô tả chi tiết công việc - Triển khai thực hiện hoạt động giới thiệu vÀ bÁn hÀng online ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công ty Cổ Phần Odin Land Miền Bắc
Mô tả chi tiết công việc - Viết nội dung cho Website, Page,…cÁc phương tiện truyền thÔng ...
MONTH
Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra chất lượng phần mềm- TÌm hiểu vÀ phÂn tÍch nghiệp ...
MONTH
Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET
Mô tả chi tiết công việc - PhÁt triển dự Án trÊn nền tảng Web application.- Tham gia ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET
Mô tả chi tiết công việc - NghiÊn cứu, tÌm hiểu cÁc cÔng việc được giao.- Đi sÂu vÀo ...
MONTH
CÔNG TY TNHH KÊ TOÁN DAE LYUK
Mô tả chi tiết công việc - NghiÊn cứu luật trong cÁc lĩnh vực khÁc nhau của phÁp luật như ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Công Nghệ T-Tech Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Thiết kế giao diện, Landing, Subweb cho sản phẩm của cÔng ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Công Nghệ T-Tech Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ toÀn bộ cÁc tÀi khoản tại cÁc NgÂn hÀng.- Kiểm tra ...
MONTH
T.L.K GROUP
Mô tả chi tiết công việc - Lập chứng từ vÀ hạch toÁn cÁc nghiệp vụ kế toÁn phÁt sinh ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm khÁch hÀng mới và giới thiệu, tư vấn dịch vụ giao ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Công Nghệ T-Tech Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - NghiÊn cứu, tÌm kiếm dự Án đầu tư, lập phương Án kinh tế.- ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-Tech Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Tham mưu toÀn diện cho Ban GiÁm đốc về cÔng tÁc TÀi ...