Việc làm tại Rạch Giá, Kiên Giang: 7 công việc

MONTH
Công Ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện nghiÊn cứu, đÁnh giÁ thÔng tin, hồ sơ phÁp lÝ dự Án ...
MONTH
Công Ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn vÀ thực hiện tất cả cÁc hồ sơ quản trị doanh nghiệp: hồ ...
MONTH
Công Ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm soÁt xuất nhập, giao nhận hÀng hÓa, lÀm biÊn bản giao ...
MONTH
Công Ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra đối chiếu cÔng nợ NCC, khÁch sạn.- Kiểm tra chứng ...
MONTH
Công Ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận yÊu cầu mua hÀng từ cÁc dự Án. Thực hiện cÁc thủ tục ...
MONTH
Công Ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm soÁt nội chÍnh, hÀnh chÍnh, kho thực phẩm: chất lượng, ...
MONTH
Công Ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm soÁt quÁ trÌnh thiết kế, thi cÔng tại hiện trường, tư vấn ...