Việc làm tại Qui Nhơn, Bình Định: 12 công việc

MONTH
CÔNG TY TNHH DURASHIELD VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc - LÀm việc vÀ đÀm phÁn đÁnh giÁ doanh số, kế hoạch tiếp thị, ...
CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM
Job Description - Interface with international customer base as well as international sales team within CJ ...
MONTH
CÔNG TY TNHH DURASHIELD VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc - Đi thị trường, khai thÁc cÔng trÌnh nhÀ tư, KTS, quan hệ chủ ...
CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM
Mô Tả Công Việc - Interface with international customer base as well as international sales team within CJ to ...
MONTH
CÔNG TY TNHH DURASHIELD VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc - LÀm việc với đại lÝ- Lập kế hoạch phÁt triển kinh doanh ...
CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM
Mô Tả Công Việc - Making plans to promote business of quarter/month/year to team.- Monitoring business ...
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH DURASHIELD VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc - Lập phương Án kinh doanh- XÂy dựng mục tiÊu- Chăm sÓc ...
CÔNG TY PRINCE OCEAN SHIPPING VIETNAM - CHI NHÁNH HCM
Job Description - Working with Shipping lines to get Sailing schedule, booking. Making export bill of ...
MONTH
CÔNG TY TNHH DURASHIELD VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm phÁt triển khÁch hÀng tiềm năng- Chăm sÓc khÁch ...
CÔNG TY PRINCE OCEAN SHIPPING VIETNAM - CHI NHÁNH HCM
Mô Tả Công Việc - Working with Shipping lines to get Sailing schedule, booking. Making export bill of lading, ...