Việc làm tại Qui Nhơn, Bình Định: 167 công việc

MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Công Nghệ T-Tech Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - LÀm bảng dữ liệu đầu tư dự Án, đÁnh giÁ tÍnh khả thi của dự ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN BÌNH
Mô tả chi tiết công việc MÔ tả chi tiết cÔng việc- GiÁm sÁt thi cÔng cÁc cÔng trÌnh ...
13,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN BÌNH
Mô tả chi tiết công việc * TrÁch Nhiệm :- Thực hiện cÔng tÁc đo đạc, ...
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN BÌNH
Mô tả chi tiết công việc - Tổ chức triển khai bản vẽ, giÁm sÁt cÁc hoạt động thi cÔng xÂy ...
7,500,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh
Mô tả chi tiết công việc - 80% khÁch hÀng đà được hẹn lịch sẵn từ bộ phận Telsales- ...
7,500,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh
Mô tả chi tiết công việc - 80% khÁch hÀng đà được hẹn lịch sẵn từ bộ phận Telsales- ...
MONTH
Công Ty TNHH MTV Yuri ABC Đà Nẵng
Mô tả chi tiết công việc - LÀm bÁo cÁo quyết toÁn,thanh khoản hợp đồng gia cÔng- Thực ...
12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SBO VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm thực hiện việc kinh doanh tại nhÀ hÀng của ...
12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SBO VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm thực hiện việc kinh doanh tại nhÀ hÀng của ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Minet Châu Á
Mô tả chi tiết công việc * Số lượng cần tuyển:- HÀ Nội: 2- HCM : ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Minet Châu Á
Mô tả chi tiết công việc - XÂy dựng kế hoạch marketing cho từng thÁng/quÝ/năm vÀ triển ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Minet Châu Á
Mô tả chi tiết công việc - LÀm việc trực tiếp, đÀm phÁn hợp đồng hợp tÁc với cÁc bạn ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Minet Châu Á
Mô tả chi tiết công việc - Lập trÌnh viÊn Developer PHP - Backend- Chi tiết cÔng việc ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Minet Châu Á
Mô tả chi tiết công việc - Lập trÌnh viÊn PHP - Fullstack- Chi tiết cÔng việc sẽ trao ...
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - LÊn kế hoạch vÀ thực hiện cÔng việc triển khai lắp đặt, bảo ...