Việc làm tại Qui Nhơn, Bình Định: 94 công việc

5,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận thÔng tin khÁch hÀng, sản phẩm, dịch vụ bÁn ra từ tư ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Saigon Xuân Phát
Mô tả chi tiết công việc * Lập kế hoạch và triển khai cho chỉ huy trưởng, chỉ ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Saigon Xuân Phát
Mô tả chi tiết công việc - Tổ chức lập tiến độ thi cÔng chi tiết theo ngÀy, tuần, thÁng & ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Saigon Xuân Phát
Mô tả chi tiết công việc - Gặp gỡ, lÀm việc với khÁch hÀng, kiến trÚc sư thiết kế dự Án, ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Saigon Xuân Phát
Mô tả chi tiết công việc * Số Lượng: 05- Đảm bảo cÔng việc đÚng tiến ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Saigon Xuân Phát
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm dự Án vÀ mở rộng mạng lưới khÁch hÀng phÙ hợp với kế ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Saigon Xuân Phát
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra, giÁm sÁt việc thực hiện cÔng tÁc ATVSLĐ-PCCN tại ...
MONTH
Công Ty Luật TNHH SMiC
Mô tả chi tiết công việc - Trực tiếp lÀm việc, tiếp nhận hồ sơ vÀ yÊu cầu của khÁch ...
MONTH
Công Ty Luật TNHH SMiC
Mô tả chi tiết công việc - Trực tiếp lÀm việc, tiếp nhận hồ sơ vÀ yÊu cầu tư vấn của ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Saigon Xuân Phát
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ xuất, nhập kho- Kiểm kÊ bÁo cÁo nhập, xuất, tồn ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Trợ giảng cho giÁo viÊn nước ngoÀi. - Phối hợp với giÁo ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Chăm sÓc học viÊn, quản lÝ học viÊn bằng hệ thống phần mềm của ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Trợ giảng cho giÁo viÊn nước ngoÀi. - Trao đổi kết quả ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Chi nhánh Đông Nam Bộ
Mô tả chi tiết công việc * Quản lÝ xuất - nhập - tồn kho tất cả cÁc kho hÀng hÓa, nguyÊn ...
9,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Chi nhánh Đông Nam Bộ
Mô tả chi tiết công việc 1.Kiểm tra, soÁt xÉt việc cập nhật chứng từ kế toÁn, hạch toÁn ...
MONTH
Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Artex
Mô tả chi tiết công việc - Trực tiếp tham gia tÌm kiếm phÁt triển khÁch hÀng vÀ duy trÌ ...
MONTH
Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Artex
Mô tả chi tiết công việc - Trực tiếp thực hiện cÁc dự Án Tư vấn TÀi chÍnh Doanh nghiệp ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng C.E.O
Mô tả chi tiết công việc - BÓc tÁch khối lượng, thực hiện cÔng tÁc hồ sơ chất lượng vÀ hồ ...