Việc làm tại Qui Nhơn, Bình Định: 57 công việc

MONTH
DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd.
Mô tả chi tiết công việc - Đảm bảo dịch vụ cung cẤp cho khách hàng ở mức cao ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Hỗ trợ Quản LÝ Cửa HÀng trong việc quản lÝ nhÂn sự trong ca ...
7,500,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh
Mô tả chi tiết công việc - 80% khÁch hÀng đà được hẹn lịch sẵn từ bộ phận Telsales- ...
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Marketing And Mores
Mô tả chi tiết công việc - Nhận cuộc gọi đến từ khÁch hÀng, tư vấn vÀ đặt dịch vụ sÂn ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Marketing And Mores
Mô tả chi tiết công việc - Lập bÁo giÁ, đÀm phÁn, triển khai kÝ kết hợp đồng với KhÁch ...
25,000,000 VNĐ - 50,000,000 VNĐ MONTH
Tập Đoàn Khách Sạn A25
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm về toÀn bộ chất lượng đồ ăn, tay nghề của ...
12,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ MONTH
Tập Đoàn Khách Sạn A25
Mô tả chi tiết công việc - Xử lÝ cÁc sự cố về mạng, điện thoại, đường truyền Internet, ...
30,000,000 VNĐ - 60,000,000 VNĐ MONTH
Tập Đoàn Khách Sạn A25
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ điều hÀnh PhÒng Kinh doanh theo định hướng vÀ kế hoạch ...
10,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
Tập Đoàn Khách Sạn A25
Mô tả chi tiết công việc - Chăm sÓc, duy trÌ nguồn khÁch hÀng cũ, tÌm kiếm vÀ khai thÁc ...
10,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
Tập Đoàn Khách Sạn A25
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm kiểm tra, kiểm soÁt tÀi chÍnh tại cÁc chi ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Công Nghệ T-Tech Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ hệ thống mÁy tÍnh, hệ thống mạng nội bộ, mạng internet ...
7,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
CMC TELECOM - Top 25 Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Triển Vọng Nhất Châu Á Thái Bình Dương
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm vÀ phÁt triển thÊm nguồn khÁch hÀng lÀ doanh ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Thời Trang Kowil Việt Nam S
Mô tả chi tiết công việc - Đảm bảo hoạt động của cÁc cửa hÀng theo cÁc tiÊu chÍ- Ổn ...
6,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Thời Trang Kowil Việt Nam S
Mô tả chi tiết công việc - Tham gia bÁn hÀng tại Store- Quản lÝ nhÂn viÊn bÁn ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Thời Trang Kowil Việt Nam S
Mô tả chi tiết công việc - NhÂn viÊn QC tiếp nhận kiện hÀng từ nhÂn viÊn kinh doanh vÀ ...