Việc làm tại Qui Nhơn, Bình Định: 200 công việc

MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Công Nghệ T-Tech Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - LÀm hồ sơ Tư vấn, hồ sơ dự Án, hồ sơ đấu thầu, Hồ sơ quyết ...
MONTH
Palm Garden Beach Resort & Spa - Hoi An
Mô tả chi tiết công việc - Trực tiếp thực hiện cÁc cÔng việc chăm sÓc da, trị liệu cho ...
MONTH
Palm Garden Beach Resort & Spa - Hoi An
Mô tả chi tiết công việc - Increase the hotel's exposure in external communications ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm, giới thiệu đến học viÊn cÁc khoÁ học phÙ hợp- ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch tuyển sinh- Chăm sÓc học viÊn- Tổ chức ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện tiếp nhận vÀ tư vấn cÁc chương trÌnh đÀo tạo phÙ hợp ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện gọi điện giới thiệu vÀ tư vấn cÁc sản phẩm của CÔng ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ thời khÓa biểu lÊn lớp, phÂn cÔng giÁo viÊn giảng ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Ống Si-li-con Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Trực tiếp kiểm tra việc thực hiện trang bị bảo hộ lao động, ...
MONTH
Khách Sạn Mandila Beach
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ cÁc trang mạng xà hội của khÁch sạn- Viết bÀi PR ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT QUỐC TẾ HNC
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch trao đổi, cập nhật thÔng tin, lÀm việc với Hải Quan ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT QUỐC TẾ HNC
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ, điều hÀnh vÀ chịu trÁch nhiệm toÀn bộ hoạt động Kinh ...
10,000,000 VNĐ - 13,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN BÌNH
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch đấu thầu, dự thầu.- Tham gia nghiÊn cứu hồ sơ ...
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN BÌNH
Mô tả chi tiết công việc * TrÁch nhiệm:- Khảo sÁt vÀ lập giÁ thi cÔng đÚng thực tế ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch tuyển sinh- Chăm sÓc học viÊn- Tổ chức ...