Căn cứ vào truy vấn "Việc làm Nhân Viên Vệ Sinh Khu Vực Công Cộng ở Quảng Trị" của Bạn không có gì
Những lời khuyên tìm kiếm:
  • 1. Hãy cố gắng đơn giản hóa yêu cầu tìm kiếm của Bạn
  • 2. Hãy kiểm tra chức vụ
  • 3. Hãy đăng ký với công việc mới theo truy vấn "Việc làm Nhân Viên Vệ Sinh Khu Vực Công Cộng ở Quảng Trị" trong trường ở bên dưới. Sau đó chúng tôi gửi thư với những công việc mới
Chúng tôi đã tạo danh sách công việc từ danh mục "Thu Mua Và Dịch Vụ" và khu vực "Bắc Trung Bộ", có thể phù hợp với bạn
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Chăm sÓc khÁch hÀng thường xuyÊn thÔng qua cÁc hoạt động: gọi điện; gửi tin nhắn; gửi mail…; - Phối hợp với nhÂn viÊn trong chi nhÁ ...
5 triệu - 7 triệu (Có phần trăm hoa hồng)
Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
Mô tả công việc - Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty để tư vấn và bán các sản phẩm và dịch vụ của Viettel - Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Chăm sÓc học viÊn, quản lÝ học viÊn bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xÉt đÁnh giÁ học viÊn vÀ tương tÁc với phụ huynh học ...
5 triệu - 7 triệu (Có phần trăm hoa hồng)
Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
Mô tả công việc - Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty để tư vấn và bán các sản phẩm và dịch vụ của Viettel - Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh
Mô tả chi tiết công việc * Số lượng: 01 người - Quản lÝ, giÁm sÁt, điều phối nhÂn sự, cÔng việc của bộ phận. Bố trÍ, sắp xếp nhÂn lực một cÁch hợp lÝ, hiệu qu ...
5 triệu - 7 triệu (Có phần trăm hoa hồng)
Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
Mô tả công việc - Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty để tư vấn và bán các sản phẩm và dịch vụ của Viettel - Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Chăm sÓc khÁch hÀng thường xuyÊn thÔng qua cÁc hoạt động: gọi điện; gửi tin nhắn; gửi mail…; - Phối hợp với nhÂn viÊn trong chi nhÁ ...
5 triệu - 7 triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
Mô tả công việc - Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty để tư vấn và bán các sản phẩm và dịch vụ của Viettel - Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Chăm sÓc khÁch hÀng thường xuyÊn thÔng qua cÁc hoạt động: gọi điện; gửi tin nhắn; gửi mail…; - Phối hợp với nhÂn viÊn trong chi nhÁ ...
5 triệu - 7 triệu (Có phần trăm hoa hồng)
Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
Mô tả công việc - Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty để tư vấn và bán các sản phẩm và dịch vụ của Viettel - Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng ...