Căn cứ vào truy vấn "Việc làm Giám Sát Sản Xuất ở Quảng Trị" của Bạn không có gì
Những lời khuyên tìm kiếm:
  • 1. Hãy cố gắng đơn giản hóa yêu cầu tìm kiếm của Bạn
  • 2. Hãy kiểm tra chức vụ
  • 3. Hãy đăng ký với công việc mới theo truy vấn "Việc làm Giám Sát Sản Xuất ở Quảng Trị" trong trường ở bên dưới. Sau đó chúng tôi gửi thư với những công việc mới
Chúng tôi đã tạo danh sách công việc từ danh mục "Sản Xuất" và khu vực "Bắc Trung Bộ", có thể phù hợp với bạn
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - CÀi đặt ứng dụng vÀ phần mềm cho cÁc dÒng ĐTDĐ / Laptop- ...
4,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ VIỆT NGA
Mô tả chi tiết công việc - Lắp đặt phần cứng & cÀi đặt phần mềm, bảo hÀnh, bảo trÌ mÁy ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHẬT HUY ( NHAT HUY GROUP)
Mô tả chi tiết công việc * Tổ chức sản xuất- Tổ chức phÂn cÔng cÔng ...
11,000,000 VNĐ - 21,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh
Mô tả chi tiết công việc * ThÔng tin về ChuyÊn ngÀnh Bancassurance (KÊnh phÂn ...
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - CÀi đặt ứng dụng vÀ phần mềm cho cÁc dÒng ĐTDĐ / Laptop- ...
MONTH
Công Ty TNHH DSGLOBAL VINA
Mô tả chi tiết công việc - Hỗ trợ cÔng tÁc quản lý cÔng nhÂn, mÁy mÓc thiết bị trong ...
MONTH
Công Ty TNHH DSGLOBAL VINA
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ con người trÊn chuyền SMT- Chuẩn bị 4M để thực ...
MONTH
Công Ty TNHH DSGLOBAL VINA
Mô tả chi tiết công việc - PhÂn tÍch lỗi sản phẩm- TÌm ra nguyÊn nhÂn lỗi sản ...
MONTH
Công Ty TNHH DSGLOBAL VINA
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ tÀi liệu phÒng kỹ thuật- LÀm hướng dẫn thao tÁc ...
MONTH
Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun
Mô tả chi tiết công việc 1. Vai trÒ, chức năng:- Phụ trÁch thiết kế quy trÌnh cÔng ...
MONTH
Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun
Mô tả chi tiết công việc - Nhận thÔng tin sản phẩm mẫu từ khÁch hÀng - Phối hợp ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện tiếp nhận vÀ tư vấn cÁc chương trÌnh đÀo tạo phÙ hợp ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện tiếp nhận vÀ tư vấn cÁc chương trÌnh đÀo tạo phÙ hợp ...
MONTH
Công Ty TNHH Thực Phẩm Quang Minh
Mô tả chi tiết công việc - Tổ chức huấn luyện nhÂn viÊn tại site+ KiỂm tra nhÂn sự ...
11,000,000 VNĐ - 21,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh
Mô tả chi tiết công việc * ThÔng tin về ChuyÊn ngÀnh Bancassurance (KÊnh phÂn ...