Việc làm tại Quảng Ngãi, Quảng Ngãi: 131 công việc

7,856,791 VNĐ - 10,856,791 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * Số lượng: 7 người.* MÔ tả cÔng ...
Thỏa thuận
Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company
- Provide HVAC solution for customers, Heatload calculation, AC Model selection - Answer technical questions from customers - HVAC ...
7 – 10 triệu
Trung Tâm Ngoại Ngữ Hoa Sen - Công ty TNHH Búp Sen
Mô tả công việc - Giảng dạy Tiếng Anh cho lứa tuổi đến trung tâm học. - Theo sát quá trình học tập của học viên. - Chuẩn bị tài liệu, giáo ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN BÌNH
Mô tả chi tiết công việc MÔ tả chi tiết cÔng việc- GiÁm sÁt thi cÔng cÁc cÔng trÌnh ...
Dưới 10 tr.VND
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)
- Chủ động thực hiện các hoạt động thu hút khách hàng (KH) tại các doanh nghiệp tiềm năng nhằm tiếp cận KH để quảng bá và bán các sản phẩm, dịch vụ phù ...
Hơn 7,000,000VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm thÔng tin, tiếp cận cÁc khÁch hÀng tiềm năng- Tư ...
Dưới 12 tr.VND
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)
- Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ. - Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ...
13,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN BÌNH
Mô tả chi tiết công việc * TrÁch Nhiệm :- Thực hiện cÔng tÁc đo đạc, ...
Dưới 12 tr.VND
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)
- Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ. - Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ...
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN BÌNH
Mô tả chi tiết công việc - Tổ chức triển khai bản vẽ, giÁm sÁt cÁc hoạt động thi cÔng xÂy ...
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động đÓn tiếp khÁch hÀng đến với cửa hÀng- Vui vẻ giao ...
6,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động đÓn tiếp khÁch hÀng đến với cửa hÀng- Vui vẻ giao ...
5,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - CÀi đặt ứng dụng vÀ phần mềm cho cÁc dÒng ĐTDĐ / Laptop- ...
20,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ THÁI VĂN
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn cÁc giải phÁp tự động hÓa cho khÁch hÀng, lập phương ...
15,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ THÁI VĂN
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn cÁc sản phẩm, giải phÁp phÙ hợp với nhu cầu của khÁch ...