Việc làm tại Pleiku, Gia Lai: 43 công việc

MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Công Nghệ T-Tech Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - LÀm bảng dữ liệu đầu tư dự Án, đÁnh giÁ tÍnh khả thi của dự ...
7,500,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh
Mô tả chi tiết công việc - 80% khÁch hÀng đà được hẹn lịch sẵn từ bộ phận Telsales- ...
7,500,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh
Mô tả chi tiết công việc - 80% khÁch hÀng đà được hẹn lịch sẵn từ bộ phận Telsales- ...
12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SBO VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm thực hiện việc kinh doanh tại nhÀ hÀng của ...
12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SBO VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm thực hiện việc kinh doanh tại nhÀ hÀng của ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công ty Cổ Phần Odin Land Miền Bắc
Mô tả chi tiết công việc - Viết nội dung cho Website, Page,…cÁc phương tiện truyền thÔng ...
MONTH
Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra chất lượng phần mềm- TÌm hiểu vÀ phÂn tÍch nghiệp ...
MONTH
Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET
Mô tả chi tiết công việc - PhÁt triển dự Án trÊn nền tảng Web application.- Tham gia ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET
Mô tả chi tiết công việc - NghiÊn cứu, tÌm hiểu cÁc cÔng việc được giao.- Đi sÂu vÀo ...
MONTH
CÔNG TY TNHH KÊ TOÁN DAE LYUK
Mô tả chi tiết công việc - NghiÊn cứu luật trong cÁc lĩnh vực khÁc nhau của phÁp luật như ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Công Nghệ T-Tech Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Thiết kế giao diện, Landing, Subweb cho sản phẩm của cÔng ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Công Nghệ T-Tech Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ toÀn bộ cÁc tÀi khoản tại cÁc NgÂn hÀng.- Kiểm tra ...
7,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm thÔng tin, tiếp cận cÁc khÁch hÀng tiềm năng- Tư ...
10,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch, điều hÀnh vÀ quản lÝ cÁc hoạt động phÒng kinh ...
7,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ hợp đồng dịch vụ khÁch hÀng: Kiểm tra hợp đồng, giấy ...