Việc làm tại Pleiku, Gia Lai: 44 công việc

5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Trưng bÀy hÀng hÓa theo CÁc quy tắc Trưng bÀy quy định- ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * Đảm bảo hệ thống kỹ thuật hoạt động tốt - Vận hÀnh, kiểm ...
Hơn 6,000,000VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ MobiWork Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn cho khÁch hÀng- Thiết lập cuộc hẹn gặp trực tiếp ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ MobiWork Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch triển khai tiếp thị truyền thÔng - Đề xuất ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ MobiWork Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Viết vÀ biÊn tập nội dung cho website của cÔng ty từ dÀn Ý, Ý ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ MobiWork Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận yÊu cầu triển khai phần mềm cho khÁch hÀng từ cÁc ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Công Nghệ T-Tech Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - CÔng ty tuyển dụng Thực tập sinh cho cÁc phÒng ban: Kế ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm vÀ ĐÁnh giÁ chất lượng nhÀ cung cấp- LÊn kế hoạch ...
12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - LÊn kế hoạch hÀnh động cho cÁc hoạt động trade MKT- Thực ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Quản trị hệ thống mạng, mÁy tÍnh, mÁy in, thiết bị ngoại vi, ...
7,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ dữ liệu NPP được phÂn cÔng:- Quản lÝ hợp đồng- ...
7,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - LÀm việc với NPP để nắm kế hoạch lÀm việc, sản phẩm mới, chÍnh ...
7,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ văn thư lưu trữ, con dấu- Phụ trÁch mua sắm, cấp ...
8,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ hoạt động bÁn hÀng- Quản lÝ hÀng hÓa, nhÂn viÊn ...
12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm soÁt hÓa đơn đầu ra đầu vÀo- Hạch toÁn lương, phÂn bổ ...