Việc làm tại Pleiku, Gia Lai: 16 công việc

10,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Mô tả chi tiết công việc * Thực hiện cÔng tÁc nghiệm thu, bÀn giao theo đÚng Quy ...
15,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm soÁt chất lượng vÀ nghiệm thu thiết kế kiến trÚc của cÁc ...
MONTH
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm soÁt thiết kế chuyÊn mÔn Điện cÁc dự Án của Tập ...
MONTH
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc- Theo dÕi thị trường, cập ...
MONTH
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc:- Tiếp nhận vÀ trả lời ...
15,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ MONTH
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra bản vẽ, triển khai, giÁm sÁt cÁc hạng mục thi cÔng ...
MONTH
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Mô tả chi tiết công việc * Quản lÝ truyền thÔng nhÃn hiệu vÀ hoạch định chiến ...
12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Mô tả chi tiết công việc * MÔ TẢ CÔNG VIỆC- Chịu trÁch nhiệm về việc ...
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp đÓn khÁch tới nhÀ hÀng- Trao đổi, tư vấn vÀ giải đÁp ...
MONTH
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Mô tả chi tiết công việc 1. MÔ tả cÔng việc - LÊn kế hoạch vÀ ...