Việc làm tại Phủ Lý, Hà Nam: 298 công việc

8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax
Mô tả chi tiết công việc - Mục đÍch: Sẽ lÀ giÁo viÊn hỗ trợ ngữ phÁp cho cÁc em học sinh ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN HAFPRODEX
Mô tả chi tiết công việc - Tổ chức tuyển dụng, đÀo tạo NhÂn sự vÀ lưu giữ hồ sơ lao ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN HAFPRODEX
Mô tả chi tiết công việc - HÀn, tiện, Phay khung mÁy, chi tiết mÁy- Bảo trÌ, bảo ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN HAFPRODEX
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động tiếp cận vÀ tư vấn khÁch hÀng- BÁo cÁo cÔng việc, ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN HAFPRODEX
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch tuyển dụng, đÀo tạo, phÁt triển nguồn nhÂn lực ...
MONTH
Công Ty TNHH YIC VINA
Mô tả chi tiết công việc - Follow up status of order from beginning to shipment (such as ...
5,500,000 VNĐ - 7,500,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN HAFPRODEX
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra chất lượng nguồn hÀng nguyÊn liệu, vật tư đầu vÀo vÀ ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN HAFPRODEX
Mô tả chi tiết công việc - Đứng mÁy sản xuất : MÁy bÀo, mÁy đÓng gÓi, - ĐÓng gÓi, ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm, giới thiệu đến học viÊn cÁc khoÁ học phÙ hợp ...
6,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm thÔng tin, tiếp cận cÁc khÁch hÀng tiềm năng- Tư ...