Việc làm tại Phủ Lý, Hà Nam: 31 công việc

7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH MÔ HÌNH VIỆT
Mô tả chi tiết công việc - Vẽ kỹ thuật, khai triển, bÓc tÁch bản vẽ kiến trÚc từ bản vẽ ...
MONTH
Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông Minet Châu Á
Mô tả chi tiết công việc Startup Leader Program 2019 lÀ chương trÌnh tuyển dụng vÀ đÀo ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn - Thời trang KB
Mô tả chi tiết công việc - Tham gia tiếp nhận cÁc nhu cầu tuyển dụng của cÁc phÒng ban ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn - Thời trang KB
Mô tả chi tiết công việc * CÔng tÁc nhÂn sự:- Lập kế hoạch, định ...
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông Minet Châu Á
Mô tả chi tiết công việc Startup Leader Program 2019 lÀ chương trÌnh tuyển dụng ...
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông Minet Châu Á
Mô tả chi tiết công việc Startup Leader Program 2019 lÀ chương trÌnh tuyển dụng ...
MONTH
CÔNG TY TNHH TOMY (VIỆT NAM)
Mô tả chi tiết công việc - Be responsible of the schedule control for new items - ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI BẢO TÍN
Mô tả chi tiết công việc * Số lượng: 02- Quản lÝ vÀ phÁt triển cÁc ...
25,000,000 VNĐ - 35,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Bao quÁt chung mọi hoạt động của chi nhÁnh như: trang trÍ lớp ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện tiếp nhận vÀ tư vấn cÁc chương trÌnh đÀo tạo phÙ hợp ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch tuyển sinh - Chăm sÓc học viÊn - Tổ ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện gọi điện giới thiệu vÀ tư vấn cÁc sản phẩm của CÔng ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Chăm sÓc học viÊn, quản lÝ học viÊn bằng hệ thống phần mềm của ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm, giới thiệu đến học viÊn cÁc khoÁ học phÙ hợp ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Minet Châu Á
Mô tả chi tiết công việc * Số lượng cần tuyển:- HÀ Nội: 2- HCM : ...