Việc làm tại Phủ Lý, Hà Nam: 17 công việc

MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman
Mô tả chi tiết công việc NHIỆM VỤ- Tham mưu, đề xuất cho Ban lÃnh ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Mô tả chi tiết công việc - Số lượng: 1- Thực hiện quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu ...
Hơn 6,000,000VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Mô tả chi tiết công việc - Số lượng: 01- Check in / Check out phÒng nghỉ- Chăm ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Mô tả chi tiết công việc - Số lượng: 02- Thiết lập vÀ duy trÌ mối quan hệ với bÁo ...
Hơn 18,000,000VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Mô tả chi tiết công việc - Số lượng: 05- Tư vấn đầu tư tại Flamingo Đại Lải- Mời ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Mô tả chi tiết công việc - Số lượng: 01- Cập nhật vÀ phổ biến cÁc văn bản quy phạm ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Mô tả chi tiết công việc - Số lượng: 01- Thiết kế phối cảnh,ngoại thất, nội thất 3D ...
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Mô tả chi tiết công việc - Số lượng: 01- Dựng phối cảnh 3D kiến trÚc, quy hoạch- ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ, điều hÀnh, tổ chức, sắp xếp, đÀo tạo nhÂn viÊn Bộ ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro
Mô tả chi tiết công việc - Nắm rÕ danh mục sản phẩm trÊn MSTT, giÁm sÁt tÌnh trạng hÀng ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ
Mô tả chi tiết công việc - Trưng bÀy vÀ bảo quản hÀng hÓa, sản phẩm tại cửa hÀng - ...
MONTH
CN CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG TẠI CẦN THƠ - KHÁCH SẠN TTC
Mô tả chi tiết công việc - ChÀo đÓn vÀ hướng dẫn khÁch đến sử dụng dịch vụ- Tươi ...
MONTH
CN CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG TẠI CẦN THƠ - KHÁCH SẠN TTC
Mô tả chi tiết công việc - Thường xuyÊn theo dÕi vÀ định kỳ kiểm tra,bảo dưỡng,thay thế, ...
MONTH
CN CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG TẠI CẦN THƠ - KHÁCH SẠN TTC
Mô tả chi tiết công việc - Điều hÀnh, kiểm tra, quản lÝ cÁc hoạt động của nhÀ hÀng.- ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Mô tả chi tiết công việc - Dựng phối cảnh 3D cho cÁc cÔng trÌnh thiết kế cảnh quan vườn ...
Hơn 8,000,000VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Mô tả chi tiết công việc - PhÂn tÍch đầu tư- Thực hiện cÔng tÁc tổ chức thẩm định ...
Hơn 8,000,000VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO
Mô tả chi tiết công việc * CÔng tÁc xÂy dựng chiến lược vÀ kế hoạch hoạt ...