Việc làm tại Phủ Lý, Hà Nam: 14 công việc

MONTH
Công Ty TNHH YIC VINA
Mô tả chi tiết công việc - Nắm bắt vÀ quản lÝ chứng từ, mở tờ khai hải quan trÊn hệ thống ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch tuyển sinh - Chăm sÓc học viÊn - Tổ ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện gọi điện giới thiệu vÀ tư vấn cÁc sản phẩm của CÔng ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm, giới thiệu đến học viÊn cÁc khoÁ học phÙ hợp ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện tiếp nhận vÀ tư vấn cÁc chương trÌnh đÀo tạo phÙ hợp ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN HAFPRODEX
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra đối chiếu hÓa đơn GTGT với bảng kÊ thuế đầu vÀo, đầu ...
5,500,000 VNĐ - 7,500,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN HAFPRODEX
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra chất lượng nguồn hÀng nguyÊn liệu, vật tư đầu vÀo vÀ ...
7,500,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN HAFPRODEX
Mô tả chi tiết công việc - Vẽ thiết kế cÁc sản phẩm về bÀn ghế, cÁc loại sản phẩm cÔng ty ...
6,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm thÔng tin, tiếp cận cÁc khÁch hÀng tiềm năng- Tư ...
MONTH
Công Ty TNHH Seosin Electronics Vina
Mô tả chi tiết công việc - Trực tiếp thÔng dịch Tiếng HÀn trong cÔng ty, cuộc họp, gặp gỡ ...