Việc làm tại Ninh Bình, Ninh Bình: 32 công việc

MONTH
Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax
Mô tả chi tiết công việc * Bạn muốn tÌm kiếm cÔng việc part time cÓ thể giÚp Ích cho cÔng ...
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc - Phối hợp với bếp trưởng kiểm tra hÀng hÓa thực phẩm nhập ...
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ, vận hÀnh hệ thống kỹ thuật, cÔng nghệ thÔng tin, ...
4,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc thủ tục thanh toÁn cho khÁch hằng bằng tiền mặt ...
MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc - Đọc hiểu, bÓc tÁch vật tư từ bản vẽ thiết kế.- Chỉ đạo kỹ ...
MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra toÀn bộ cÁc định khoản, cÁc nghiệp vụ phÁt sinh.- ...
4,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc- Thực hiện sơ cứu trong ...
MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ nhÂn sự: Đề xuất tuyển dụng cÁc chức danh cho bộ phận ...
MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc- Quản lÝ toÀn bộ thiết bị ...
3,000,000 VNĐ - 5,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc - Trực quầy lễ tÂn, đÓn tiếp khÁch, bÁn hÀng canteen cho khÁch ...
MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc- Nhận chương trÌnh cÁc ...
MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc- Quản lÝ hệ thống điện ...
MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc- Thực hiện quản lÝ hệ ...
MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm quản lÝ toÀn bộ hoạt động của Resort, xử lÝ ...
4,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc- TÌm kiếm khÁch hÀng ...