Việc làm tại Ninh Bình, Ninh Bình: 44 công việc

MONTH
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm FPT Long Châu
Mô tả chi tiết công việc - Niềm nở chÀo đÓn khÁch hÀng đến với nhÀ thuốc- TÌm hiểu ...
MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ hợp đồng dịch vụ khÁch hÀng: Kiểm tra hợp đồng, giấy ...
Hơn 5,000,000VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thảo Dược Hoàng Long
Mô tả chi tiết công việc - BÁn hÀng vÀ chăm sÓc khÁch hÀng (cÁc nhÀ thuốc, shop Mẹ&BÉ, Mỹ ...
Hơn 10,000,000VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thảo Dược Hoàng Long
Mô tả chi tiết công việc - LÀm việc với cÁc hệ thống Cửa hÀng tiện lợi, SiÊu thị mini, ...
MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc - Đọc hiểu, bÓc tÁch vật tư từ bản vẽ thiết kế.- Chỉ đạo kỹ ...
Hơn 5,000,000VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thảo Dược Hoàng Long
Mô tả chi tiết công việc - BÁn hÀng vÀ chăm sÓc khÁch hÀng (cÁc nhÀ thuốc, shop Mẹ&BÉ, Mỹ ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax
Mô tả chi tiết công việc * Bạn muốn tÌm kiếm cÔng việc part time cÓ thể giÚp Ích cho cÔng ...
4,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc- Thực hiện sơ cứu trong ...
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ, vận hÀnh hệ thống kỹ thuật, cÔng nghệ thÔng tin, ...
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc - Phối hợp với bếp trưởng kiểm tra hÀng hÓa thực phẩm nhập ...