Việc làm tại Ninh Bình, Ninh Bình: 59 công việc

10 – 15 triệu
Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO (eco pharma J.S.C)
Mô tả công việc - Trưởng nhóm TDV sẽ làm tất cả các công việc như một TDV, cụ thể: + Chăm sóc các nhà thuốc trong địa bàn quản lý + Tư vấn ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - CÀi đặt ứng dụng vÀ phần mềm cho cÁc dÒng ĐTDĐ / Laptop- ...
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc - Phối hợp với bếp trưởng kiểm tra hÀng hÓa thực phẩm nhập ...
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ, vận hÀnh hệ thống kỹ thuật, cÔng nghệ thÔng tin, ...
MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm trước GiÁm đốc CÔng ty về tÌnh hÌnh kinh ...
MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc - Tổ chức vÀ duy trÌ đÀo tạo, tuyển dụng về chuẩn mực vÀ cÁc quy ...
MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi cÔng nợ nhập xuất vật tư, lập biÊn bản xÁc minh cÔng ...
12,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ, chịu trÁch nhiệm vÀ Trực tiếp kiểm tra chất lượng ...
MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc - Sắp xếp lịch lÀm việc, lịch họp, lịch cÔng tÁc, tổ chức cÁc ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - CÀi đặt ứng dụng vÀ phần mềm cho cÁc dÒng ĐTDĐ / Laptop- ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động đÓn tiếp khÁch hÀng đến với của hÀng.- Vui vẻ ...
4,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc thủ tục thanh toÁn cho khÁch hằng bằng tiền mặt ...
MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc - Đọc hiểu, bÓc tÁch vật tư từ bản vẽ thiết kế.- Chỉ đạo kỹ ...
MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra toÀn bộ cÁc định khoản, cÁc nghiệp vụ phÁt sinh.- ...
MONTH
Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc- Thực hiện cÁc cÔng việc ...