Việc làm tại Nha Trang, Khánh Hoà: 9 công việc

MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * Chức năng : BÁo cÁo- Lập cÁc bÁo cÁo định kỳ vÀ đột xuất ...
ibis Styles Nha Trang
Essential and optional requirements Excel Power Point Word
6,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông Long An
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra dữ liệu ghi chÉp sản xuất của nhÀ mÁy: cÂn bằng đầu ...
Hơn 10,000,000VNĐ MONTH
Fois Vietnam
Mô tả chi tiết công việc * Work detail(仕事内容)- Japanese class teacher ...
20,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - Điều hÀnh,quản lÝ chung cÁc hoạt động liÊn quan đến việc phÁt ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm vÀ liÊn hệ khÁch hÀng, thực hiện việc tư vấn sản phẩm ...
7,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện Chăm sÓc khÁch hÀng chủ động về thÔng tin dịch vụ, ...
MONTH
MM Mega Market Việt Nam Chi Nhánh Nha Trang
Mô tả chi tiết công việc - Nắm rÕ cÁc chủng loại hÀng hÓa của cÔng ty vÀ hiểu rÕ nhu cầu ...
MONTH
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC - BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC NHA TR
Mô tả chi tiết công việc - ĐÁnh giÁ ban đầu người bệnh nội trÚ- Lập kế hoạch chăm sÓc ...