Việc làm tại Nha Trang, Khánh Hoà: 109 công việc

6,000,000 VNĐ - 7,000,000VNĐ
Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Input price to Invoice system - Generate invoice - Update new instruction of client - Make Proforma ...
Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm cho việc chỉ định chÍnh xÁc tất cả những hạng mục cần phải kiểm tra trÊn sản phẩm mẫu được đệ trÌnh theo yÊu cầu ...
5,500,000 VNĐ - 6,000,000VNĐ
Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Nhập thÔng tin vÀ cÁc dữ liệu vÀo hệ thống - Tạo thÔng tin khÁch hÀng vÀ mới trong hệ thống khi được yÊu cầu với những khÁch ...
15,000,000 VNĐ - 25,000,000VNĐ
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Điện Tử Thành Long
Mô tả chi tiết công việc - XÂy dựng, tổ chức vÀ chuẩn hoÁ hệ thống TÀi chÍnh Kế toÁn bao gồm: xÂy dựng cÁc quy trÌnh, quy chế, quy định liÊn quan đến TÀi ...
12,000,000 VNĐ - 20,000,000VNĐ
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Điện Tử Thành Long
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ toÀn bộ nhÂn sự trong phÒng cơ điện - Chịu trÁch nhiệm chÍnh trong việc lắp đặt mÁy sản xuất, mÁy phụ trợ, giÁm sÁt ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000VNĐ
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc - HỖ trợ Trưởng Ban trong việc xÂy dựng, sửa đỔi cÁc tÀi liệu cần thiết của hệ thống quản lÝ chất lượng theo tiÊu chuẩn ISO ...
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc - CÙng với GiÁm đốc Logistics tham gia gặp gỡ, phiÊn dịch, đÀm phÁn, thương lượng với đối tÁc, khÁch hÀng sử dụng tiếng Hoa.- ...
6,500,000 VNĐ
Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * Lấy số trÊn BVLab cho cÁc đơn hÀng: - Dựa vÀo dịch vụ, tÊn vendor vÀ tÊn của Client, để lấy số trÊn BVLab cho đÚng qui ...
Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Study both Bureau Veritas & Client’ inspection requirements to ensure full understanding before job execution.- Execute the ...
Hơn 10,000,000VNĐ
Công Ty Cổ Phần Everpia
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc cÔng việc cÓ liÊn quan đến chuyÊn mÔn về sản xuất nệm lÒ xo- NghiÊn cứu vÀ phÁt triển sản phẩm đệm lÒ xo.- ...
5,000,000 VNĐ - 6,000,000VNĐ
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc - Vận hÀnh mÁy chế biến đồ nội thất bằng gỗ, hoặc MFC, Veneer, MDF- Trao đổi thÊm khi phỏng vấn Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết ...
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc 1. BÁN LẺ * GiÁm sÁt / quản lÝ bộ phận kinh doanh vÀ bộ phận chăm sÓc khÁch hÀng tại ...
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc * Thực hiện cÁc cÔng việc lắp rÁp sản phẩm theo sự phÂn cÔng của tổ trưởng vÀ BQL Xưởng 1: - Lắp rÁp cÁc module , phụ kiện… ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000VNĐ
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc - Trực tiếp sản xuất vÀ thi cÔng lắp đặt nội thất gỗ cÔng trÌnh theo bản vẽ hoặc mẫu.- Sản xuất đồ gỗ nội thất, BÀn tủ, tủ bếp, ...
Công Ty CP Xây Lắp Và Thương Mại Trường Lộc
Mô tả chi tiết công việc Summary: Key contact with customers: answering queries, offering advice, sending quotation, making contract... to ...