Việc làm tại Nha Trang, Khánh Hoà: 13 công việc

20,000,000 VNĐ - 50,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - Điều hÀnh, quản lÝ cÁc hoạt động của chi nhÁnh về cÔng tÁc ...
20,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - Điều hÀnh,quản lÝ chung cÁc hoạt động liÊn quan đến việc phÁt ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm vÀ liÊn hệ khÁch hÀng, thực hiện việc tư vấn sản phẩm ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng tÁc bảo hÀnh, bảo trÌ định kỳ, sửa chữa thay ...
MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Lập vÀ trang trÍ cÁc biển hÀng khuyến mại- Trang trÍ siÊu ...
3,000,000 VNĐ - 5,000,000 VNĐ MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Tham gia hỗ trợ nhận hÀng khi được yÊu cầu- Vệ sinh vÀ bảo ...
3,000,000 VNĐ - 5,000,000 VNĐ MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện pha lÓc vÀ sơ chế thịt - cÁ- Sử dụng, bảo quản ...
5,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm thÔng tin, tiếp cận cÁc khÁch hÀng tiềm năng- Tư ...
4,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm thÔng tin, tiếp cận cÁc khÁch hÀng tiềm năng- Tư ...
4,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm thÔng tin, tiếp cận cÁc khÁch hÀng tiềm năng- Tư ...
7,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm thÔng tin, tiếp cận cÁc khÁch hÀng tiềm năng- Tư ...
MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra hợp đồng, giấy tờ vÀ cẬp nhẬt đẦy đủ, chÍnh xÁc ...
4,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Thu cước sử dụng dịch vụ Internet phÁt sinh trong thÁng tại ...