Việc làm tại Nha Trang, Khánh Hoà: 148 công việc

Công Ty Cổ Phần Liên Vận An Tín - Tập đoàn An Phát
Mô tả chi tiết công việc * Địa điểm lÀm việc: - Văn phÒng HÀ Nội: tầng 17, tÒa nhÀ PV Oil, 148 HoÀng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, HN ...
AccorHotels
Job Description Overview of Duties / Main ResponsibilitiesBehaves and acts in an exemplary fashion, embodying the brand ...
Hơn 8,000,000VNĐ
Công Ty TNHH Sơn KOVA
Mô tả chi tiết công việc - Nhận yÊu cầu xuất/ nhập hÀng từ cÁc bộ phận;- Kiểm tra giÁm sÁt việc xuất/nhập hÀng hÓa trong kho; kiểm tra hÀng tồn hÀng ngÀy ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000VNĐ
Công Ty CP SX- XNK Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nông Sản Tổng Hợp (Hagimex)
Mô tả chi tiết công việc - Nắm bắt được qui trÌnh cÔng nghệ sản xuất, cÁc đặc tÍnh sản phẩm.- Thực hiện việc kiểm tra chất lượng cÁc cÔng đoạn qui trÌnh, ...
6,000,000 VNĐ - 10,000,000VNĐ
Công Ty CP SX- XNK Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nông Sản Tổng Hợp (Hagimex)
Mô tả chi tiết công việc - Lập vÀ nhận kế hoạch SX, tổ chức giÁm sÁt, điều hÀnh hiệu quả quÁ trÌnh sản xuất cÁc mặt hÀng của cty.- Chịu trÁch nhiệm tổ ...
1,000,000 VNĐ - 14,000,000VNĐ
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc * Đảm bảo tÍnh đầy đủ lương vÀ cÁc khoản phụ cấp của người lao động theo quy định nhÀ nước vÀ của CÔng ty đÚng thời hạn. - ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000VNĐ
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc * Tiếp nhận Hợp đồng kinh doanh đại lÝ vÀ theo dÕi thực hiện Hợp đồng:- Nắm rÕ nội dung Hợp đồng : sản phẩm, giÁ trị Hợp đồng, ...
7,000,000 VNĐ - 9,000,000VNĐ
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc - Lập dự toÁn khối lượng chi tiết sản phẩm , vật tư , cÁc hạng mục thi cÔng , sản xuất đồ gỗ đối với những cÔng việc Trưởng/PhÓ ...
5,500,000 VNĐ - 6,000,000VNĐ
Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - TÍnh giÁ của dịch vụ kiểm định- Nhập thÔng tin giÁ được tÍnh vÀo hệ thống & xuất hÓa đơn - Cập nhật thÔng tin điều chỉnh ...
Công Ty TNHH Phương Ngọc
Mô tả chi tiết công việc - Lập bÁo cÁo thuế theo từng quÝ, BCTC vÀ cÁc bÁo cÁo giải trÌnh chi tiết- Thống kÊ vÀ tổng hợp số liệu kế toÁn khi cÓ yÊu ...
Công Ty CP Giấy Và Bao Bì Phú An
Mô tả chi tiết công việc - Nhận lệnh vÀ triển khai vận hÀnh mÁy mÓc sản xuất đÁp ứng đÚng tiến độ theo yÊu cầu của kế hoạch sản xuất.- Thực hiện cÁc cÔng ...
18,000,000 VNĐ - 25,000,000VNĐ
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc * Trong quan hệ với Chủ đầu tư, TVGS, Ban QLDA- Đại diện CÔng ty lÀm việc với Ban QLDA với CĐT về cÁc vấn đề liÊn quan tới việc ...
4,000,000 VNĐ - 7,000,000VNĐ
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc * CSKH TẠI QUẦY GIAO DỊCH: - Tiếp nhận vÀ thực hiện cÁc yÊu cầu chuyển đổi thÔng tin của khÁch hÀng trÊn hệ ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000VNĐ
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc * Duy trÌ mối quan hệ với khÁch hÀng hiện cÓ:- Trực tiếp thực hiện, tiếp nhận cÁc đơn đặt hÀng từ phÍa khÁch hÀng, lập hợp đồng ...
Công Ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả CÔng việc - LÀ người quản lÝ, điều hÀnh mọi hoạt động PhÒng PhÁt Triển Dự Án, bÁo cÁo trực tiếp GiÁm ...