Việc làm tại Nha Trang, Khánh Hoà: 174 công việc

MONTH
Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ
Mô tả chi tiết công việc - Bảo trÌ hệ thống điện của xưởng sản xuất- Thời gian lÀm ...
7,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA
Mô tả chi tiết công việc - Bảo trÌ mÁy sản xuất đồ gỗ- CÁc cÔng việc khÁc theo sự ...
7,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA
Mô tả chi tiết công việc - Vận hÀnh mÁy sản xuất gỗ- Chi tiết cụ thể trao đổi khi ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc hồ sơ về Bảo hiểm xà hội- Lập HĐLĐ, lập cÁc ...
8,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Gỗ Đại Thành
Mô tả chi tiết công việc - Căn cứ vÀo biÊn bản sản xuất vÀ biÊn bản cuộc họp của bộ phận ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Gỗ Đại Thành
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ mạng nội bộ, trang thiết bị mÁy văn phÒng, bảo trÌ sửa ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Gỗ Đại Thành
Mô tả chi tiết công việc - CÓ chuyÊn mÔn về CAD, biết lập trÌnh vÀ vận hÀnh mÁy CNC.- ...
Hơn 7,000,000VNĐ MONTH
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Môi Trường Nguyệt Minh 2
Mô tả chi tiết công việc - Nhập hÓa đơn vÀo phần mềm misa- Đầu thÁng đi ngÂn hÀng lấy ...
Hơn 9,000,000VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TIÊU ĐIỂM
Mô tả chi tiết công việc * Lĩnh vực Kinh doanh: Thiết bị cÔng nghiệp Hệ ...
MONTH
Công Ty TNHH Daehan Motors
Mô tả chi tiết công việc - Tạo mÀu cho cabin, đồ nhựa theo yÊu cầu của quản lÝ trực ...
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Daehan Motors
Mô tả chi tiết công việc - Đảm nhận cÁc vấn đề liÊn quan đến an toÀn lao động vÀ mÔi ...
20,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Ý Mỹ
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ vÀ điều hÀnh mọi hoạt động của phÒng Quản lÝ Chất ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Ý Mỹ
Mô tả chi tiết công việc - Giới thiệu sản phẩm vÀ bÁn hÀng qua điện thoại hoặc Fax; ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP TM DV SX Hương Thủy
Mô tả chi tiết công việc - BÁn hÀng theo cÁc tuyến cÓ sẵn tại địa bÀn ThÀnh phố Hồ ChÍ ...
MONTH
Công Ty CP TM DV SX Hương Thủy
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ đội ngũ bÁn hÀng- Đảm bảo phÂn rao tuyến vÀ hỗ trợ ...