Việc làm tại Nha Trang, Khánh Hoà: 19 công việc

6,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận đơn hÀng từ Kho nguồn gửi về;- Thực hiện cÁc ...
MONTH
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC - BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC NHA TR
Mô tả chi tiết công việc - ĐÁnh giÁ ban đầu người bệnh nội trÚ- Lập kế hoạch chăm sÓc ...
MONTH
Khách Sạn Queen Ann Nha Trang
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra chất lượng thực phẩm, nguyÊn liệu trước khi sơ ...
MONTH
Khách Sạn Queen Ann Nha Trang
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra chất lượng thực phẩm, nguyÊn liệu trước khi sơ ...
12,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
Khách Sạn Queen Ann Nha Trang
Mô tả chi tiết công việc - Phối hợp quản lÝ bộ phận tiền sảnh- Giải quyết cÁc yÊu ...
5,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Khách Sạn Queen Ann Nha Trang
Mô tả chi tiết công việc - Chuẩn bị nguyÊn vật liệu, dụng cụ pha chế- Pha chế thức ...
MONTH
Khách Sạn Queen Ann Nha Trang
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch mÓn Âu alacart.- Hỗ trợ bếp trưởng, chịu trÁch ...
7,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm thÔng tin, tiếp cận cÁc khÁch hÀng tiềm năng- Tư ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm thÔng tin, tiếp cận cÁc khÁch hÀng tiềm năng- Tư ...
5,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Triển khai bảo trÌ đường truyền internet ADSL, FTTH cho cÁc ...
Hơn 7,000,000VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Thu cước sử dụng dịch vụ Internet phÁt sinh trong thÁng tại ...
Hơn 30,000,000VNĐ MONTH
AIA Exchange
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc:- XÂy dựng vÀ phÁt triển ...
Hơn 18,000,000VNĐ MONTH
AIA Exchange
Mô tả chi tiết công việc * TÌm kiếm khÁch hÀng tiềm ...
MONTH
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC - BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC NHA TR
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận cÁc cuộc gọi của khÁch hÀng: Tư vấn & đặt lịch ...
4,000,000 VNĐ - 5,000,000 VNĐ MONTH
Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam tại TP Nha Trang
Mô tả chi tiết công việc Cập nhật danh sÁch hÀng hÓa vÀo hệ thống Hỗ trợ kiểm ...