Việc làm tại Nha Trang, Khánh Hoà: 37 công việc

MONTH
Lec Group
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT (hệ điều hÀnh Windows, hệ ...
BARE International
Job Description & How to Apply BelowBARE China is recruiting experienced auditors for one of our hospitality ...
6,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GN
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc:- Đối chiếu số lượng xuất ...
MONTH
Lec Group
Mô tả chi tiết công việc * TRÁCH NHIỆM & QUYỀN HẠNA. TRÁCH NHIỆM:* TrÁch nhiệm ...
MONTH
Lec Group
Mô tả chi tiết công việc * TRÁCH NHIỆM & QUYỀN HẠNA. TRÁCH NHIỆM:* TrÁch nhiệm ...
MONTH
Royal Beach Boton Blue Hotel & Spa
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc- Chịu trÁch nhiệm về hoạt ...
MONTH
Royal Beach Boton Blue Hotel & Spa
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc- Lập kế hoạch tuyển dụng, ...
MONTH
Royal Beach Boton Blue Hotel & Spa
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc- Chịu trÁch nhiệm giÁm ...
MONTH
Royal Beach Boton Blue Hotel & Spa
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc- Tiếp nhận order từ nhÂn viÊn phục vụ hoặc ...
MONTH
Royal Beach Boton Blue Hotel & Spa
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc- Nhận khÁch từ Hostess ...