Việc làm tại Nha Trang, Khánh Hoà: 14 công việc

MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Phối kết hợp với cÁc phÒng ban khÁc nhau trong cÔng ty ...
MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Vệ sinh vÀ bảo trÌ cÁc dụng cụ, thiết bị bÀy bÁn hÀng hoÁ- ...
5,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm thÔng tin, tiếp cận cÁc khÁch hÀng tiềm năng- Tư ...
4,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm thÔng tin, tiếp cận cÁc khÁch hÀng tiềm năng- Tư ...
4,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm thÔng tin, tiếp cận cÁc khÁch hÀng tiềm năng- Tư ...
4,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Thu cước sử dụng dịch vụ Internet phÁt sinh trong thÁng tại ...
20,000,000 VNĐ - 50,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - Điều hÀnh, quản lÝ cÁc hoạt động của chi nhÁnh về cÔng tÁc ...
20,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - Điều hÀnh,quản lÝ chung cÁc hoạt động liÊn quan đến việc phÁt ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm vÀ liÊn hệ khÁch hÀng, thực hiện việc tư vấn sản phẩm ...
3,000,000 VNĐ - 5,000,000 VNĐ MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện pha lÓc vÀ sơ chế thịt - cÁ- Sử dụng, bảo quản ...