Việc làm tại Nha Trang, Khánh Hoà: 145 công việc

Hơn 5,000,000VNĐ
Công ty TNHH Trung Thành
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ giấy tờ nộp tiền của nhÂn viÊn bÁn hÀng;- Đối chiếu sổ sÁch với kế toÁn;- Viết phiếu xuất kho cho nhÂn viÊn bÁn ...
Công ty TNHH Sản Xuất Đồ Gia Dụng Elmich
Mô tả chi tiết công việc * Chức năng:- Phụ trÁch cÔng tÁc quản lÝ lÝ lịch mÁy mÓc thiết bị vÀ phương tiện, kỹ thuật toÀn cÔng ty.- ...
SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Mô tả chi tiết công việc - Nơi lÀm việc: Cty TNHH Scancom Việt Nam chi nhÁnh Tiền Giang (Khu cÔng nghiệp Long Giang)* MÔ tả chi tiết cÔng ...
SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Mô tả chi tiết công việc - Nơi lÀm việc: Cty TNHH Scancom Việt Nam chi nhÁnh Tiền Giang (Khu cÔng nghiệp Long Giang)* MÔ tả chi tiết cÔng ...
Công Ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra cÁc định khoản nghiệp vụ phÁt sinh - Thực hiện kÊ khai, lập bÁo cÁo thuế hÀng thÁng hÀng quÝ theo quy định ...
Công Ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam
Mô tả chi tiết công việc - Nhận vÀ xử lÝ đơn hÀng (kiểm tra hÀng tồn kho, nếu cÓ thÌ giao hÀng, nếu chưa cÓ hÀng tồn kho thÌ cập nhật bảng tổng hợp đơn đặt ...
Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * Understand the standards, test methods and requirements of each customer- Reading, research, understand the ...
Công Ty Cổ Phần Thú Y Xanh Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận, phản hồi vÀ theo dÕi kết quả phản hồi Ý kiến của khÁch hÀng thÔng qua hotline Kinh doanh.- Tiếp nhận, xử lÝ vÀ theo ...
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
Mô tả chi tiết công việc - Cập nhật kịp thời cÁc thÔng tin về luật thuế, kiểm tra tÍnh hợp lÝ, hợp lệ, hợp phÁp của cÁc chứng từ kế toÁn. - Thường ...
Công Ty TNHH Think Outside
Mô tả chi tiết công việc - Theo dõi tiẾn đỘ sản xuẤt theo đơn hàng - KiỂm tra và báo cáo sản lượng của các TỔ sản xuẤt hàng ngày - ...
Công Ty TNHH Sơn Samhwa Vina
Mô tả chi tiết công việc - Số lượng: 2 người* MÔ tả cÔng việc:- Chịu trÁch nhiệm pha mÀu sơn plastic, sơn metalic, sơn điện thoại- Kiểm tra, test ...
Công Ty TNHH Sơn Samhwa Vina
Mô tả chi tiết công việc - Số lượng: 1 người* MÔ tả cÔng việc:- Nhận đơn hÀng, xử lÝ đơn hÀng- Mở rộng thị trường, thiết lập cÁc mối quan hệ kinh ...
CÔNG TY TNHH CHINGFENG VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc - GiÚp đỡ giÁm đốc trong việc nghiÊn cứu vÀ lập kế hoạch cÔng việc - LiÊn hệ, trao đổi lÀm việc với khÁch hÀng vÀ đối tÁc ...
CÔNG TY TNHH CHINGFENG VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc - XÁc nhận cÔng nợ với khÁch hÀng. - Chứng từ ngÂn hÀng, thủ quỹ. - TÍnh lương, hoạch toÁn bảo hiểm. - Chi tiÊu ...
Công Ty CP Thiết Bị Điện Presenza
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch phÁt triển mạng lưới kinh doanh.- Duy trÌ cÁc mối quan hệ kinh doanh đà cÓ vÀ thiết lập mối quan hệ với cÁc khÁch ...