Việc làm tại Nha Trang, Khánh Hoà: 140 công việc

1000$ + visa (200$)
BAMBOU COMPANY
Création de nouveaux designs d'une gamme de vêtements pour toute la famille en fibres naturelles (bambou, modal (copeaux de bois d'Hêtre), tencel (pulpe ...
Công Ty CP Paris Gâteaux Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng tÁc lễ tÂn- Kiểm soÁt cÔng tÁc văn thư ( nhẬn cÔng văn đi đẾn)- Thực hiện kiểm soÁt hậu cần (Kiểm soÁt vÀ ...
10,000,000 VNĐ - 12,000,000VNĐ
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc * Quản lÝ hoạt động của bộ phận kỹ thuật:- Tiếp nhận thÔng tin yÊu cầu lắp đặt,bảo hÀnh,bảo trÌ của khÁch ...
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch an toÀn sức khỏe mÔi trường hÀng năm- Phối hợp cÁc phÒng ban nhận diện mối nguy vÀ rủi ro, đề xuất biện phÁp cải ...
Công Ty Cổ Phần Liên Vận An Tín - Tập đoàn An Phát
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm chÍnh về ghi sổ kế toÁn, lập bÁo cÁo tÀi chÍnh, bÁo cÁo thuế vÀ cÁc nghiệp vụ liÊn quan theo yÊu cầu khÁch ...
Công Ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sinh Học Tùng Lâm
Mô tả chi tiết công việc - ThÔng bÁo tuyển dụng, lÊn danh sÁch phỏng vấn, thÔng bÁo ứng viÊn phỏng vấn bằng điện thoại vÀ thư, tổ chức phỏng vấn.- Quản ...
Công Ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sinh Học Tùng Lâm
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc cÔng việc trưởng bộ phận kỹ thuật giao.- Thi cÔng hệ thống đÈn điện chiếu sÁng.- CÁc cÔng việc lắp đặt, bảo ...
Công Ty Cổ Phần Liên Vận An Tín - Tập đoàn An Phát
Mô tả chi tiết công việc * Số lượng: 10 người. - TÌm kiếm khÁch hÀng cÓ nhu cầu vận chuyển hÀng nội địa vÀ quốc tế, phục vụ xuất nhập ...
Công Ty Cổ Phần Liên Vận An Tín - Tập đoàn An Phát
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng việc khai bÁo Hải quan - Giao nhận hÀng hoÁ với Đại lÝ vận chuyển vÀ khÁch hÀng - Nắm rÕ kế hoạch ...
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra, phÂn loại, kiểm đếm hÀng hÓa, cÂn phế liệu, 5S- VÀo thẻ kho, kiểm tra thẻ kho, quản lÝ số lượng Nhập – Xuất – ...
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm khÁch hÀng, đÀm phÁn, kÝ kết hợp đồng với khÁch hÀng Nhật theo kế hoạch của phÒng Kinh doanh- Duy trÌ, chăm sÓc khÁch ...
20,000,000 VNĐ - 30,000,000VNĐ
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc * Quản lÝ hoạt động Văn phÒng vÀ Xường sản xuất - Quản lÝ hoạt động của khối CPF dưới sự phÂn cÔng của GiÁm đốc khối. ...
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc - Lập dự toÁn khối lượng chi tiết sản phẩm , vật tư , cÁc hạng mục thi cÔng , sản xuất đối với những cÔng việc Trưởng/PhÓ phÒng giao ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000VNĐ
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc * Lập kế hoạch Tuyển dụng theo định kỳ- Tổng hợp phiếu YCTD từ cÁc phÒng ban- Đối chiếu thÔng tin trong ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000VNĐ
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc * Đảm bảo hệ thống điện, nước, phÒng chữa chÁy, mÁy lạnh vÀ cÁc thiết bị mÁy mÓc hÀnh chÍnh khÁc trong cÔng ty luÔn vận hÀnh ...