Việc làm tại Nha Trang, Khánh Hoà: 125 công việc

7,000,000 VNĐ - 10,000,000VNĐ
Công Ty TNHH TMSX & DV Tân Thành Phú
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ nhÂn viÊn phÒng kế toÁn,phÂn bố cÔng việc cho phÒng - Kiểm tra, giÁm sÁt tất cả cÁc nghiệp vụ phÁt sinh trong phÒng ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000VNĐ
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc - Lập cÁc bÁo cÁo thuế - thống kÊ theo luật định- Lập bảng kÊ mua vÀo – bÁn ra hÀng thÁng:- Căn cứ vÀo chứng từ hÓa đơn đầu ...
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc * Nhiệm vụ chÍnh :* Quản lÝ hệ thống nhận diện thương hiệu vÀ cÁc hoạt động marketing cho cÁc nhÃn hÀng ...
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc 1. NghiÊn cứu phÁt triển thị trường, xÂy dựng phương Án Marketing.- Triển khai cÁc chương trÌnh marketing kết ...
Công Ty TNHH JOOCO DONA
Mô tả chi tiết công việc - Managing, operating & monitoring activities of Im-Export dept- Taking all responsibility for the duty including: + ...
Công Ty TNHH TM - DV THÀNH ĐẠT PHÚ
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ, giÁm sÁt vÀ điều phối cÔng việc của bộ phận Housekeeping- Sắp xếp lịch lÀm việc vÀ phÂn cÔng cÔng việc- ĐÀo tạo ...
Công Ty TNHH Synopex Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc cÔng việc hÀnh chÍnh văn phÒng - CÁc cÔng việc khÁc theo sự phÂn cÔng của cấp trÊn - Chi tiết cÔng ...
Công Ty TNHH Synopex Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - CÀi đặt hệ thống điện ở cÔng ty sản xuất điện tử. - Chi tiết cÔng việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn. Kinh nghiệm/Kỹ ...
15,000,000 VNĐ - 25,000,000VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dược Pha Nam
Mô tả chi tiết công việc 1. Quản lÝ dịch vụ vÀ thanh toÁn cÔng nợ giao hÀng: a. Quản lÝ dịch vụ giao hÀng:- Quản ...
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc * Đảm bảo tÍnh đầy đủ lương vÀ cÁc khoản phụ cấp của người lao động theo quy định nhÀ nước vÀ của CÔng ty đÚng thời ...
Công Ty TNHH Synopex Vina 2
Mô tả chi tiết công việc - CÀi đặt hệ thống điện ở cÔng ty sản xuất điện tử. - Chi tiết cÔng việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn. Kinh nghiệm/Kỹ ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000VNĐ
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Chi tiết cÔng việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn * Quyền lợi: - Mức lương vÀ thu nhập ...
Công Ty CP SX DV XNK Hà Nội - Chi Nhánh Bình Dương
Mô tả chi tiết công việc -Thực hiện cÁc cÔng việc theo sự phÂn cÔng- Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn* Lương, phụ cấp, phÚc ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP MINH QUANG
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ, bố trÍ sắp xếp nhÂn sự, nguyÊn vật liệu, thiết bị…đảm bảo năng suất, sản lượng vÀ chất lượng của NhÀ mÁy.- Kiểm soÁt ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000VNĐ
FPT Telecom - Chi nhánh Khánh Hòa
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động tÌm kiếm vÀ thiết lập quan hệ với đối tÁc: Chủ đầu tư, NhÀ thầu thi cÔng, BQL, BQT cÁc dự Án (Building, Chung cư, Khu đÔ ...