Việc làm tại Nam Định, Nam Định: 13 công việc

Abbott International Nutrition
Mô tả chi tiết công việc * Địa bÀn lÀm việc: LÀm việc ngoÀi thị trường tại cÁc điểm bÁn hÀng trÊn địa bÀn Nam Định* MÔ tả cÔng ...
Cty TNHH Đồ Gỗ Ngọc Bích
Mô tả công việc Tuyển 03 nhân viên kỹ thuật Nhân Viên Kỹ Thuật Ngành Gỗ (Trang Trí Nội Thất) Mô tả công việc: • Vẽ chi tiết, triển ...
CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra cÁc bản vẽ thiết kế thi cÔng mÁy mÓc hệ thống thiết bị phụ trợ như đường ống, hệ thống điều khÔng thÔng giÓ, giÁm sÁt thi ...
CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM
Mô tả chi tiết công việc - Tham gia thiết kế vÀ giÁm sÁt cÁc cÔng trÌnh xÂy dựng.- CÁc cÔng việc khÁc liÊn quan- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn ...
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ ACE Việt Nam - Chi Nhánh Nam Định
Mô tả chi tiết công việc - Thiết kế, lắp đặt cÁc hệ thống điện tự động hoÁ- Lập trÌnh PLC- Chuyển giao cÔng nghệ- CÔng việc cụ thể trao đổi khi ...
FPT Telecom Chi Nhánh Nam Định
Mô tả chi tiết công việc Lập kế hoạch, điều hÀnh vÀ quản lÝ cÁc hoạt động phÒng kinh doanh. XÂy dựng chÍnh sÁch, chiến lược phÁt triển thị trường thuÊ bao ...
FPT Telecom Chi Nhánh Nam Định
Mô tả chi tiết công việc - XÂy dựng chÍnh sÁch, chiến lược phÁt triển thị trường thuÊ bao viễn thÔng internet (ADSL, FTTH..) vÀ cÁc dịch vụ giÁ trị gia tăng ...
Công Ty CP ô tô Thành An Long Biên.
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa cÁc đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết vÀ tổng hợp.- Kiểm tra cÁc định khoản nghiệp vụ phÁt ...
Công Ty TNHH Phương Ngọc
Mô tả chi tiết công việc - LÀm việc, giao dịch với khÁch hÀng, lấy thÔng tin đơn hÀng- Theo dÕi tÌnh hÌnh nhập xuất đơn hÀng- Điều động xe, kho nhận ...
CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM
Mô tả chi tiết công việc - TÍnh giÁ thÀnh sản xuất.- PhÂn tÍch vÀ kiểm soÁt chặt chẽ giÁ thÀnh sản xuất bao gồm:- PhÂn tÍch biến động chi phÍ nguyÊn ...
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ hợp đồng dịch vụ khÁch hÀng: Kiểm tra hợp đồng, giấy tờ vÀ cập nhật đầy đủ, chÍnh xÁc thÔng tin của khÁch hÀng trÊn hệ ...
FPT Telecom Chi Nhánh Nam Định
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm thÔng tin, tiếp cận cÁc khÁch hÀng tiềm năng- Tư vấn, giải thÍch cho khÁch hÀng về dịch vụ Internet vÀ dịch vụ ...
CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM
Mô tả chi tiết công việc - Chuẩn bị chứng từ ngÂn hÀng- Hạch toÁn cÁc nghiệp cụ phÁt sinh hÀng thÁng- Lập kế hoach thanh toÁn hÀng ngÀy,hÀng ...