Việc làm tại Nam Định, Nam Định: 13 công việc

MONTH
Công Ty TNHH PADMAC Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - PhiÊn dịch cho quản lÝ bộ phận. - Phụ trÁch cÁc cÔng ...
MONTH
Công ty TNHH PADMAC Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi bảng cÂn đối phụ liệu, order nguyÊn phụ liệu, tham ...
6,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH PADMAC Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Đọc tÀi liệu kỹ thuật vÀ kiểm tra tổng thể mẫu rập trước khi ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH PADMAC Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Đọc hiểu tiÊu chuẩn chất lượng của mỗi mà hÀng.- Kiểm tra ...
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Công Nghệ May Mặc Spectre Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Hiểu rÕ yÊu cầu kỹ thuật của cÁc sản phẩm- Kiểm tra ngẫu ...
MONTH
Công Ty TNHH Phương Ngọc
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ, điều hÀnh hoạt động sản xuất tại xưởng - Áp ...
MONTH
Công Ty TNHH PADMAC Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi định mức sản phẩm trÊn chuyền.- Cập nhật đơn ...
7,807,000 VNĐ - 9,307,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Hệ Thống Dây Dẫn Sumi Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Control production line and production quality of product- ...
7,607,000 VNĐ - 9,107,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Hệ Thống Dây Dẫn Sumi Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Maintenance, setting up machine, assembling and running ...
350 USD - 400 USD MONTH
Công Ty TNHH Hệ Thống Dây Dẫn Sumi Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Planning, managing and controlling production plans.- ...
6,917,000 VNĐ - 8,116,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Hệ Thống Dây Dẫn Sumi Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Sản xuất linh kiện dÂy dẫn điện trong động cơ Ô tÔ xe mÁy- ...
MONTH
Công Ty TNHH PADMAC Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra chất lượng sản phẩm hÀng mẫu theo yÊu cầu.- Mọi ...
MONTH
Công Ty TNHH Phương Ngọc
Mô tả chi tiết công việc - Tham mưu cho GĐ trong việc triển khai vÀ thực hiện cÁc chiến ...