Việc làm tại Nam Định, Nam Định: 47 công việc

17 - 23 tr.VND
SHR Việt nam
Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất nước ngoài cần tuyển vị trí Trưởng phòng theo dõi đơn hàng làm việc tại Nam ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM
Mô tả chi tiết công việc * Who we are: - Design with TCE ...
25 triệu - 30 triệu (Có phần trăm hoa hồng)
Công ty cổ phần thương mại sản xuất xuất nhập khẩu Big shop
Mô tả công việc - Quản lý nhà phân phối khu vực. - Quản lý đội ngũ SUP, sale- Có khả năng quan hệ tốt ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra đề nghị mua vật tư, hÀng hÓa, dịch vụ- TÌm vÀ lựa ...
10 triệu - 20 triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NAM VIỆT
Mô tả công việc 1/Phát triển thị trường và các khách hàng phòng khám/bệnh viện tư nhân, quốc tế có các chuyên ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM
Mô tả chi tiết công việc - PhÂn tÍch vải- Thiết kế phÁt triển vải- Quản lÝ chất ...
12 triệu - 15 triệu (Có phần trăm hoa hồng)
CÔNG TY TNHH SƠN CPON VIỆT NHẬT
Mô tả công việc 1. Mở đại lý khu vực tỉnh:- Phát triển thêm hệ thống phân phối của công ty, mở thêm đại lý ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm, khai thÁc cÁc khÁch hÀng trong nước.- LÊn kế ...
12 triệu - 15 triệu (Có phần trăm hoa hồng)
CÔNG TY TNHH SƠN CPON VIỆT NHẬT
Mô tả công việc 1. Mở đại lý khu vực tỉnh:- Phát triển thêm hệ thống phân phối của công ty, mở thêm đại lý ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM
Mô tả chi tiết công việc - Tham mưu tổ chức họp, tiệc vÀ cÁc sự kiện liÊn quan. - ...