Việc làm tại Mỹ Tho, Tiền Giang: 12 công việc

9,628,434 VNĐ - 12,628,434 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * Số lượng: 2* MÔ tả cÔng ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TRUNG HIỀN TG
Mô tả chi tiết công việc - Gia cÔng chế tÁc vÀng, bạc, Trang sức- Thực hiện gọt, ...
12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TRUNG HIỀN TG
Mô tả chi tiết công việc - Sắp xếp lịch lÀm việc, lịch họp, cÔng tÁc cho GiÁm đốc.- ...
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TRUNG HIỀN TG
Mô tả chi tiết công việc - Đảm nhiệm cÔng tÁc XNK cÁc đơn hÀng VÀng bạc, ĐÁ quÝ, Trang ...
12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TRUNG HIỀN TG
Mô tả chi tiết công việc - Quản lý sản xuẤt, chịu trách nhiỆm vỀ tỔ chức, quản ...
MONTH
CÔNG TY OPPO VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc * Địa điển lÀm việc: Số 6A, Đường Nguyễn CÔng ...
12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TRUNG HIỀN TG
Mô tả chi tiết công việc - NghiÊn cứu thiết kế cÁc sản phẩm bằng phần mềm 3D: Solidworks, ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TRUNG HIỀN TG
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả chi tiết cÔng việc- Theo dÕi, lập ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TRUNG HIỀN TG
Mô tả chi tiết công việc - Thu thập vÀ xử lÝ cÁc thÔng tin vÀ chứng từ kế toÁn.- Kiểm ...
MONTH
CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TRUNG HIỀN TG
Mô tả chi tiết công việc * MÔ TẢ CÔNG VIỆC:- Tiếp nhận bản vẽ, lập ...