Việc làm tại Long xuyên, An Giang: 7 công việc

5,000,000 VNĐ - 100,000,000VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIREX
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm, lựa chọn, tư vấn khÁch hÀng vÀ bÁn cÁc sản phẩm của dự Án Golden City An Giang; - Lập kế hoạch kinh doanh tuần, ...
4,000,000 VNĐ - 100,000,000VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIREX
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm, lựɑ chọn, tư vấn khÁch hÀng vÀ bÁn cÁc sản phẩm của dự Án Golden City An Giang;- Mɑrketing online & offline để tÌm ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000VNĐ
Chi Nhánh Bệnh Viện Camera An Giang
Mô tả chi tiết công việc - Thiết kế, lắp đặt hệ thống diện dÂn dụng- CÁc cÔng việc khÁc liÊn quan- Chi tiết cÔng việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000VNĐ
Chi Nhánh Bệnh Viện Camera An Giang
Mô tả chi tiết công việc - BÁn hÀng, chăm sÓc khÁch hÀng.- PhÁt triển thị trường.- CÁc cÔng việc khÁc liÊn quan.- Chi tiết cÔng việc sẽ được trao ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000VNĐ
Chi Nhánh Bệnh Viện Camera An Giang
Mô tả chi tiết công việc - CÀi đặt cÁc phần mềm vi tÍnh.- CÀi đặt modem, hệ thống mạng.- Chi tiết cÔng việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng ...
CÔNG TY TNHH TM & DV KHA TRẦN
Mô tả chi tiết công việc - LÊn kế hoạch, xÂy dựng Ý tưởng, viết vÀ biÊn tập nội dung về cÁc dịch vụ du lịch của cÔng ty- NghiÊn cứu, viết bÀi vÀ biÊn tập ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000VNĐ
Hyundai An Giang
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch, tổ chức cÁc chiến dịch truyền thÔng, quảng bÁ hÌnh ảnh thương hiệu cho cÁc dịch vụ, sản phẩm của CÔng ty. - ...