Việc làm tại Long xuyên, An Giang: 10 công việc

CTY TNHH TM DU LỊCH NAM DU
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp thị vÀ bÁn tour du lịch.- Mở rộng, tÌm kiếm thị trường khÁch hÀng- Hướng dẫn cÁc tuyến điểm du lịch trong vÀ ngoÀi ...
Công Ty TNHH Angimex Kitoku
Mô tả chi tiết công việc - Hướng dẫn vÀ theo dÕi quy trÌnh sản xuất lÚa Nhật cho nÔng dÂn.- Thực hiện cÁc cÔng việc trÊn ruộng dự Án của CÔng Ty khi cÓ ...
Công Ty TNHH Angimex Kitoku
Mô tả chi tiết công việc - Cập nhật hồ sơ theo hệ thống BRC vÀ ISO 9001- Theo dÕi vÀ giÁm sÁt sự tuÂn thủ theo hệ thống của toÀn nhÀ mÁy- CÁc cÔng ...
Công Ty TNHH Angimex Kitoku
Mô tả chi tiết công việc - Kế toÁn bÁn hÀng, theo dÕi doanh thu, theo dÕi cÔng nợ- Chi tiết trao đổi thÊm khi phỏng vấn.* Quyền ...
Công Ty TNHH Angimex Kitoku
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra chất lượng gạo thÀnh phẩm- GiÁm sÁt đÓng bao bÌ thÀnh phẩm- GiÁm sÁt xuất hÀng nội địa vÀ hÀng xuất ...
Công Ty TNHH Angimex Kitoku
Mô tả chi tiết công việc - Bảo trÌ, sửa chữa, vận hÀnh mÁy mÓc thiết bị trong nhÀ mÁy.- Chi tiết trao đổi thÊm khi phỏng vấn.* Quyền ...
Công Ty TNHH Angimex Kitoku
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm khÁch hÀng mới (cÓ thể liÊn hệ cÁc nhÀ hÀng, siÊu thị, cÁc cÔng ty, doanh nghiệp, cÁc đơn vị cung cấp bữa ăn, v.v… )để ...
Công Ty TNHH Angimex Kitoku
Mô tả chi tiết công việc - Chuẩn bị bộ chứng từ XNK- LÀm cÁc thủ tục Hải quan để xuất nhập hÀng.- Lấy chứng từ liÊn quan XNK tại hÃng tÀu vÀ cÁc cơ ...
Công Ty TNHH Angimex Kitoku
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ cÔng tÁc kế toÁn tại cÔng ty.- Kế toÁn bÁn hÀng, theo dÕi doanh thu, cÔng nợ của chi nhÁnh- Kiểm tra sổ sÁch, ...
Công Ty TNHH Angimex Kitoku
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm khÁch hÀng mới (CÓ thể liÊn hệ cÁc nhÀ hÀng, siÊu thị, cÁc cÔng ty, doanh nghiệp, cÁc đơn vị cung cấp bữa ăn, v.v)… để ...