Việc làm tại Long xuyên, An Giang: 67 công việc

Hơn 6,000,000VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Sài Gòn Stec
Mô tả chi tiết công việc - Hỗ trợ vÀ đảm trÁch cÁc cÔng việc liÊn quan đến tiếng ...
5,500,000 VNĐ - 13,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Sài Gòn Stec
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện bảo trÌ, bảo dưỡng, sửa chữa mÁy mÓc thiết bị- ...
Hơn 6,500,000VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Sài Gòn Stec
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ theo dÕi dÂy chuyền chạy thử nghiệm mà hÀng mới- ...
Hơn 1,000,000VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Sài Gòn Stec
Mô tả chi tiết công việc - Hỗ trợ cÁc cÔng việc liÊn quan đến phiÊn dịch ở Bộ Phận Kế ...
Hơn 5,500,000VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Sài Gòn Stec
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra yÊu cầu từ cÁc phÒng ban.- LiÊn hệ vÀ chon lựa ...
Hơn 5,500,000VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Sài Gòn Stec
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc cÔng việc liÊn quan đến xuất nhập khẩu.- ...
Hơn 5,500,000VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Sài Gòn Stec
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra, theo dÕi vÀ thực hiện cÁc cÔng việc định kỳ cho cÁc ...
Hơn 6,500,000VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Sài Gòn Stec
Mô tả chi tiết công việc - Đối ứng với khÁch đến liÊn hệ cÔng tÁc.- Theo dÕi thời hạn ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TƯỜNG HỰU
Mô tả chi tiết công việc - Điều hÀnh vÀ phÂn cÔng cÔng việc cho cÁc nhÂn viÊn trong ...
7,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Sài Gòn Stec
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi cÔng nợ,thanh toÁn.- Theo dÕi tÀi sản cố ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH DAIWA VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc cÔng việc được phÂn cÔng. - Sẽ được đÀo ...
MONTH
Công Ty TNHH SNP
Mô tả chi tiết công việc - LÀm mẫu hoÀn chỉnh theo đÚng yÊu cầu kỹ thụÂt của sản ...
MONTH
Công Ty TNHH Đông Phong
Mô tả chi tiết công việc - Tham mưu, NghiÊn cứu tÌm hiểu, cập nhật thường xuyÊn cÁc thÔng ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN HITECH PCB
Mô tả chi tiết công việc - Duy trÌ những quan hệ kinh doanh hiện cÓ; thiết lập những ...
MONTH
CÔNG TY TNHH DAIWA VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc cÔng việc được phÂn cÔng. - Sẽ được đÀo ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN HITECH PCB
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra vÀ chịu trÁch nhiệm đảm bảo chất lượng an toÀn thực ...
MONTH
Công Ty TNHH A&M Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Số lượng: 02 vị trÍ- CÔng việc cụ thể sẽ trao đổi khi ...
MONTH
CÔNG TY TNHH NHỰA VIỆT NAM - ELASTOMERIX VIETNAM
Mô tả chi tiết công việc - Thiết kế mẫu mới cho cÔng ty theo yÊu cầu của khÁch hÀng.- ...