Việc làm tại Long xuyên, An Giang: 11 công việc

Hyundai An Giang
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm khÁch hÀng tiềm năng để giới thiệu vÀ tư vấn bÁn sản phẩm của CÔng ty.- Chủ động liÊn hệ vÀ tạo lập mối quan hệ tốt ...
CÔNG TY TNHH DAERIM PRECISION VINA
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ vÀ chịu trÁch nhiệm về toÀn bộ cÔng việc vÀ nhÂn lực của phÒng QC- XÂy dựng bảng tiÊu chuẩn chất lượng cụ thể để triển ...
CÔNG TY TNHH DAERIM PRECISION VINA
Mô tả chi tiết công việc - Thiết lập, điều chỉnh vÀ giÁm sÁt điều kiện đÚc nhÔm - Xử lÝ cÁc sự cố kỹ thuật trong quÁ trÌnh sản xuất. - GiÁm sÁt ...
CÔNG TY TNHH DAERIM PRECISION VINA
Mô tả chi tiết công việc - Chấm cÔng - PhÁt văn phÒng phẩm, đồng phục cho cÔng nhÂn - Quản lÝ tÀi xế, bảo vệ - Quản lÝ hồ sơ PCCC, mÔi ...
Công ty CP LDT
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc cÔng việc liÊn quan tới hoạt động chứng nhận sản phẩm vÀ chứng nhận chất lượng: ISO/IEC 17021; ISO/IEC 17024; ISO ...
Fashion Garments 2 Co. Ltd.
Mô tả chi tiết công việc - Establish, conduct 5S workshop , audit 5S daily and make 5S audit report to highlight for relevant dept. by weekly - ...
6,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ
CÔNG TY TNHH TM & DV KHA TRẦN
Mô tả chi tiết công việc - Trả lời những yÊu cầu của khÁch hÀng bằng tiếng Anh - Giới thiệu vÀ tư vấn cho khÁch hÀng về cÁc dịch vụ du lịch của cÔng ...
Công Ty TNHH Kane-M Đà Nẵng
Mô tả chi tiết công việc - Nhập vÀ theo dÕi chứng từ nhập khẩu, xuất khẩu- Xuất hÓa đơn thuÊ nhÀ xưởng- Tinh giÁ thÀnh line nhỏ- Kiểm tra cÁc đầu ...
Công Ty TNHH Kane-M Đà Nẵng
Mô tả chi tiết công việc - TÍnh lương, thưởng, phÉp năm cho toÀn thể CBCNV.- Thực hiện cÁc thủ tục để giải quyết cÁc chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người ...
Công Ty TNHH Kane-M Đà Nẵng
Mô tả chi tiết công việc - TÍnh lương, thưởng, phÉp năm cho toÀn thể CBCNV.- Thực hiện cÁc thủ tục để giải quyết cÁc chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người ...
LES VERGERS Du MEKONG
Mô tả chi tiết công việc - XÂy dựng kế hoạch kinh doanh cho kÊnh kinh doanh do mÌnh phụ trÁch.- TÌm kiếm khÁch hÀng mới- Duy trÌ mối quan hệ với K/H ...