Việc làm tại Long xuyên, An Giang: 385 công việc

MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
Mô tả chi tiết công việc * Hỗ trợ GiÁm đốc trong cÔng việc thư kÝ:- ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
Mô tả chi tiết công việc - Khảo sÁt, thẩm định vÀ đề xuất mở Đại lÝ mới theo quy ...
MONTH
framas Korea Vina
Mô tả chi tiết công việc - Making production daily report- Input finished goods and ...
MONTH
framas Korea Vina
Mô tả chi tiết công việc - Following and resposible for on-going production ...
MONTH
Công Ty CP Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long
Mô tả chi tiết công việc - HÀn điện, hÀn Mig - Thực hiện việc sản xuất theo sự ...
MONTH
CÔNG TY TNHH MTV LÂM HOÀNG PHÁT
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm chung về điều hÀnh, giÁm sÁt cÁc mặt hoạt ...
MONTH
CÔNG TY TNHH MTV LÂM HOÀNG PHÁT
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi, bÁo cÁo cho GĐĐH, Quản đốc tÌnh hÌnh vật tư, Bao bÌ, ...
MONTH
CÔNG TY TNHH MTV LÂM HOÀNG PHÁT
Mô tả chi tiết công việc - Triển khai kế hoạch sản xuất đà được BGĐ cÔng ty phÊ duyệt đến ...
MONTH
CÔNG TY TNHH MTV LÂM HOÀNG PHÁT
Mô tả chi tiết công việc - Thiết kế Nội - Ngoại thất trong lĩnh vực Chung cư - NhÀ Phố - ...
MONTH
Công Ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Sài Gòn
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm soÁt hÀng xuất vÀ nhập trong kho- LÊn thẻ kho- ...
MONTH
Công Ty TNHH SNP
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện theo chÍnh sÁch kiểm soÁt nội bộ để đảm bảo quÁ ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH MTV GTS PHÚC LỢI PHÁT
Mô tả chi tiết công việc - Gọi điện cho khÁch hÀng tư vấn chương trÌnh bÁn bÊn cÔng ty dự ...
MONTH
CÔNG TY TNHH MTV GTS PHÚC LỢI PHÁT
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận khÁch hÀng trÊn hệ thống khÁch hÀng cÓ sẵn vÀ tÌm ...
MONTH
CÔNG TY TNHH MTV GTS PHÚC LỢI PHÁT
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận khÁch hÀng trÊn hệ thống khÁch hÀng cÓ sẵn vÀ tÌm ...
MONTH
SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch sản xuất chi tiết tẬn dụng tỐi đa năng lực ...