Nhân Viên Vận Hành Kho Việc làm tại Long An, Đồng Bằng Sông Cửu Long: 28 công việc

5,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động đÓn tiếp khÁch hÀng đến với cửa hÀng- Vui vẻ giao ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra cÁc chứng từ yÊu cầu nhập / xuất hÀng theo đÚng quy ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động đÓn tiếp khÁch hÀng đến với của hÀng- Vui vẻ giao ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động đÓn tiếp khÁch hÀng đến với của hÀng- Vui vẻ giao ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
HD SAISON FINANCE CO., LTD.
Mô tả chi tiết công việc * Với phương chÂm KhÁch hÀng lÀ ưu tiÊn số một, sự thÂn thiện, ...
MONTH
CÔNG TY TNHH DÁNG TIÊN
Mô tả chi tiết công việc - LÀm việc theo yÊu cầu của nhÓm điều hÀnh- LÀm thủ tục ...
13,000,000 VNĐ - 14,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
Mô tả chi tiết công việc * GiÁm sÁt, điều phối cÔng tÁc nhập, xuất ...
5,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động đÓn tiếp khÁch hÀng đến với cửa hÀng- Vui vẻ giao ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
HD SAISON FINANCE CO., LTD.
Mô tả chi tiết công việc * Với phương chÂm KhÁch hÀng lÀ ưu tiÊn số một, sự thÂn thiện, ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động đÓn tiếp khÁch hÀng đến với của hÀng- Vui vẻ giao ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động đÓn tiếp khÁch hÀng đến với của hÀng- Vui vẻ giao ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động đÓn tiếp khÁch hÀng đến với của hÀng- Vui vẻ giao ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ KIM LOẠI VÀ IN TRÊN KIM LOẠI
Mô tả chi tiết công việc - Quản lý kho vẬt tư và phụ kiỆn- Theo dÕi việc xuất ...
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
American Education Group (AEG)
Mô tả chi tiết công việc - Tham gia cÁc hoạt động của trung tÂm tổ chức tại cÁc siÊu thị, ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động đÓn tiếp khÁch hÀng đến với của hÀng- Vui vẻ giao ...