Nhân Viên Trồng Trọt Việc làm tại Long An, Đồng Bằng Sông Cửu Long: 11 công việc

7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Home Credit Vietnam Finance Company Limited
... Luật Lao Động vÀ chÍnh sÁch cÔng ty. - LÀm việc trong mÔi trường năng động, với quy trÌnh lÀm việc chuyÊn nghiệp của Tập đoÀn TÀi chÍnh tiÊu dÙngng đầu tại ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Home Credit Vietnam Finance Company Limited
... Luật Lao Động vÀ chÍnh sÁch cÔng ty. - LÀm việc trong mÔi trường năng động, với quy trÌnh lÀm việc chuyÊn nghiệp của Tập đoÀn TÀi chÍnh tiÊu dÙngng đầu tại ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Home Credit Vietnam Finance Company Limited
... Luật Lao Động vÀ chÍnh sÁch cÔng ty. - LÀm việc trong mÔi trường năng động, với quy trÌnh lÀm việc chuyÊn nghiệp của Tập đoÀn TÀi chÍnh tiÊu dÙngng đầu tại ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Home Credit Vietnam Finance Company Limited
... Luật Lao Động vÀ chÍnh sÁch cÔng ty. - LÀm việc trong mÔi trường năng động, với quy trÌnh lÀm việc chuyÊn nghiệp của Tập đoÀn TÀi chÍnh tiÊu dÙngng đầu tại ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Home Credit Vietnam Finance Company Limited
... việc làm: Tư vấn Dịch vụ khách hàngnng Cấp bậc: Nhân viên Nơi làm việc: Hà Tĩnh , Huyện Can Lộc Hà Tĩnh , Thành phố Hà TĩnhTĩnh , Thị xã Kỳ Anh Trình ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Home Credit Vietnam Finance Company Limited
... Luật Lao Động vÀ chÍnh sÁch cÔng ty. - LÀm việc trong mÔi trường năng động, với quy trÌnh lÀm việc chuyÊn nghiệp của Tập đoÀn TÀi chÍnh tiÊu dÙngng đầu tại ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Home Credit Vietnam Finance Company Limited
... àm: Tư vấn Dịch vụ khách hàngnng Cấp bậc: Nhân viên Nơi làm việc: Bắc Giang , Huyện Lạng Giang Bắc Giang , Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang , Huyện Vitn Trình ...
3,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH NPV EXPRESS & LOGISTICS
... chuyÊn ngÀnh Kế toÁn, TÀi chÍnh.vv.. - Cẩn thận, tỉ mỉ , chÍnh xÁc - Năng động, tiếp thu nhanh - CÓ cơ hội trở thÀnh nhÂn viÊn chÍnh thức Mô tNgành nghề việc ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Ba An
... Ách hÀng trong việc giao hÀng cÁc đơnng của nhÂn viÊn sales. - Tng hợp, bÁo cÁo doanh số bÁnng, cÔng nợ của cÁc nhÂn viÊn sales. - Hỗ trnhÂn viÊn sales ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
... ng lễ, Tết, tiệc tÙng, kỷ niệm, sinh nht nhÂn viÊn, nghĩ dưỡngng năm .v.v. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết - Giới tÍnh: Nữ / Nam - TrÌnh độ: Cao đẳng - Vi tÍnh ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
... năng lÀm việc với mÔi trường Áp lực cao. Mô tNgành nghề việc làm: Thư ký / Hành chánhnng Cấp bậc: Nhân viên Nơi làm việc: Hồ Chí Minh , Quậnnh Tân Tr ...