Nhân Viên Điều Phối Marketing Việc làm tại Long An, Đồng Bằng Sông Cửu Long: 8 công việc

20,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Sky Diamond
Mô tả chi tiết công việc - Thiết lập, quản lÝ, chịu trÁch nhiệm ngÂn sÁch PhÒng ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH DÁNG TIÊN
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch vÀ triển khai cÁc chiến dịch trÊn cÁc kÊnh ...
MONTH
CÔNG TY TNHH VĨNH CARA DIAMOND JEWELRY
Mô tả chi tiết công việc - Soạn thảo & phÊ duyệt nội dung trÊn cÁc ấn bản truyền thÔng ...
MONTH
CÔNG TY TNHH VĨNH CARA DIAMOND JEWELRY
Mô tả chi tiết công việc - Đề xuất xÂy dựng chiến lược định vị thương hiệu vÀ chiến lược ...
6,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Cơ Hội Và Thách Thức
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ fanpage Facebook: phụ trÁch viết content, lÊn kế ...
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thương Mại MON
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch POSM quầy kệ siÊu thị.- Phối hơp cÙng sale triển ...
7,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH VĨNH CARA DIAMOND JEWELRY
Mô tả chi tiết công việc - XÂy dựng kế hoạch trưng bÀy sản phẩm & trang trÍ ...
MONTH
Công Ty TNHH MTV Thiên Y
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng việc marketing Online vÀ Marketing Offline- ...