Đại Diện Kinh Doanh Việc làm tại Long An, Đồng Bằng Sông Cửu Long: 11 công việc

1,500,000 VNĐ - 2,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long
... p cÁc cÔng việc liÊn quan trong phÒng Kinh doanh. - CÔng ty sẽ xÁc nhận số liệu cho thực tập sinh khi cÁc bạn kết thÚc khÓa thực tập tại CÔng ty. - CÔng ty sẽ l ...
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
... xuyÊn kết ni nhÂn viÊn. - ĐÀo tạo vÀ cơ hội thăng tiếnn GiÁm sÁt bÁn hÀng kÊnh SiÊu thị * LÀm việc tại cÁc cửa hÀng trÊn địan Cần Thơ Kinh nghiệm/Kỹ năng ...
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
... xuyÊn kết ni nhÂn viÊn. - ĐÀo tạo vÀ cơ hội thăng tiếnn GiÁm sÁt bÁn hÀng kÊnh SiÊu thị * LÀm việc tại cÁc cửa hÀng trÊn địan MÊ KÔNG Kinh nghiệm/Kỹ năng ...
MONTH
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HOÀNG LAND
... c giao. - Hỗ trợ giÁm sÁt bÁn hÀng Đội nhÓm bÁn hÀng (tối đa 15 nhÂn viÊn/ nhÓm) theo chỉ thị từ GiÁm đốc sÀn vÀ Trưởng phÒng, Kinh doanh. - Lập vÀ tổ chức tri ...
10,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
... ch hÀng. - XÁc định đối tượng khÁch hÀng tÌm năng tại địan kinh doanh. - Triển khai, giÁm sÁt cÔng tÁc truyền thÔng cÁc chương trÌnh đến khÁch hÀng. - Thăm d ...
13,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
... m hiểu vÀ đÁnh giÁ cÁc cơ sở kinh doanh cÓ nhu cầu, tiếp xÚc đề nghị kÝ hợp đồng đại lÝ...). - Bảo đảm hệ thống nhận din thương hiệu (Showroom, bảng hiệu...) v ...
13,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
... m hiểu vÀ đÁnh giÁ cÁc cơ sở kinh doanh cÓ nhu cầu, tiếp xÚc đề nghị kÝ hợp đồng đại lÝ...). - Bảo đảm hệ thống nhận din thương hiệu (Showroom, bảng hiệu...) v ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
... Ác quy trÌnh phÁp lÝ đầu tư để dự Án đủ điều kiện thi cÔng, kinh doanh… - Thực hiỆn các bÁo cÁo cÔng việc theo phÂn cÔng của Ban TỔng giám đỐc. - CÁc cÔng ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông Long An
... khẩu. - Tham mưu mảng kinh doanh xuất khẩu của toÀn CÔng ty. - Định hướng phÁt triển thị trường trÊn thị trường nước ngoÀi, tÌm khÁch hÀng mới, chăm sÓc khÁch h ...
MONTH
Công Ty TNHH Stella Leather Goods
... methods. CÓ kinh nghiệm toÀn din về phÂn tÍch thời gian chuyển động tối ưu của cÁc thao tÁc trong khÂu lÀm mẫu để cÓ được năng suất cao trÊn chuyền sản xuất h ...
MONTH
Công Ty TNHH TM DV GTS Thiên Lộc
... nhiệm trong cÔng việc. - TuÂn thủ quy định, ni quy của cÔng ty. - CÓ khả năng đÀm phÁn vÀ thuyết phục khÁch hÀng. - Chịu khÓ di chuyển vÀ chịu Áp lực trong c ...