Căn cứ vào truy vấn "Việc làm Vietnam ở Lào Cai" của Bạn không có gì
Những lời khuyên tìm kiếm:
  • 1. Hãy cố gắng đơn giản hóa yêu cầu tìm kiếm của Bạn
  • 2. Hãy kiểm tra chức vụ
  • 3. Hãy đăng ký với công việc mới theo truy vấn "Việc làm Vietnam ở Lào Cai" trong trường ở bên dưới. Sau đó chúng tôi gửi thư với những công việc mới
Chúng tôi đã chọn một danh sách các vị trí tuyển dụng từ khu vực "Đông Bắc" có thể phù hợp với bạn
MONTH
Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina
Mô tả chi tiết công việc - Số lượng: 1 người - BiÊn - PhiÊn dịch tiếng HÀn cho phÒng Mua hÀng - Chi tiết cÔng việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn - CÓ xe đưa ...
5 - 7 triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mường Thanh
Mô tả công việc Kí nhận chìa khóa: có trách nhiệm khi nhận chìa khóa, không cho bất kì ai mượn chìa khóa của mình; - Đọc báo cáo cẩn thận, chọn lựa các phòng s ...
5,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Thời Trang Bimart (Biluxury)
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng tÁc giới thiệu sản phẩm, giới thiệu dịch vụ chăm sÓc khÁch hÀng của cÔng ty. - ĐÓn tiếp vÀ tiễn khÁch theo đÚng quy ...
5 - 7 triệu
Công Ty TNHH NAVICOM Việt Nam
Mô tả công việc - Gọi điện thu cước (Phí duy trì dịch vụ GPS) của khách hàng - Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ - Soạn th ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG
Mô tả chi tiết công việc * CÁc nghiệp vụ Kế toÁn ngÂn hÀng: + Lập lệnh ủy nhiệm chi cÁc nhÀ cung cấp trong nước, lệnh thanh toÁn quốc tế, Lập giấy nộp tiền thu ...
7,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
Mô tả chi tiết công việc * Lưu trữ hồ sơ, cập nhật tÀi liệu: - CÁc Hợp đồng dự Án, Bảng tiến độ CDT duyệt, Bảng tiến độ sản xuất của nhÀ mÁy. - Theo dÕi vÀ cập ...
MONTH
Công ty CP Bê tông và Xây dựng An Minh
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc cÔng tÁc về thuế, giao dịch với cơ quan thuế, tập hợp, hạch toÁn hồ sơ chứng từ về thuế - Chi tiết cÔng việc sẽ trao ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công ty CP Bê tông và Xây dựng An Minh
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm phÁt triển thị trường trÊn địa bÀn thÀnh phố Hải PhÒng - Phụ trÁch thu tiền thanh toÁn cÔng nợ với khÁch hÀng phụ trÁch ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Tài Tâm
Mô tả chi tiết công việc - LÊn kế hoạch, tổ chức giÁm sÁt thi cÔng lắp đặt hệ thống M&E cho dự Án theo ngÂn sÁch vÀ thời gian quy định, đÁp ứng tốt nhất mong ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Tài Tâm
Mô tả chi tiết công việc - LÀm cÔng tÁc hÀnh chÍnh của phÒng. - Quản lÝ hồ sơ tÀi liệu của phÒng (Thống kÊ, lưu trữ, photo bản vẽ dự Án, phÂn loại hồ sơ bản v ...