Việc làm tại Lạng Sơn, Lạng Sơn: 19 công việc

Thỏa thuận
Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AVIVA
 Là nhân viên của công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam làm việc tại các phòng giao dịch/chi nhánh của ngân hàng Vietinbank • Tiếp nhận ...
7-10 triệu
ABBank - Ngân Hàng TMCP An Bình
Mô tả - Địa điểm làm việc: Số 81 đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng ...
8,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động tÌm kiếm thÔng tin, tiếp cận vÀ phÁt triển mạng lưới ...
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công ty TNHH Xuân Cương
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ nhÂn sự, thực hiện cÁc thủ tục, chế độ liÊn quan đến ...
10,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công ty TNHH Xuân Cương
Mô tả chi tiết công việc - XÂy dựng thang bảng lương - TÍnh Lương vÀ cÁc khoản ...
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công ty TNHH Xuân Cương
Mô tả chi tiết công việc - XÁc định, đề xuất lập dự phÒng vÀ xử lÝ những trường hợp cÔng ...
16,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ MONTH
Công ty TNHH Xuân Cương
Mô tả chi tiết công việc - Tham mưu cho BGĐ về cÁc chiến lược nhÂn sự, cÁc nghiệp vụ đảm ...
20,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
Công ty TNHH Xuân Cương
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ vÀ điều hÀnh hoạt động xuất nhập khẩu - XÂy ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công ty TNHH Xuân Cương
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra theo dÕi hồ sơ dự Án, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự toÁn ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công ty TNHH Xuân Cương
Mô tả chi tiết công việc - Duy trÌ những mối quan hệ kinh doanh hiện cÓ, tÌm kiếm mở rộng ...