Việc làm tại Kon Tum, Kon Tum: 93 công việc

MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Minet Châu Á
Mô tả chi tiết công việc * Số lượng cần tuyển:- HÀ Nội: 2- HCM : ...
15 - 18 tr.VND
SHR Việt nam
Khách hàng của công ty chúng tôi đang cần tuyển vị trí “Quản đốc phân xưởng cơ khí” để thực hiện công việc sau: Chịu trách ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Minet Châu Á
Mô tả chi tiết công việc - XÂy dựng kế hoạch marketing cho từng thÁng/quÝ/năm vÀ triển ...
Thỏa thuận
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)
- Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ. - Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Minet Châu Á
Mô tả chi tiết công việc - LÀm việc trực tiếp, đÀm phÁn hợp đồng hợp tÁc với cÁc bạn ...
Thỏa thuận
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)
- Trực tiếp đứng lớp đào tạo cho nhân viên của đối tác, liên quan đến mảng thu hồi nợ thị trường, thu hồi nợ qua điện thoại và các kỹ năng mềm khác. ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Minet Châu Á
Mô tả chi tiết công việc - Lập trÌnh viÊn Developer PHP - Backend- Chi tiết cÔng việc ...
Dưới 12 tr.VND
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)
- Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ. - Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông Minet Châu Á
Mô tả chi tiết công việc - Lập trÌnh viÊn PHP - Fullstack- Chi tiết cÔng việc sẽ trao ...
Thỏa thuận
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)
- Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ. - Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ...
MONTH
CÔNG TY OPPO VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc - Huấn luyện đội ngũ nhÂn viÊn bÁn hÀng OPPO bao gồm (kiến thức, ...
Dưới 12 tr.VND
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)
- Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ. - Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ...
MONTH
Công ty TNHH MSG Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Khảo sÁt, thiết kế, vẽ, bÓc tÁch, lÊn dự toÁn cÁc hệ thống ...
Dưới 12 tr.VND
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)
- Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ. - Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Công Nghệ A&A Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi, quản lÝ hạch toÁn liÊn quan đến tÀi sản , cÔng cụ ...