Việc làm tại Kon Tum, Kon Tum: 83 công việc

5,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bắc Hà
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện trực tiếp việc sản xuất cửa nhÔm kÍnh, vÁch ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bắc Hà
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện tất cả cÁc phần hÀnh của kế toÁn thuế trÊn phần mềm ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bắc Hà
Mô tả chi tiết công việc * Theo dÕi – quản lÝ hợp đồng, dự toÁn cÔng ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bắc Hà
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc cÔng tÁc chuẩn bị đầu tư, xử lÝ cÁc vấn đề phÁt ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bắc Hà
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận hồ sơ vÀ lập kế hoạch thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ ...
10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH ĐTTM Lê Thìn
Mô tả chi tiết công việc - Lấy hÀng nhập kho - Kiểm kÊ hÀng hÓa định kỳ - ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Xử lÝ cÁc sự cố kỹ thuật liÊn quan đến dịch vụ Internet vÀ ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Công Nghệ CAD/CAM Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Thiết kế Website, cataloge- Quản trị website,- Quản ...
Hơn 10,000,000VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Dịch vụ kinh doanh : Internet - truyền hÌnh- Triển khai ...
Hơn 7,000,000VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ, chịu trÁch nhiệm chung cÁc vấn đề của lớp học: sắp ...