Việc làm tại Kon Tum, Kon Tum: 35 công việc

8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện tiếp nhận vÀ tư vấn cÁc chương trÌnh đÀo tạo phÙ hợp ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch tuyển sinh - Chăm sÓc học viÊn - Tổ ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện gọi điện giới thiệu vÀ tư vấn cÁc sản phẩm của CÔng ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Hỗ trợ cho giÁo viÊn nước ngoÀi trong cÔng tÁc giảng dạy.- ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Tổ chức khai giảng lớp học.- Quản lÝ lớp học vÀ học ...
1,000,000 VNĐ - 3,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Phát Triển Công Nghệ AHT
Mô tả chi tiết công việc - Lập trÌnh về HTML, CSS, JS, Bootstrap- Lập trÌnh ava JSP, ...
MONTH
AIR SEA TRANSPORT
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm khÁch hÀng mới, chăm sÓc khÁch hÀng đà vÀ đang sử ...
MONTH
Công Ty DH Logistics
Mô tả chi tiết công việc - TÌm hiểu tư vấn cho khÁch hÀng về thủ tục quy trÌnh XNK hÀng ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra đầy đủ chứng từ, hÀng hÓa nhập kho. - Sắp xếp, ...
4,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro
Mô tả chi tiết công việc - Mang sản phẩm đến tận nhÀ cho KhÁch HÀng, hỗ trợ thÔng tin, ...
MONTH
FPT Trading Group
Mô tả chi tiết công việc - Kinh doanh phÂn phối cÁc sản phẩm mÁy, mực in HP- Duy trÌ ...
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ DSS Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * Số lượng tuyển: 02- Thực hiện cÔng việc ...
MONTH
FPT Trading Group
Mô tả chi tiết công việc * Hỗ trợ thực hiện cÁc cÔng việc thuộc mảng Tuyển dụng:+ XÂy ...
MONTH
FPT Trading Group
Mô tả chi tiết công việc - Hỗ trợ cÔng việc hÀnh chÍnh, văn phÒng của phÒng mua hÀng ...
MONTH
Công Ty CP Eurowindow
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc:- Giới thiệu cÁc sản ...