SAP HCM Functional Analyst Việc làm tại Việt Nam: 35 công việc

FPT Trading Group
Hồ Chí Minh
- Cập nhật và kiểm tra thông tin bán hàng; - Kiểm tra,c nhận thông tin bán hàng, lập hóa đơn bán hàng; - Bán hàng nội bộ giữa các công ty/chi ...
Công ty TNHH thương mại & dịch vụ đồ uống Vietblend
TP.HCM, Việt Nam
Mô tả công việc - Bán hàng, chăm sóc, duy trì, phát triển mối quan hệ kinh doanh do công ty chuyển giao hoặc các khách hàng tự khai thác được trên ...
700 USD - 1,500USD
CareerLink’s Client
Phòng Tòa Nhà NK, -Cộng Hòa, P.Quận Tân Bình, Hồ C ...
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm khÁch hÀng mới, duy trÌ vÀ phÁt triển hệ thống khÁch hÀng. - Phụ trÁch cÔng việc kinh doanh, sản phẩm liÊn quan ...
Coca-Cola Viet Nam
Hồ Chí Minh
- Take care quality / GMP / Compliance…in packaging line as quality plan - Taking online samples, execute required testing parameters as quality ...
10 – 15 triệu
Công ty TNHH Sức Bật
TP.HCM, Việt Nam
Mô tả công việc Nghiên cứu, phân tích và xác định nhu cầu đào tạo Quản trị công tác xây dựng và tổ chức các giải pháp đào tạo, ví dụ: ...
CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM – SOTRANS
B Hoàng Diệu, Quận Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Thu thẬp, phÂn tích thÔng tin thị trường.- TriỂn khai kẾ hoạch kinh doanh, tìm kiẾm khách hàng, xúc tiẾn ký kẾt ...
FPT Software
Hồ Chí Minh
ABAP (Advance Business Application Programming) là ngôn ngữ lập trình phát triển ứng dụng Quản trị doanh nghiệp cấp cao trên nền tảng hệ thống SAP của tập ...
5,000,000 VNĐ - 6,000,000VNĐ
FPT Trading Group
Lầu Tòa nhà FPT, Đường số KCX Tân Thuận, Quận Hồ C ...
Mô tả chi tiết công việc - Cập nhật vÀ kiểm tra thÔng tin bÁn hÀng; - Kiểm tra, xÁc nhận thÔng tin bÁn hÀng, lập hÓa đơn bÁn hÀng; - BÁn hÀng ...
FPT Software
Hồ Chí Minh, Quốc tế
 FPT Software HCM is looking for 05 JAVA Developers. The customer is the global companies that focus in the field of banking. The server system of ...
Coca-Cola Viet Nam
Duong Ha Noi, Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Min ...
Mô tả chi tiết công việc - Take care quality / GMP / Compliance€¦in packaging line as quality plan - Taking online samples, execute required testing ...
FPT Software
Hồ Chí Minh
* JOB DESCRIPTIONS- Contributes as a team member on development projects carrying out assigned responsibilities in a timely, diligent, ...
FPT Software
Lô Tđường DKhu Công Nghệ Cao, Quận Hồ Chí Minh, Vi ...
Mô tả chi tiết công việc * MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tham gia khÓa đÀo tạo chuyÊn sÂu về lập trÌnh Front-End 1- 3 thÁng- Trở thÀnh nhÂn viÊn ...
FPT Software
Hồ Chí Minh
* Job descriptions- Working for large project of high-profile, the biggest project of FPT Software. Get involve in professional ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000VNĐ
FPT Software
Lô TĐường DKhu công nghệ cao Sài Gòn, Quận Hồ Chí ...
Mô tả chi tiết công việc - Tham gia khÓa đÀo tạo dÀnh cho nhÂn viÊn mới từ 1 - 3 thÁng- Tham gia cÁc dự Án phÁt triển phần mềm của CÔng ty sau khi được ...
FPT Software
Hồ Chí Minh
- Participating in the assessment of use-cases and support project selection process - Understanding our customers’ greatest pain points and design ...