Sales Support Team Leader Việc làm tại Việt Nam: 21 công việc

Prudential Vietnam Assurance Private Ltd
Level - Ton Duc Thang, Quận Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc JOB DESCRIPTION - Manage a Recruitment Team and responsible for all manpower demands of PD’s Sales force in ...
DHL Global Forwarding (Vietnam) Corporation
Hồ Chí Minh
Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn Performance bonus Training Laptop Mô Tả Công Việc  Manages contacts to regulatory bodies on strategic topics ...
Công Ty TNHH Vina Genuwin
Hồ Chí Minh
SAPP Academy
Tầng số ngõ Trại Cá, Trương Định, , Quận Hai Bà Tr ...
Mô tả chi tiết công việc - LÃnh đạo nhÓm vÀ xÂy dựng kế hoạch kinh doanh để đạt được mục tiÊu;- Đảm bảo mục tiÊu doanh thu: Thiết lập cÁc mục tiÊu kinh ...
Công Ty TNHH Vina Genuwin
Hà Nội
10,000,000 VNĐ - 15,000,000VNĐ
Công Ty TNHH XNK Cầu Nối Việt
Tầng nhà a Ngõ Đường Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, ...
Mô tả chi tiết công việc - NghiÊn cứu, tÌm hiểu sản phẩm dịch vụ vÀ xÂy dựng chiến lược Digital Marketing phÙ hợp với định hướng Marketing tổng thể của toÀn ...
Công Ty TNHH Vina Genuwin
Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Vina Genuwin
Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Vina Genuwin
Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Vina Genuwin
Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Vina Genuwin
Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Vina Genuwin
Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Vina Genuwin
Biên Hòa, Đồng Nai
Công Ty TNHH Vina Genuwin
Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Vina Genuwin
Hà Nội