Sales Engineer Việc làm tại Việt Nam: 11 công việc

Thỏa thuận
FindTalent's Clients
Hồ Chí Minh
Responsible for the growth and profitability for Industrial cranes in Vietnam; Responsible for execution of strategic sales plan and set ...
600 USD - 1,000 USD MONTH
CareerLink’s Client
Phòng Tòa Nhà NK, -Cộng Hòa, P.Quận Tân Bình, Hồ C ...
Mô tả chi tiết công việc - Searching for new clients who could benefit from your products ...
400 - 650 USD
HR Strategy
Hồ Chí Minh
Search new customers and market Contact and take care old customers Persuade and negotiate to sign contract Develop ...
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
CareerLink’s Client
Phòng Tòa Nhà NK, -Cộng Hòa, P.Quận Tân Bình, Hồ C ...
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch cÔng việc bÁn hÀng, theo dÕi dịch vụ sau bÁn hÀng vÀ ...
Thỏa thuận
FindTalent's Clients
Hồ Chí Minh
Responsible for the growth and profitability for Industrial cranes in Vietnam; Responsible for execution of strategic sales plan and set ...
MONTH
Saint-Gobain Vietnam Ltd.,
/F, IPC Tower, Nguyen Van Linh, Quận Hồ Chí Minh, ...
Mô tả chi tiết công việc - To visit the existing customers to engage in technical selling ...
600 USD - 1,000 USD MONTH
CareerLink’s Client
Phòng Tòa Nhà NK, -Cộng Hòa, P.Quận Tân Bình, Hồ C ...
Mô tả chi tiết công việc - LÊn kế hoạch tÌm kiếm vÀ khai thÁc khÁch hÀng tiềm năng cÓ nhu ...
800 USD - 1,000 USD MONTH
CareerLink’s Client
Phòng Tòa Nhà DMC, Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, V ...
Mô tả chi tiết công việc - Supporting sales agency for sales. - Analyzing market ...
850 USD - 1,000 USD MONTH
G.A. CONSULTANTS VIETNAM
Room th DMC Building, Kim Ma street, Quận Ba Đình, ...
Mô tả chi tiết công việc - Proactive marketing to find and participate in new projects ...
15,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ THÁI VĂN
số -dãy liền kề Khu Đô Thị Văn Khê, Đường Tố Hữu, ...
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn cÁc sản phẩm, giải phÁp phÙ hợp với nhu cầu của khÁch ...
300 USD - 800 USD MONTH
CareerLink’s Client
Phòng Tòa Nhà NK, -Cộng Hòa, P.Quận Tân Bình, Hồ C ...
Mô tả chi tiết công việc - Giới thiệu cÁc dịch vụ lắp đặt cÁp, hệ thống tổng đÀi điện ...