Quản Lý CNTT Việc làm tại Việt Nam: 11 công việc

Công Ty CP Công Nghệ và Dịch Vụ IMEDIA
Tầng Tòa nhà Viễn Đông, Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, H ...
Mô tả chi tiết công việc - PhÂn tÍch thiết kế hệ thống, phÂn tÍch thiết kế CSDL.- Thiết kế vÀ phÁt triển hệ thống ads network, ads exchange- Tổ chức ...
CareerLink’s Client
Hồ Chí Minh
- Direct project's resources, develop project plan, and ensure that the project is completed on time and schedule. - Coordinate with stakeholder to ...
3,000 USD - 5,000USD
CareerLink’s Client
Phòng Tòa Nhà NK, -Cộng Hòa, P.Quận Tân Bình, Hồ C ...
Mô tả chi tiết công việc - Dealing with the issues related to Web app (Java/PHP/Ruby/.Net) and Smartphone app development as a Project Manager. - ...
CareerLink’s Client
Hồ Chí Minh
- Developing, testing and debugging for Web System. - Researching new technology & sharing your knowledge. - Planning and suggesting new ...
1,500 USD - 2,000USD
CareerLink’s Client
Phòng Tòa Nhà NK, -Cộng Hòa, P.Quận Tân Bình, Hồ C ...
Mô tả chi tiết công việc - Developing, testing and debugging for Web System. - Researching new technology & sharing your knowledge. - Planning ...
CareerLink’s Client
Hồ Chí Minh
Job Purpose - Manage schedule, resource and quality of implementation projects. - Coordinate with customer to solve issues to ...
CareerLink’s Client
Phòng Tòa Nhà NK, -Cộng Hòa, P.Quận Tân Bình, Hồ C ...
Mô tả chi tiết công việc Job Purpose - Manage schedule, resource and quality of implementation projects. - Coordinate with ...
Tổ hợp Công nghệ Giáo Dục TOPICA
Hà Nội
"Talent Project Manager" là chương trình Tuyển dụng Tài năng Quản lý Công nghệ mang tầm quốc tế của Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA. Tham gia ...
700 USD - 1,500USD
Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục TOPICA
Tầng _Số Phương Mai_Phường Phương Mai, Quận Đống Đ ...
Mô tả chi tiết công việc "Talent Project Manager" lÀ chương trÌnh Tuyển dụng TÀi năng Quản lÝ CÔng nghệ mang tầm quốc tế của Tổ hợp CÔng nghệ GiÁo dục ...
KN PARADISE - CÔNG TY TNHH KN CAM RANH
Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Khá ...
Mô tả chi tiết công việc - Tham mưu cho Ban lÃnh đạo KhÁch sạn về cÔng tÁc quản lÝ vÀ phÁt triển ứng dụng CNTT trong mọi lĩnh vực hoạt động đơn vị.- Thực ...
8,000,000 VNĐ - 22,000,000VNĐ
Công Ty Cổ Phần MarNET
Tầng tháp B, toà nhà The Light, Tố Hữu, p. Trung V ...
Mô tả chi tiết công việc - Quản trị vÀ tối ưu cÁc website, mÁy chủ web.- Quản trị, xÂy dựng vÀ tÙy chỉnh cÁc hệ thống cÔng nghệ.- NghiÊn cứu, thiết ...