QA Assistant Manager Việc làm tại Việt Nam: 25 công việc

ODYSSEA Hospitality Management JSC.,
-Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận Hồ Chí Mi ...
Mô tả chi tiết công việc * Odyssea Hospitality is recruiting for his flagship hotel - Liberty Central Nha Trang Hotel (four-star), 227 rooms, located in 7 - ...
QT Instruments (s) Vietnam
Hồ Chí Minh
Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn Variable Bonus Oversea training Transport Allowance Mô Tả Công Việc The post of the Assistant Manager (Accounts & ...
Công Ty TNHH Vina Genuwin
Bắc Ninh, Hà Nội
Panasonic Vietnam Co., Ltd.
Hà Nội
Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn GOOD REMUNERATION PACKAGE Mô Tả Công Việc The incumbent will perform the following duties and responsibilities: Processing orders ...
Công Ty TNHH Vina Genuwin
Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Beiersdorf Việt Nam
Hồ Chí Minh
Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn Competitive salary and bonus Insurance according to policy Friendly working environment Mô Tả Công Việc I. JOB ...
Công Ty TNHH Vina Genuwin
Hồ Chí Minh
Linfox Logistics Vietnam
Hồ Chí Minh
Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn health care Máy tính Mobile phone allowance Mô Tả Công Việc • Daily communication with contractor, customer, and ...
Công Ty TNHH Vina Genuwin
Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Vina Genuwin
Phú Thọ
Công Ty TNHH Vina Genuwin
Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Vina Genuwin
Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Vina Genuwin
Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Vina Genuwin
Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Vina Genuwin
Hồ Chí Minh