QA Assistant Manager Việc làm tại Việt Nam: 6 công việc

35 - 40 tr.VND
SHR Việt nam
Bắc Giang
We are looking for a Production Assistant Manager for a manufacturing company as detail: Directing and managing the ...
1,000 USD - 1,500 USD MONTH
G.A. CONSULTANTS VIETNAM' Client
nd Floor, IDD Building, Ly Chinh Thang St., Ward Q ...
Mô tả chi tiết công việc - Hỗ trợ cÁc nghiệp vụ liÊn quan đến khai thÁc vÀ phÁt triển cÁc ...
1,200 USD MONTH
CareerLink’s Client
Phòng Tòa Nhà DMC, Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, V ...
Mô tả chi tiết công việc - Responsible for office job as well as contacting to ...
900 USD - 1,500 USD MONTH
G.A. CONSULTANTS VIETNAM's Client
nd Floor, IDD Building, Ly Chinh Thang St., Ward Q ...
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ nhÓm QA- Quản lÝ hệ thống ISO 9001, 14001 cho toÀn ...
MONTH
SCANCOM VIETNAM LIMITED COMPANY
Lô Đường KCN Sóng Thần Thị xã Dĩ An, Bình Dương, V ...
Mô tả chi tiết công việc - GiÁm sÁt nhÂn viÊn thực hiện việc bảo trÌ, bảo dưỡng cÁc thiết ...
MONTH
CareerLink’s Client
Phòng Tòa Nhà NK, -Cộng Hòa, P.Quận Tân Bình, Hồ C ...
Mô tả chi tiết công việc - Designated for Release of raw material, packaging material and ...