Nhân Viên Môi Giới Khách Hàng Cá Nhân Nước Ngoài Việc làm tại Việt Nam: 35 công việc

10000000 / giờ
TND
Hồ Chí Minh, Vietnam
Mô tả công việc:Công Việc : Đi dự hội thảo về nghiên cứu thị trường ở khu vực trong TP.HCM * Cho công ty biết ý kiến của mình về hàng tiêu dùng ...
7 – 10 triệu
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Bình Phước, Việt Nam
Mô tả công việc • Khi trở thành Nhân viên Điểm giới thiệu dịch vụ, bạn được sử dụng những kỹ năng giao tiếp khéo léo của mình để tìm hiểu nguyện vọng ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000VNĐ
HD SAISON FINANCE CO., LTD.
Tầng tòa nhà VIT, số Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, ...
Mô tả chi tiết công việc * Tiếp cận khÁch hÀng:- Chủ động tiếp cận khÁch hÀng vÀ giới thiệu cÁc dịch vụ của HD SAISON tới khÁch hÀng một ...
3-5 triệu
BELLSYSTEM24-HOA SAO
Hà Nội
Mô tả- Tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng, tư vấn, giải đáp về sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực truyền hình. Tư vấn lắp đặt mới, giải đáp thông ...
5 - 7 triệu
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Hòa Bình, Việt Nam
Mô tả công việc Tiếp cận khách hàng: • Chủ động tiếp cận khách hàng và giới thiệu các dịch vụ của HD SAISON tới khách hàng một cách chuyên ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000VNĐ
HD SAISON FINANCE CO., LTD.
Tầng tòa nhà VIT, số Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, ...
Mô tả chi tiết công việc * Tiếp cận khÁch hÀng:- Chủ động tiếp cận khÁch hÀng vÀ giới thiệu cÁc dịch vụ của HD SAISON tới khÁch hÀng một ...
5-7 triệu
HD SAISON FINANCE CO.,LTD
Hưng Yên
Mô tả- Chủ động tiếp cận khách hàng và giới thiệu các dịch vụ của HD SAISON tới khách hàng một cách chuyên nghiệp.- Thuyết phục khách ...
5 - 7 triệu
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Bắc Giang, Việt Nam
Mô tả công việc Tiếp cận khách hàng: Chủ động tiếp cận khách hàng và giới thiệu các dịch vụ của HD SAISON tới khách hàng một cách chuyên ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000VNĐ
HD SAISON FINANCE CO., LTD.
Tầng tòa nhà VIT, số Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, ...
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động tiếp cận khÁch hÀng vÀ giới thiệu cÁc dịch vụ của HD SAISON tới khÁch hÀng một cÁch chuyÊn nghiệp.- Thuyết phục khÁch ...
7 – 10 triệu
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
TP.HCM, Việt Nam
Mô tả công việc Khi trở thành Nhân viên Điểm giới thiệu dịch vụ, bạn được sử dụng những kỹ năng giao tiếp khéo léo của mình để tìm hiểu nguyện vọng ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000VNĐ
HD SAISON FINANCE CO., LTD.
Tầng tòa nhà VIT, số Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, ...
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động tiếp cận khÁch hÀng vÀ giới thiệu cÁc dịch vụ của HD SAISON tới khÁch hÀng một cÁch chuyÊn nghiệp.- Thuyết phục khÁch ...
7 – 10 triệu
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Hải Dương, Việt Nam
Mô tả công việc - Chủ động tiếp cận khách hàng và giới thiệu các dịch vụ của HD SAISON tới khách hàng một cách chuyên nghiệp. - Thuyết phục khách ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000VNĐ
HD SAISON FINANCE CO., LTD.
Tầng tòa nhà VIT, số Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, ...
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động tiếp cận khÁch hÀng vÀ giới thiệu cÁc dịch vụ của HD SAISON tới khÁch hÀng một cÁch chuyÊn nghiệp.- Thuyết phục khÁch ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000VNĐ
HD SAISON FINANCE CO., LTD.
Tầng tòa nhà VIT, số Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, ...
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động tiếp cận khÁch hÀng vÀ giới thiệu cÁc dịch vụ của HD SAISON tới khÁch hÀng một cÁch chuyÊn nghiệp.- Thuyết phục khÁch ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000VNĐ
HD SAISON FINANCE CO., LTD.
Tầng tòa nhà VIT, số Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, ...
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động tiếp cận khÁch hÀng vÀ giới thiệu cÁc dịch vụ của HD SAISON tới khÁch hÀng một cÁch chuyÊn nghiệp.- Thuyết phục khÁch ...