Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế Việc làm tại Việt Nam: 9 công việc

Công Ty TNHH BOBICRAFT
BIS NGUYỄN THỊ MINH KHAI, Quận Hồ Chí Minh, Việt N ...
Mô tả chi tiết công việc - Triển khai việc phÁt triển thị trường, phÁt triển khÁch hÀng. TÌm kiếm khÁch hÀng tiềm năng, thực hiện cÁc nghiệp vụ bÁn hÀng để ...
BETRIMEX - Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
Hồ Chí Minh
1. Khai thác thị trường: Thực hiện công tác phân tích, nghiên cứu khảo sát các thị trường tiềm năng, đẩy mạnh công tác phát ...
Công Ty TNHH Hiệp Thanh
Ấp Sơn Phú, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre, Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Số lượng: 2- Thu thập thÔng tin, tổng hợp vÀ bÁo cÁo cho Trưởng đơn vị về cÁc vấn đề cÓ liÊn quan đến hoạt động xuất nhập khẩu ...
Ϲông ty TNHH Paper Ϲolor
Hồ Chí Minh
Tìm kiếm, liên hệ & chăm sóc khách hàng, đàm phán chốt đơn hàng & ký hợp đồng xuất khẩu.Thiết lập mối quan hệ với các đối tác nước ...
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI ĐỒNG TIẾN
Tân Thành, Phường Quận Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * TÌm kiếm vÀ phÁt triển mạng lưới khÁch hÀng - TÌm kiếm vÀ phÁt triển mạng lưới khÁch hÀng quốc tế- Chủ động xÁc định vÀ ...
Chi Nhánh Công Ty TNHH Vegion Biotech
Hồ Chí Minh
Tìm kiếm khách hàng nước ngoài có nhu cầu mua hàng nông sản, chào bán thương lượng đàm phán để kí kết hợp đồng, mở rộng hệ thống khách hàng, thị ...
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI ĐỒNG TIẾN
Tân Thành, Phường Quận Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * TÌm kiếm vÀ phÁt triển mạng lưới khÁch hÀng - TÌm kiếm vÀ phÁt triển mạng lưới khÁch hÀng quốc tế- Chủ động xÁc định vÀ ...
Asia Dragon Cord & Twine
Hồ Chí Minh
Làm việc tại văn phòng tại Tòa nhà Vincom, Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí MinhCÔNG VIỆC· Quản lý khách hàng hiện ...
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI ĐỒNG TIẾN
Hồ Chí Minh
* Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng - Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách ...