Lập Trình Viên Web Việc làm tại Việt Nam: 11 công việc

Thương lượng Thương lượng
Công ty TNHH hệ thống Saishunkan Việt Nam
Hà Nội, Vietnam
Mô tả công việc:- Phát triển, maintain  các ứng dụng web trên nền PHP, C#, Java- Phân tích và đưa ra ...
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG MDC VIỆT NAM
Hà Nội, Việt Nam
Mô tả công việc - Tham gia nghiên cứu các công nghệ mới liên quan đến học máy và thực tế ảo / thực tế tăng cường: Tensorflow, CoreML, ARKit, ...
1,500 USD
CareerLink’s Client
Phòng Tòa Nhà NK, -Cộng Hòa, P.Quận Tân Bình, Hồ C ...
Mô tả chi tiết công việc - Developing for Web Applications (Ex. E-Commerce, Smartphone backend, etc.).- Using PHP7, MySQL (Aurora), AWS, CircleCI, ...
Công ty TNHH SMARTNET
Hồ Chí Minh
Lập trình ứng dụng Web theo yêu cầu dự án Tạo mã nguồn chất lượng, code document và thủ tục tài liệu theo quy định Viết các tài liệu kỹ thuật liên quan đến dự ...
3 - 5 triệu
Công ty CP Giải Pháp Rồng Việt
TP. HCM, Việt Nam
Mô tả công việc - Phân tích cấu trúc web - Chỉnh sửa html, code PHP, ASP, Joomla, Wordpress... - Chỉnh sửa các thể tiêu đề web - Phân tích mật độ ...
Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Pháp Vcn
Hà Nội, Việt Nam
Mô tả công việc • Phát triển và duy trì hệ thống website. • Hỗ trợ khách hàng. • Làm việc nhóm, đảm bảo deadline của dự án. Quyền lợi ...
10,000,000 VNĐ - 20,000,000VNĐ
AdwardSoft Corp
Tầng Trí Luật Building, /-/Ông Ích Khiêm, P. Quận ...
Mô tả chi tiết công việc - XÂy dựng cÁc ứng dụng trÊn nền tảng web dựa trÊn framework cÓ sẵn của CÔng ty trÊn nền tảng ASP.NET MVC- PhÁt triển cÁc .Net ...
Công ty CP Trung Tâm Nghiên Cứu A. N
Hà Nội
- Thực hiện công việc cụ thể, có mục tiêu và thời hạn rõ ràng trong dự án về Web;- Tập huấn để tìm hiểu, thực hành công nghệ, kỹ năng mới;- Trao ...
2,500 USD - 4,400USD
CareerLink’s Client
Phòng Tòa Nhà NK, -Cộng Hòa, P.Quận Tân Bình, Hồ C ...
Mô tả chi tiết công việc LAMP環境(Linux、Apache、MySQL、PHP)など、オープンソースを活用したWebシステム開発業務を行います。 - 社内向けシステムの開発・社外向けシステム開発(ECサイトなど案件多数) - 自社サービスの開発 ...
Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet
Tầng tháp A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, P. ...
Mô tả chi tiết công việc - Code PHP - Triển khai vÀ tối ưu web - CÁc cÔng việc khÁc theo sự phÂn cÔng của LÃnh đạo CÔng ty - Chi tiết ...
Công ty CP Trung Tâm Nghiên Cứu A. N
Tầng Tòa Nhà -Số Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, ...
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng việc cụ thể, cÓ mục tiÊu vÀ thời hạn rÕ rÀng trong dự Án về Web;- Tập huấn để tÌm hiểu, thực hÀnh cÔng nghệ, kỹ ...