Assistant Commercial Project Manager Việc làm tại Việt Nam: 8 công việc

Công Ty Cổ Phần Ominext
Hà Nội
- Chịu trách nhiệm làm việc với khách hàng Nhật Bản thông qua Kỹ sư cầu nối: giao tiếp, thương lượng, tiếp nhận yêu cầu, phân tích yêu cầu dự án và trao đổi ...
B+H Architects
Ho Chi Minh City
Job Description Working from our Viet Nam studio as part of a multi-disciplinary design practice, the Project Manager, Planning & Landscape will be responsible ...
Thỏa thuận
Công ty cổ phần Funtap
Hà Nội, Việt Nam
Mô tả công việc - Phát triển sản phẩm và phối hợp với các team liên quan để xây dựng và phát triển các sản phẩm cho người dùng cũng như các team nội ...
Hapras Vietnam Holdings
Tầng Tòa nhà PVcombank, Lô A.+đường /Phường Hoà Cư ...
Mô tả chi tiết công việc * XÂy dựng cÁc quy trÌnh kỹ thuật, kiểm soÁt, tư vấn kỹ thuật (đồng thời cho khối sản xuất trực tiếp vÀ hộ sản xuất liÊn ...
Hapras Vietnam Holdings
Đà Nẵng, Quảng Nam
* Xây dựng các quy trình kỹ thuật, kiểm soát, tư vấn kỹ thuật (đồng thời cho khối sản xuất trực tiếp và hộ sản xuất liên kết) nhằm nâng cao chất ...
1,500 USD - 2,000USD
CareerLink’s Client
Phòng Tòa Nhà NK, -Cộng Hòa, P.Quận Tân Bình, Hồ C ...
Mô tả chi tiết công việc - Taking a responsibility for project success. - Managing multiple projects related to web service or mobile application, for ...
1,500 USD - 2,000USD
CareerLink’s Client
Phòng Tòa Nhà NK, -Cộng Hòa, P.Quận Tân Bình, Hồ C ...
Mô tả chi tiết công việc - Manage schedule, resource and quality of implementation project for Retail Solution (POS). - Coordinate with customer to ...
1,500 USD - 2,000USD
CareerLink’s Client
Phòng Tòa Nhà NK, -Cộng Hòa, P.Quận Tân Bình, Hồ C ...
Mô tả chi tiết công việc - Manage schedule, resource and quality of system implementation project or system development. - Coordinate ...