Assistant Commercial Project Manager Việc làm tại Việt Nam: 11 công việc

CareerLink’s Client
Hồ Chí Minh
- Manage schedule, resource and quality of implementation project for Retail Solution (POS). - Coordinate with customer to solve issues to ensure ...
B+H Architects
Ho Chi Minh City
Job Description Working from our Viet Nam studio as part of a multi-disciplinary design practice, the Project Manager, Planning & Landscape will be responsible ...
ITBIZ Company Limited
Hà Nội, Vietnam
Mô tả công việc:- Responsible for building structure project. - Implementation on construction sites of project, associated tools, processes and ...
800 USD - 2,000USD
Công Ty Cổ Phần Ominext
Tầng Tòa nhà CTM Complex, Số đường Cầu Giấy, Phườn ...
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm lÀm việc với khÁch hÀng Nhật Bản thÔng qua Kỹ sư cầu nối: giao tiếp, thương lượng, tiếp nhận yÊu cầu, phÂn tÍch ...
CareerLink’s Client
Hồ Chí Minh
- Manage schedule, resource and quality of system implementation project or system development. - Coordinate with customer to solve ...
GAMELOFT VIETNAM
Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * Your overall responsibilities consist of:- Planning, coordinating and supervising the game development cycle ...
Gameloft Vietnam
Đà Nẵng
* Your overall responsibilities consist of:- Planning, coordinating and supervising the game development cycle in order to achieve ...
Công Ty TNHH Pentalog Việt Nam
Tầng tòa nhà Intracom, đường Trần Thái Tông, Quận ...
Mô tả chi tiết công việc * Job description:- One of our long-term clients has recently decided to use Pentalog to develop a new version ...
3,300 USD - 4,700USD
CareerLink’s Client
Phòng Tòa Nhà NK, -Cộng Hòa, P.Quận Tân Bình, Hồ C ...
Mô tả chi tiết công việc - 大規模案件(ERPやバックオフィスの業務パッケージ・CMS・CRM・SFA等)、パッケージや既存情報資産(自社)を利用したシステム開発・提案 - Android/iPhone等の小規模スマフォ案件の開発 Kinh nghiệm/Kỹ ...
CÔNG TY CỔ PHẦN DICH VỤ ECOMMAGE
Tầng Đê La Thành nhỏ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt N ...
Mô tả chi tiết công việc *** Duties and Responsibilities:- Manages projects through all stages of the web’s services project life cycle ...
Công Ty Cổ Phần Funtap
Tầng - Tòa nhà Tây Hà - Tố Hữu - Phường Trung Văn, ...
Mô tả chi tiết công việc - PhÁt triển sản phẩm vÀ phối hợp với cÁc team liÊn quan để xÂy dựng vÀ phÁt triển cÁc sản phẩm cho người dÙng cũng như cÁc team nội ...