Advertising Sales Staff Việc làm tại Việt Nam: 18 công việc

CareerLink’s Client
Hồ Chí Minh
- Bán các loại máy móc, công cụ và vật dụng cần thiết cho các công ty sản xuất. - Viếng thăm khách hàng để tư vấn kỹ thuật về sản phẩm. - Nhận ...
Lương thỏa thuận/ Không công khai
G.A. CONSULTANTS VIETNAM CO.,LTD (Công ty nhân sự)
Hồ Chí Minh
G.A. Consultants's Client: CÔng ty thương mại về cơ khÍ của Nhật* Nội dung cÔng việc:- Chăm sÓc khÁch hÀng cũ, tÌm kiếm khÁch hÀng ...
600 USD - 1,000USD
CareerLink’s Client
Phòng Tòa Nhà NK, -Cộng Hòa, P.Quận Tân Bình, Hồ C ...
Mô tả chi tiết công việc - Sell to existing customers - Find new customers (processing factory) and sell engineering plastics - Do other work ...
500 - 800 USD
HR Strategy
Hồ Chí Minh
Tìm kiếm và tư vấn khách hàng về chào bán các sản phẩm mặt hàng của công ty Khai thác thông tin và giới thiệu sản phẩm của công ty đến các ...
CareerLink’s Client
Hồ Chí Minh
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, liên lạc và đặt cuộc hẹn. - Tư vấn, giới thiệu và giải thích về sản phẩm của công ty. - Bán các sản phẩm tái ...
750 USD
CareerLink’s Client
Phòng Tòa Nhà NK, -Cộng Hòa, P.Quận Tân Bình, Hồ C ...
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm khÁch hÀng tiềm năng, liÊn lạc vÀ đặt cuộc hẹn. - Tư vấn, giới thiệu vÀ giải thÍch về sản phẩm của cÔng ty. ...
350 - 850 USD
HR Strategy
Hồ Chí Minh
Kinh doanh mặt hàng khăn bông cao cấp Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng Tìm hiểu Thị trường  là ...
G.A. CONSULTANTS VIETNAM's Client
Hồ Chí Minh
- Chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới- Báo giá và đàm phán giá cả, thương thảo hợp đồng mua bán, thảo thuận thời hạn thanh toán và giao ...
500 USD - 600USD
G.A. CONSULTANTS VIETNAM's Client
nd Floor, IDD Building, Ly Chinh Thang St., Ward Q ...
Mô tả chi tiết công việc - Chăm sÓc khÁch hÀng cũ vÀ tÌm kiếm khÁch hÀng mới- BÁo giÁ vÀ đÀm phÁn giÁ cả, thương thảo hợp đồng mua bÁn, thảo thuận thời ...
CareerLink’s Client
Long An
- Mở rộng tìm kiếm khách hàng mới để cung cấp các sản phẩm của công ty. - Chủ động đặt cuộc hẹn với khách hàng qua điện thoại hoặc e-mail. - ...
Hai Phong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited
Lot LTrang Due industrial Park, H.An Dương, Dinh V ...
Mô tả chi tiết công việc - PhÁt triển vÀ tÌm kiếm khÁch hÀng mới.- Duy trÌ vÀ phÁt triển mối quan hệ với khÁch hÀng cũ.- LÀm order sản xuất, kế hoạch ...
300 USD - 500USD
CareerLink’s Client
Phòng Tòa Nhà NK, -Cộng Hòa, P.Quận Tân Bình, Hồ C ...
Mô tả chi tiết công việc - Chăm sÓc khÁch hÀng cũ vÀ tÌm kiếm khÁch hÀng mới theo khu vực được phÂn cÔng. - Thực hiện cÁc chương trÌnh quảng cÁo, ...
500 USD - 750USD
CareerLink’s Client
Phòng Tòa Nhà NK, -Cộng Hòa, P.Quận Tân Bình, Hồ C ...
Mô tả chi tiết công việc - Chăm sÓc khÁch hÀng cũ, tÌm kiếm khÁch hÀng mới. - Giải đÁp thắc mắc của khÁch hÀng về sản phẩm. - Thực hiện giải ...
500 USD - 600USD
CareerLink’s Client
Phòng Tòa Nhà NK, -Cộng Hòa, P.Quận Tân Bình, Hồ C ...
Mô tả chi tiết công việc - Chăm sÓc khÁch hÀng cũ, tÌm kiếm khÁch hÀng mới. - Thực hiện giải quyết khiếu nại khÁch hÀng (nếu cÓ). - LÀm việc ...
1,000 USD
CareerLink’s Client
Phòng Tòa Nhà NK, -Cộng Hòa, P.Quận Tân Bình, Hồ C ...
Mô tả chi tiết công việc - Mở rộng tÌm kiếm khÁch hÀng mới để cung cấp cÁc sản phẩm của cÔng ty. - Chủ động đặt cuộc hẹn với khÁch hÀng qua điện thoại ...