Việc làm tại Hưng Yên, Hưng Yên: 136 công việc

MONTH
Regina Miracle International Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - GiÁm sÁt, theo dÕi vÀ quản lÝ kỹ thuật liÊn quan mÁy mÓc, ...
5 - 7 triệu
Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Tân Á Hưng Yên
Mô tả công việc - Sửa chữa khuôn mẫu theo đúng thiết kế, tiến độ yêu cầu - Quản lý máy móc trang thiết bị vật tư được giao - Duy trì vệ ...
MONTH
Regina Miracle International Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - ĐÀo tạo cho cÔng nhÂn mới vÀo những kiến thức cơ bản trước khi ...
10 – 15 triệu
Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Tân Á Hưng Yên
Mô tả công việc - Nhận và tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất từ BGĐ - Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất, quy trình kiểm tra chất lượng ...
MONTH
Regina Miracle International Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Kế hoạch tổng thế:- Phối hợp với bộ phận Merchandise nhận ...
7 – 10 triệu
Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Tân Á Hưng Yên
Mô tả công việc 1 / Kiểm soát vật tư điện * Kiểm soát nghiệm thu chất lượng vật tư điện nhập về. * Lên danh mục vật tư điện sơ cua dự phòng ...
MONTH
Regina Miracle International Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Tiến hÀnh cÔng việc sửa chữa với hệ thống mÁy mÓc của toÀn nhÀ ...
MONTH
Regina Miracle International Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm soÁt tất cả cÁc hoạt động sản xuất của cÔng ty một cÁch ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra định kỳ mÁy mÓc để phÁt hiện sự cố vÀ bÁo lại cấp ...
7,500,000 VNĐ - 8,500,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED
Mô tả chi tiết công việc - Dựa vÀo kế hoạch sản xuất hÀng ngÀy, nguyÊn liệu trÊn bin ...
7,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED
Mô tả chi tiết công việc - Nhập nguyÊn liệu, đạt chất lượng theo tiÊu chuẩn cÔng ty- ...
5,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH HÀ DŨNG
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận đơn hÀng.- Phối hợp cÁc bộ phận sản xuất xử lÝ ...
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Suntex
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm trước Ban GiÁm Đốc về hoạt động kế toÁn tÀi ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần ABC Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Bảo trÌ hệ thống nhÀ mÁy- Sửa chữa điện, bảo dưỡng điện ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần ABC Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Sắp xếp nhÂn sự , kho tÀng để xuất nhập hÀng hÓa trong ...