Việc làm tại Hưng Yên, Hưng Yên: 10 công việc

MONTH
Palfinger Marine Vietnam
Mô tả chi tiết công việc - Prepare document for assembly- Download drawing from ...
20 – 30 triệu
Công ty TNHH MTV Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong - CN Bắc Ninh
Mô tả công việc - Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về quản trị đội ngũ nhân viên tại Bưu cục (Điều động, kinh doanh, Tài chính, Giao nhận hàng … ...
MONTH
Palfinger Marine Vietnam
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra, giÁm sÁt cÔng đoạn hồ sơ chất lượng cho cÁc dự ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm khÁch hÀng mới, chăm sÓc khÁch hÀng cũ- KÝ chốt ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ cÁc khÁch hÀng đà cÓ vÀ cÁc khÁch hÀng mới tại khu cực ...
MONTH
Công Ty TNHH Nhựa An Phú Việt
Mô tả chi tiết công việc - Sửa chữa, lắp đặt, bảo dưỡng bảo trÌ mÁy mÓc, thiết bị trong ...
MONTH
Công Ty TNHH Sunjin F&F
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch khảo sÁt thị trường để tÌm hiểu: Xu hướng thị ...
15,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Mô tả chi tiết công việc - PhiÊn dịch tiếng, tÀi liệu từ tiếng HÀn sang tiếng Việt vÀ ...
MONTH
Công Ty TNHH Sunjin F&F
Mô tả chi tiết công việc - LÊn kế hoạch bảo trÌ mÁy mÓc- Sửa chữa vÀ bảo trÌ mÁy mÓc ...
MONTH
Công Ty TNHH Sunjin F&F
Mô tả chi tiết công việc - Vận hÀnh dÂy chuyền sản suất tự động.- Chuẩn bị nhÂn lực, ...