Việc làm tại Huế, Thừa Thiên Huế: 84 công việc

8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - LÊn kế hoạch vÀ thực hiện cÔng việc triển khai lắp đặt, bảo ...
6,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Thu cước sử dụng dịch vụ Internet, truyền hÌnh FPT hÀng thÁng ...
MONTH
Overland Services Logistics Vietnam JSC
Mô tả chi tiết công việc * Responsibilities include:- Qualifying ...
20,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ THÁI VĂN
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn cÁc giải phÁp tự động hÓa cho khÁch hÀng, lập phương ...
15,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ THÁI VĂN
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn cÁc sản phẩm, giải phÁp phÙ hợp với nhu cầu của khÁch ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Thương Mại Vận Tải Hà Nội
Mô tả chi tiết công việc - Triển khai thực hiện hoạt động giới thiệu vÀ bÁn hÀng online ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC API
Mô tả chi tiết công việc - LÀm cÁc thủ tục thanh toÁn - Thực hiện cÁc cÔng việc ...
MONTH
Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
Mô tả chi tiết công việc * SỐ LƯỢNG TUYỂN: 02 NGƯỜI - Cập nhật, ...
MONTH
Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
Mô tả chi tiết công việc * SỐ LƯỢNG TUYỂN: 02 NGƯỜI - Kiểm tra ...
MONTH
Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
Mô tả chi tiết công việc * SỐ LƯỢNG TUYỂN: 04 NGƯỜI - Duy trÌ ...
MONTH
Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
Mô tả chi tiết công việc * SỐ LƯỢNG TUYỂN: 04 NGƯỜI - Nhận hoÀ ...
MONTH
Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
Mô tả chi tiết công việc * SỐ LƯỢNG TUYỂN: 04 NGƯỜI - Nhận hoÀ ...
MONTH
Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
Mô tả chi tiết công việc * SỐ LƯỢNG TUYỂN: 04 NGƯỜI - Nhận hoÀ ...
MONTH
Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
Mô tả chi tiết công việc * SỐ LƯỢNG TUYỂN: 02 NGƯỜI - Kiểm tra ...
MONTH
Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
Mô tả chi tiết công việc * SỐ LƯỢNG TUYỂN: 04 NGƯỜI - Nhận hoÀ ...