Việc làm tại Huế, Thừa Thiên Huế: 57 công việc

7,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm thÔng tin, tiếp cận cÁc khÁch hÀng tiềm năng - ...
Thỏa thuận
Thi công, lắp đặt các hạng mục nhôm kính, cơ khí dân dụng.Chưa biết việc sẽ đc đào tạo.Bao ăn 3 buổi, có chỗ ở lại. Lương thợ: 350k - 500k. Phụ: 200k - ...
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hoa Thiên Phú
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ cÔng vÀ giÁm sÁt lao động.- TÍnh lương vÀ cÁc chế ...
20,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ THÁI VĂN
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn cÁc giải phÁp tự động hÓa cho khÁch hÀng, lập phương ...
15,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ THÁI VĂN
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn cÁc sản phẩm, giải phÁp phÙ hợp với nhu cầu của khÁch ...
MONTH
Công Ty TNHH Kowon
Mô tả chi tiết công việc * Slogan: Truyền đam mÊ vÀ lÒng yÊu nghề tới khÁch hÀng ...
10,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc- Thực hiện mục tiÊu phÁt ...
Hơn 8,000,000VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Công Nghệ Hoa Vĩ
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc cÔng việc biÊn phiÊn dịch tiếng Trung- Trao ...
Hơn 8,000,000VNĐ MONTH
Công ty TNHH GTG WELLNESS HEALTHCARE
Mô tả chi tiết công việc - LÀm việc trong lĩnh vực mÁy mÓc thiết bị thẩm mỹ cÔng nghệ cao ...
MONTH
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ VNETWORK
Mô tả chi tiết công việc - XÂy dựng kế hoạch kinh doanh theo thÁng, quÝ- TÌm kiếm vÀ ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ VNETWORK
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc form mẫu, banner chương trÌnh event hỗ trợ ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ VNETWORK
Mô tả chi tiết công việc - PhÂn tÍch thiết kế, lập trÌnh vÀ phÁt triển chức năng của cÁc ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Thương Mại Vận Tải Hà Nộ
Mô tả chi tiết công việc - Triển khai thực hiện hoạt động giới thiệu vÀ bÁn hÀng online ...
Hơn 10,000,000VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Công Nghệ Hoa Vĩ
Mô tả chi tiết công việc - Giao dịch, bÁn hÀng, theo sÁt cÔng trÌnh, chăm sÓc khÁch hÀng ...
MONTH
Trung tâm Anh ngữ BLES
Mô tả chi tiết công việc - Giảng dạy các lớp theo yÊu cẦu của khung chương trình ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỒNG LÂM
Mô tả chi tiết công việc - Đại diện về thương vụ của CÔng ty tại thị trường được phÂn ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỒNG LÂM
Mô tả chi tiết công việc - Đại diện về thương vụ của CÔng ty tại thị trường được phÂn ...
MONTH
TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC
Mô tả chi tiết công việc * TÌm kiếm nhÀ cung cấp năng lực- ĐÁm phÁn ...