Việc làm tại Huế, Thừa Thiên Huế: 10 công việc

MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN IPOS.VN HUẾ
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn & nhận đơn hÀng online, chăm sÓc khÁch hÀng.- XÂy ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN IPOS.VN HUẾ
Mô tả chi tiết công việc - Lập vÀ tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của CÔng ty- ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN IPOS.VN HUẾ
Mô tả chi tiết công việc - PhÁt triển thị trường phần mềm vÀ thiết bị- Kinh doanh, ...
MONTH
Công Ty Tnhh Mtv Bất Động Sản Hoàng Thổ Kim
Mô tả chi tiết công việc - Trực tổng đÀi điện thoại, nhận chuyển cuộc gọi đến cÁc cÁ ...
MONTH
Công Ty Tnhh Mtv Bất Động Sản Hoàng Thổ Kim
Mô tả chi tiết công việc - Quản lý điều hành, toàn bộ hoạt động bÁn hÀng của CÔng ...
MONTH
TRUNG TÂM STAR FITNESS & YOGA
Mô tả chi tiết công việc - Hướng dẫn hội viÊn cũ, hội viÊn mới lÀm quen cÁc động tÁc cơ ...
MONTH
TRUNG TÂM STAR FITNESS & YOGA
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn, chăm sÓc khÁch hÀng trong ngÀnh Fitness- Chăm sÓc ...
MONTH
TRUNG TÂM STAR FITNESS & YOGA
Mô tả chi tiết công việc - TÙy theo khả năng, bạn sẽ hướng dẫn cÁc lớp Group X hoặc lớp ...
MONTH
TRUNG TÂM STAR FITNESS & YOGA
Mô tả chi tiết công việc - Giảng dạy, hướng dẫn Yoga cho hội viÊn- TuÂn theo quy định ...
MONTH
TRUNG TÂM STAR FITNESS & YOGA
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi nhập liệu sổ sÁch, tổng hợp thu chi hÀng ngÀy.- ...