Việc làm tại Huế, Thừa Thiên Huế: 61 công việc

MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm thÔng tin, tiếp cận cÁc khÁch hÀng tiềm năng.- Tư ...
Hơn 20,000,000VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Phú Lâm
Mô tả chi tiết công việc * Vai trÒ - Quản lÝ điều hÀnh hoạt động ...
Hơn 20,000,000VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Phú Lâm
Mô tả chi tiết công việc * Vai trÒ - Quản lÝ điều hÀnh hoạt động ...
Hơn 12,000,000VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Phú Lâm
Mô tả chi tiết công việc * Quản lÝ nhÂn sự - Xếp lịch cho nhÂn ...
Hơn 12,000,000VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Phú Lâm
Mô tả chi tiết công việc * Quản lÝ nhÂn sự - Triển khai Hỗ trợ ...
Hơn 12,000,000VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Phú Lâm
Mô tả chi tiết công việc * Xử lÝ đơn hÀng GT - XÁc nhận đơn ...
MONTH
CÔNG TY CP DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN
Mô tả chi tiết công việc * LÀm việc tại Cty CP TP Du Lịch Sinh ThÁi Sơn TiÊn, ấp ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Phú Lâm
Mô tả chi tiết công việc * Quản lÝ hoạt động kinh doanh, vận hÀnh cửa ...
MONTH
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Phú Lâm
Mô tả chi tiết công việc * XÂy dựng kế hoạch/ chỉ tiÊu kiểm soÁt vÀ giÁm sÁt thực ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Ý Mỹ
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc nghiệp vụ kế toÁn liÊn quan: bÁn hÀng,... ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư BKG Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - NghiÊn cứu cÁc sản phẩm đồ gỗ nội thất. - Giới thiệu ...
12,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH BĐS Nice Land
Mô tả chi tiết công việc - Triển khai vÀ phÁt triển hoạt động bÁn hÀng theo định hướng ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ thời khÓa biểu lÊn lớp, phÂn cÔng giÁo viÊn giảng ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Chăm sÓc khÁch hÀng thường xuyÊn thÔng qua cÁc hoạt động: gọi ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Tổ chức khai giảng lớp học.- Quản lÝ lớp học vÀ học ...