Việc làm tại Huế, Thừa Thiên Huế: 18 công việc

MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu Tư Xây Dựng Á Đông HPP
Mô tả chi tiết công việc - Tổ chức, điều hÀnh, phÂn cÔng, phÂn nhiệm nhÂn viÊn phÒng TÀi ...
800 - 1000$
Jellyfish HR
Mô tả công việc - Xây dựng và quản lý hồ sơ lý lịch của các loại thiết bị máy móc, khuôn mẫu.- Xây ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu Tư Xây Dựng Á Đông HPP
Mô tả chi tiết công việc * Số lượng : 01* Vai ...
400 - 900$
Jellyfish HR
Mô tả công việc Viết ứng dụng chạy trên mobileYêu ...
20,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu Tư Xây Dựng Á Đông HPP
Mô tả chi tiết công việc * Số lượng: 02* Nơi lÀm ...
400 - 900$
Jellyfish HR
Mô tả công việc Viết ứng dụng chạy trên webYêu cầu ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu Tư Xây Dựng Á Đông HPP
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả- Bốc tÁch khối lượng, bảo vệ khối ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu Tư Xây Dựng Á Đông HPP
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ, điều hÀnh toÀn bộ hoạt động của PhÒng Kỹ thuật (thi ...
7,500,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu Tư Xây Dựng Á Đông HPP
Mô tả chi tiết công việc - Lắp đặt hệ thống điện theo yÊu cầu CÔng ty tại cÁc cÔng trÌnh ...
7,500,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu Tư Xây Dựng Á Đông HPP
Mô tả chi tiết công việc - Lắp đặt hệ thống nước theo yÊu cầu CÔng ty tại cÁc cÔng trÌnh ...