Việc làm tại Hội An, Quảng Nam: 14 công việc

MONTH
Fivitel Hoi An Hotel
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm soÁt việc thực hiện tất cả chÍnh sÁch, quy định vÀ quy ...
MONTH
KHÁCH SẠN ECO LODGE HỘI AN
Mô tả chi tiết công việc - Chuẩn bị đầy đủ cÁc nguyÊn liệu, vật dụng, cÁc cÔng cụ cần ...
MONTH
CÔNG TY TNHH SPACE HOUSE
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn, giới thiệu vÀ bÁn sản phẩm.- PhÁt triển vÀ duy trÌ ...
MONTH
CÔNG TY TNHH SPACE HOUSE
Mô tả chi tiết công việc - Theo dÕi cÔng nợ, duyệt đơn hÀng, ra phiếu xuất, hÓa đơn bÁn ...
MONTH
KHÁCH SẠN ECO LODGE HỘI AN
Mô tả chi tiết công việc - Provide upscale guest service experiences for clients ...
MONTH
Hoi An Town Home Resort
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận yÊu cầu mua hÀng.- TÌm nhÀ cung cấp, lấy bÁo ...
MONTH
Hoi An Town Home Resort
Mô tả chi tiết công việc - XÂy dựng vÀ triển khai kế hoạch quảng bÁ thương hiệu - cÁc ...
MONTH
Hoi An Coco River Resort and Spa
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm toÁn tất cả cÁc số liệu, bÁo cÁo doanh thu hÀng ngÀy của ...
Hơn 5,000,000VNĐ MONTH
Hoi An Coco River Resort and Spa
Mô tả chi tiết công việc - Đảm bảo hoÀn thÀnh những chỉ tiÊu doanh số được giao.- TÌm ...
MONTH
Hoi An Coco River Resort and Spa
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn thÔng tin cho khÁch hÀng theo đÚng quy trÌnh khÁch ...
MONTH
Hoian Impression Resort & Spa
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch kinh doanh,tÌm kiếm khÁch hÀng- Triển khai ...
MONTH
Hoian Impression Resort & Spa
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn khÁch hÀng về cÁc dịch vụ/ trị liệu dựa trÊn tÌnh trạng ...
MONTH
Hoian Impression Resort & Spa
Mô tả chi tiết công việc - XÂy dựng kế hoạch vÀ tổ chức cÁc chương trÌnh khuyến mại, tiếp ...
MONTH
Hoian Impression Resort & Spa
Mô tả chi tiết công việc -Nhận cÁc yÊu cầu thanh toÁn vÀ thực hiện thÔng tin vÀo phần ...