Việc làm tại Hội An, Quảng Nam: 15 công việc

MONTH
Palm Garden Beach Resort & Spa - Hoi An
Mô tả chi tiết công việc - Increase the hotel's exposure in external communications ...
MONTH
Palm Garden Beach Resort & Spa - Hoi An
Mô tả chi tiết công việc - Directs and controls all subordinate kitchen staff to ensure ...
MONTH
Palm Garden Beach Resort & Spa - Hoi An
Mô tả chi tiết công việc - Chuẩn bị nguyÊn liệu, thÀnh phần mÓn ăn theo cÔng thức- ...
MONTH
Palm Garden Beach Resort & Spa - Hoi An
Mô tả chi tiết công việc - Welcome, take care of guests, and prepare for check-in / ...
MONTH
Palm Garden Beach Resort & Spa - Hoi An
Mô tả chi tiết công việc - Trực tiếp thực hiện cÁc cÔng việc chăm sÓc da, trị liệu cho ...
MONTH
Palm Garden Beach Resort & Spa - Hoi An
Mô tả chi tiết công việc - TuÂn thủ mọi quy định, quy trÌnh lÀm việc của phÒng kỹ thuật ...
MONTH
KHÁCH SẠN ECO LODGE HỘI AN
Mô tả chi tiết công việc - Directs and coordinates subordinate reservation staff to ...
MONTH
KHÁCH SẠN ECO LODGE HỘI AN
Mô tả chi tiết công việc - HÀng ngÀy vệ sinh nơi lÀm việc sạch sẽ, ngăn nắp, chuyÊn ...
MONTH
KHÁCH SẠN ECO LODGE HỘI AN
Mô tả chi tiết công việc - The Sales & Marketing Manager creates lucrative sales targets ...
MONTH
PHU THINH BOUTIQUE RESORT & SPA
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra cÔng việc chuẩn bị trước giờ phục vụ.- Quản lÝ ...