Căn cứ vào truy vấn "Việc làm Vietnam ở Hòa Bình" của Bạn không có gì
Những lời khuyên tìm kiếm:
  • 1. Hãy cố gắng đơn giản hóa yêu cầu tìm kiếm của Bạn
  • 2. Hãy kiểm tra chức vụ
  • 3. Hãy đăng ký với công việc mới theo truy vấn "Việc làm Vietnam ở Hòa Bình" trong trường ở bên dưới. Sau đó chúng tôi gửi thư với những công việc mới
Chúng tôi đã chọn được danh sách với công việc từ vùng "Tây Bắc" mà có thể phù hợp với bạn
Dưới 15 tr.VND
FPT Trading
Quản trị hệ thống CNTT cho doanh nghiệp: Quản trị hệ thống máy chủ và ứng dụng doạnh nghiệp: Xử lý các yêu cầu, khắc phục sự cố phần ...
MONTH
Công Ty TNHH Nhà Ga Hàng Hóa ALS
Mô tả chi tiết công việc - Tham gia phục vụ quÁ trÌnh nhập xuất hÀng hÓa bằng đường hÀng ...
MONTH
Công Ty TNHH Xây Dựng Sheng Yu
Mô tả chi tiết công việc * Kĩ sư thiết kế:- Thiết kế, kiểm tra thiết ...
Hơn 20,000,000VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH VINA MAMAEDEN DOOR
Mô tả chi tiết công việc - ThÔng dịch cÔng việc giữa Quản lÝ người HÀn vÀ nhÂn viÊn Việt ...
5,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động đÓn tiếp khÁch hÀng đến với cửa hÀng- Vui vẻ giao ...
5,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận thÔng tin khÁch hÀng, sản phẩm, dịch vụ bÁn ra từ tư ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XNK Thăng Long
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch tuyển dụng, đÀo tạo, phÁt triển nguồn nhÂn lực ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp đÓn khÁch hÀng tại gian hÀng - Tư vấn, thuyết phục ...
MONTH
Công Ty TNHH Nhà Ga Hàng Hóa ALS
Mô tả chi tiết công việc * XÂy dựng thực đơn, kiểm soÁt giÁ thÀnh: Thực đơn hÀng ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - CÀi đặt ứng dụng vÀ phần mềm cho cÁc dÒng ĐTDĐ/Laptop- Tư ...
5,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động đÓn tiếp khÁch hÀng đến với cửa hÀng- Vui vẻ giao ...
5,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận thÔng tin khÁch hÀng, sản phẩm, dịch vụ bÁn ra từ tư ...
5,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc * Kiểm soÁt chất lượng hÀng trÊn băng chuyền - Thực hiện ...
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - Triển khai kế hoạch sản xuÂt: Nhận lệnh sản xuất từ kế hoạch ...
8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Dệt Nhuộm Xuất Khẩu Thăng Long
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ bộ phận điện của nhÀ mÁy sợi, phÂn cÔng việc, hướng ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công ty TNHH Dệt Nhuộm Xuất Khẩu Thăng long
Mô tả chi tiết công việc - Tuyển dụng lao động cho nhÀ mÁy sợi thÔng qua cÁc kÊnh tuyển ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Dệt Nhuộm Xuất Khẩu Thăng Long
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra vÀ bÁo cÁo đÁnh giÁ hạng mục cần chỉnh sửa với quản ...
5,500,000 VNĐ - 6,300,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Dệt Nhuộm Xuất Khẩu Thăng Long
Mô tả chi tiết công việc * Chi tiết cÔng việc:- ThÍ nghiệm sản phẩm ...