Việc làm tại Hòa Bình, Hoà Bình: 22 công việc

4,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Nông Lâm Nghiệp Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - Chọn tạo,sản xuất sản phẩm giống lÚa- CÔng việc cụ thể lÀ ...
15 - 18 tr.VND
SHR Việt nam
Khách hàng của công ty chúng tôi đang cần tuyển vị trí “Quản đốc phân xưởng cơ khí” để thực hiện công việc sau: Chịu trách ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Nông Lâm Nghiệp Thái Bình
Mô tả chi tiết công việc - Duy trÌ những mối quan hệ kinh doanh hiện cÓ, nhận đơn đặt ...
Thỏa thuận
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)
- Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ. - Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ...
MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm cÁc thÔng tin về khÁch hÀng, tÌm kiếm vÀ sử dụng cÁc ...
15 - 20 tr.VND
Abbott
· Theo dõi và thực hiện các chương trình Trade Marketing (cho Shop và người tiêu dùng ) · Đánh giá và xác định đúng tiềm năng PGs cho nhân sự công ...
MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm cÁc thÔng tin về khÁch hÀng; - PhÁt triển thị ...
Thỏa thuận
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)
- Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ. - Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ...
MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra hợp đồng, giấy tờ và cẬp nhẬt đẦy đủ, chính ...
Dưới 12 tr.VND
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)
- Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ. - Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ...
Hơn 10,000,000VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - CÀi đặt ứng dụng vÀ phần mềm cho cÁc dÒng ĐTDĐ/Laptop.- Tư ...
Dưới 12 tr.VND
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)
- Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng nhóm và đến nhà để kiểm tra và yêu cầu thanh toán nợ. - Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ...
Hơn 6,000,000VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
Mô tả chi tiết công việc - Chủ động đÓn tiếp khÁch hÀng đến với của hÀng.- Vui vẻ ...
17,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Bao quÁt chung mọi hoạt động của chi nhÁnh như: trang trÍ lớp ...
17,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thiết lập kế hoạch tuyển sinh vÀ phÁt triển kÊnh tuyển sinh, ...