Việc làm tại Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ: 6.612 công việc

1,000 USD - 1,100 USD MONTH
CareerLink’s Client
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ đơn hÀng may mặc từ khi nhận đơn hÀng cho đến khi xuất ...
MONTH
CareerLink’s Client
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch vÀ kiểm soÁt cÁc hoạt động bảo dưỡng vÀ sửa chữa ...
MONTH
CareerLink’s Client
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra bộ chứng từ để thÔng quan (hợp đồng, invoice, packing ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận, bố trÍ sắp xếp, vệ sinh hÀng hÓa theo yÊu cầu của ...
800 USD - 1,000 USD MONTH
CareerLink’s Client
Mô tả chi tiết công việc - Ngăn chặn hÀng lỗi. - TÌm ra nguyÊn nhÂn vÀ khắc phục ...
500 USD - 700 USD MONTH
CareerLink’s Client
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc loại giấy tờ nội bộ: nội quy hÀnh chÍnh / luật ...
7,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Mercury Advanced Materials (Binh Duong)
Mô tả chi tiết công việc * 需求人數* Số lượng: 1- ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH BĐS LONG ANH
Mô tả chi tiết công việc - Tìm kiẾm, tư vẤn và chăm sóc khách hàng.- HỖ trợ ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P
Mô tả chi tiết công việc * MÔ TẢ CÔNG VIỆC- Chịu trÁch nhiệm nhận ...
MONTH
CareerLink’s Client
Mô tả chi tiết công việc - Điều hÀnh hoạt động sản xuất của cÔng ty theo chức năng nhiệm ...
MONTH
CareerLink’s Client
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng việc biÊn vÀ phiÊn dịch Tiếng HÀn Quốc cho GiÁm ...
500 USD - 1,000 USD MONTH
CareerLink’s Client
Mô tả chi tiết công việc - Phát triỂn và bảo trì dịch vụ web cho cÔng ty ...
800 USD - 1,600 USD MONTH
CareerLink’s Client
Mô tả chi tiết công việc - Responsible for following PO and control all of the procedure ...
1,000 USD - 1,500 USD MONTH
CareerLink’s Client
Mô tả chi tiết công việc - Thiết kế hệ thống, coding, kiểm tra vÀ gỡ lỗi cho hệ thống ...
MONTH
CareerLink’s Client
Mô tả chi tiết công việc - Design details of wooden table and chair.- Operate CNC ...