Việc làm tại Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ: 51 công việc

7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM THIÊN PHÚ
Mô tả chi tiết công việc - Số lượng tuyển: 3 người.- Lập kế hoạch, Ý tưởng, xÂy dựng ...
5,500,000 VNĐ - 7,500,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM THIÊN PHÚ
Mô tả chi tiết công việc - Chăm sÓc, hướng dẫn khÁch hÀng.- ĐÓn tiếp khÁch hÀng- ...
5,000,000 VNĐ - 7,500,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM THIÊN PHÚ
Mô tả chi tiết công việc - Nhập thÔng tin, quản lÝ danh sÁch khÁch hÀng- Gọi điện ...
6,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM THIÊN PHÚ
Mô tả chi tiết công việc - Nghe vÀ nhận cuộc gọi khÁch hÀng- Chăm sÓc khÁch hÀng theo ...
MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Đảm bảo vÀ duy trÌ chất lượng cho cÁc sản phẩm thực phẩm được ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM THIÊN PHÚ
Mô tả chi tiết công việc - Thiết kế 2D hoặc 3D trong cÁc mảng:- Thương hiệu: Bộ nhận ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM THIÊN PHÚ
Mô tả chi tiết công việc - Hoạch định kế hoạch, phÂn tÍch vÀ thực hiện hoạt động Digital ...
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM THIÊN PHÚ
Mô tả chi tiết công việc - LÀm việc tại văn phÒng- Giai đÁp thắc mắc khÁch hÀng- ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM THIÊN PHÚ
Mô tả chi tiết công việc - Nhận cuộc gọi khÁch hÀng, giải đÁp thắc mắc KhÁch hÀng.- ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM THIÊN PHÚ
Mô tả chi tiết công việc - Hỗ trợ CÔng ty triển khai cÁc kế hoạch tổ chức sự kiện- ...
7,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM THIÊN PHÚ
Mô tả chi tiết công việc - LÀm Việc Tại văn phÒng- Giải đÁp thắc mắc khÁch hÀng.- ...
8,000,000 VNĐ - 11,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM THIÊN PHÚ
Mô tả chi tiết công việc - LÊn kế hoạch vÀ cÁc chiến dịch truyền thÔng – marketing để đẩy ...
7,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM THIÊN PHÚ
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn sản phẩm cho khÁch hÀng- TÌm kiếm nhÀ cung cấp phÙ ...
5,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM THIÊN PHÚ
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cuộc gọi theo dữ liệu khÁch hÀng sẵn cÓ của CÔng ...
MONTH
Trường Đại Học FPT
Mô tả chi tiết công việc - Tư vấn tuyển sinh vÀ tổ chức sự kiện tuyển sinh, đạt được chỉ ...