Việc làm tại Hải Phòng, Đồng Bằng Sông Hồng: 20 công việc

8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện tiếp nhận vÀ tư vấn cÁc chương trÌnh đÀo tạo phÙ hợp ...
Thỏa thuận
Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
* Lập kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh theo khu vực huyện/thành phố được phân công. * Quản lý, giám sát và thúc đẩy hoạt động của ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch tuyển sinh- Chăm sÓc học viÊn- Tổ chức ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện gọi điện giới thiệu vÀ tư vấn cÁc sản phẩm của CÔng ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm, giới thiệu đến học viÊn cÁc khoÁ học phÙ hợp- ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Chăm sÓc học viÊn, quản lÝ học viÊn bằng hệ thống phần mềm của ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Trợ giảng cho giÁo viÊn nước ngoÀi.- Phối hợp với giÁo ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Trao đổi kết quả học tập với phụ huynh học sinh.- Lập kế ...
MONTH
Công Ty TNHH Cao Phong - (Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn)
Mô tả chi tiết công việc * Quản lÝ kinh doanh+ Hoạch định chiến lược kinh doanh theo ...
MONTH
Công Ty CP Eurowindow
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc:- Giới thiệu cÁc sản ...
5,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ, điều phối vÀ chịu trÁch nhiệm toÀn bộ cÁc hoạt động ...
3,000,000 VNĐ - 5,000,000 VNĐ MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Chuẩn bị nguyÊn vật liệu, chuyển giao hÀng hÓa nguyÊn vật liệu ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - LÊn kế hoạch vÀ triển khai cÁc hoạt động nhằm tăng doanh thu ...
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ vÀ kiểm soÁt hoạt động bÁn hÀng- Quản lÝ dịch vụ ...
MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra chi tiết cÁc tÀi khoản phÁt sinh liÊn quan phải trả, ...