Việc làm tại Hải Phòng, Đồng Bằng Sông Hồng: 357 công việc

8,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt
Mô tả chi tiết công việc - Giới thiệu sản phẩm vÀ bÁn sản phẩm;- PhÁt triển thị ...
5 - 7 triệu
Công ty Cổ phần Hải Phòng
Mô tả công việc Cơ sở Mầm non Hà My 2 tại 14/20 Tôn Đức Thắng - Lê Trân, Hải Phòng Cần ...
Hơn 18,000,000VNĐ MONTH
AIA Exchange
Mô tả chi tiết công việc * TÌm kiếm khÁch hÀng tiềm ...
MONTH
Hai Phong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited
Mô tả chi tiết công việc - Prepare and submit VAT return, FCT return, CIT return, Report ...
MONTH
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHÁP LOGISTICS
Mô tả chi tiết công việc * Số lượng: 1 người* MÔ tả chi tiết cÔng ...
MONTH
Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện thủ tục xuất nhập hÀng- Theo dÕi hÀng tồn kho ...
MONTH
Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng
Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa cÁc đơn vị nội bộ, dữ liệu chi ...
MONTH
Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng
Mô tả chi tiết công việc - Chịu trÁch nhiệm toÀn hoạt động sản xuất của NhÀ mÁy trong ca ...
MONTH
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Mô tả chi tiết công việc - 1st and 2nd line support - troubleshooting of IT related ...
MONTH
Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng
Mô tả chi tiết công việc - Phụ trÁch tất cả cÁc hoạt động vận hÀnh mÁy mÓc thiết bị được ...
MONTH
Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc cÔng việc bốc liệu vÀ hoặc đÓng gÓi theo quy ...
MONTH
Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng
Mô tả chi tiết công việc - Điều hÀnh hoạt động sản xuất của cÔng ty theo nhiệm vụ, kế ...
MONTH
Công Ty TNHH VINATIC Hải Phòng
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÁc thÍ nghiệm vÀ phÂn tÍch sản phẩm hạt nhựa tÁi ...
MONTH
Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng
Mô tả chi tiết công việc - GiÁm sÁt, điều hÀnh xe nhập - xuất hÀng hÓa ra - vÀo trạm ...
MONTH
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Mô tả chi tiết công việc - Interpret and implement quality assurance standards- Write ...