Việc làm tại Hải Phòng, Đồng Bằng Sông Hồng: 20 công việc

8000000 ~ 15000000 VNĐ
Cổ Phần Nam Á
Mô tả công việcDo Mở rộng thị trường nên công ty bánh kẹo chúng tôi tuyển thên 4 lái xe và 8 phụ xe vào các xưởngHà Nội:MỸ Đình,Hà Đông,Cầu Giấy,Thanh Xuân,Long ...
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHÁP
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc- Số lượng : 01 người- Tập hợp vÀ kiểm tra tÍnh hợp lÝ, hợp lệ cÁc chứng từ kế toÁn theo ...
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN LINH
Mô tả chi tiết công việc - Giới thiệu sản phẩm vÀ tÌm kiếm khÁch hÀng mở rộng thị trường.- Phụ trÁch kinh doanh tại khu vực được phÂn cÔng .- Theo ...
4,000,000 VNĐ
Big C Hải Phòng
Mô tả chi tiết công việc - Tiếp đÓn khÁch hÀng- Ghi nhận hÀng hÓa- Thu tiền vÀo quỹ- Kiểm soÁt chất lượng hÀng hÓa Kinh nghiệm/Kỹ năng chi ...
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hạnh Thái
Mô tả chi tiết công việc - Quản lÝ cÁc cÔng việc văn phÒng hÀng ngÀy: quản lÝ tÀi sản, văn phÒng phẩm, chi phÍ điện nước...- Nhận vÀ xử lÝ đơn hÀng từ bộ ...
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHÁP
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện cÔng tÁc điều phối xe phục vụ cÔng tÁc vận chuyển hÀng hÓa theo yÊu cầu của khÁch hÀng;- TÍnh toÁn lượng xe vÀ lÊn ...
6,000,000 VNĐ - 8,000,000VNĐ
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Đầu Tư Xây Dựng Đại Việt
Mô tả chi tiết công việc - Lập cÁc bÁo cÁo tÀi chÍnh, bÁo cÁo thuế,.. theo quy định của phÁp luật vÀ cÔng ty. - LÀm việc với cÁc ngÂn hÀng, tổ chức ...
8,000,000 VNĐ - 15,000,000VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG
Mô tả chi tiết công việc CÔng ty CP BĐS ĐÔ Thị Hải PhÒng tuyển gấp 06 NhÂn viÊn tư vấn khÁch hÀng qua điện thoại (tư vấn quảng cÁo bất động sản – tư ...
Hơn 4,000,000VNĐ
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Đảm nhận triển khai nghiệp vụ kế toÁn chi tiết cÓ liÊn quan, đảm bảo tuÂn thủ cÁc quy định về chứng từ kế toÁn, nghiệp vụ kế ...
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * Hiện tại, BigC đang cÓ nhu cầu tuyển dụng vị trÍ Thư kÝ giÁm đốc, lÀm việc tại BigC Hải PhÒng- Dưới sự điều hÀnh vÀ chỉ đạo của ...
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHÁP
Mô tả chi tiết công việc * MÔ tả cÔng việc:- Khai thÁc, phÂn tÍch thị trường vÀ lập kế hoạch tiếp cận, tÌm kiếm cÁc khÁch hÀng tiềm năng ...
3,000,000 VNĐ - 5,000,000VNĐ
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * NHIỆM VỤ:- NV/Thợ nghề chế biến sẽ lÀm việc dưới sự phụ trÁch của Trưởng quầy vÀ chịu trÁch nhiệm chế biến ...
Hơn 6,000,000VNĐ
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Trưởng quầy phụ trÁch cÁc hoạt động của một quầy gồm quản l Ý tÀi sản, nhÂn sự, thương mại vÀ tÀi chÍnh để đạt được cÁc chỉ tiÊu ...
3,000,000 VNĐ - 5,000,000VNĐ
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Đặc thÙ nghề: Sản xuất bÁnh- Tiếp nhận, bảo quản hÀng hÓa- Hỗ trợ bÁn hÀng theo phÂn cÔng của Quản lÝ trực tiếp dựa trÊn ...
Hơn 4,000,000VNĐ
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc NhÂn viÊn bÁn hÀng tại siÊu thị phụ trÁch những cÔng việc sau:- Phục vụ khÁch hÀng- Cung ứng hÀng hÓa- Vệ sinh vÀ bảo ...