Việc làm tại Hà Tĩnh, Hà Tĩnh: 144 công việc

7 – 10 triệu
Công ty bất động sản Minh Thành Sen
Mô tả công việc - Gọi điện thoại cho khách hàng của công ty, giới thiệu sản phẩm bất động sản cho khách hàng. - Thiết lập cuộc hẹn với khách ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc * NgÀnh hÀng chÍnh: Rau Quả - ĐÓn tiếp, tư vấn vÀ phục vụ ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Thu ngÂn nhận đơn từ khÁch hÀng.- Pha chế theo yÊu cầu từ ...
5,000,000 VNĐ - 7,000,000 VNĐ MONTH
Hệ Thống Big C Việt Nam
Mô tả chi tiết công việc - Bao gồm 02 vị trÍ: thợ nghề bÁnh mÌ vÀ thợ nghề chế biến thức ...
Hơn 6,000,000VNĐ MONTH
Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
Mô tả chi tiết công việc - Nhận hoÀ hoÁ, hồ sơ tÀi liệu đầy đủ theo yÊu cầu. - ...
MONTH
FPT Telecom
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm thÔng tin, tiếp cận cÁc khÁch hÀng tiềm năng - ...
MONTH
Công Ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Mô tả chi tiết công việc - Sửa chửa động cơ, điện cÁc loại xe nÂng, xe cơ giới vÀ bÁo cÁo ...
MONTH
Công Ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Mô tả chi tiết công việc - Nhận thÔng tin từ sale hoặc quản lÝ để bÁo giÁ vÀ lÀm hợp đồng ...
MONTH
Công Ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Mô tả chi tiết công việc - CÂn đối tÀi chÍnh nội bộ, Kế hoạch Thu - chi.- Tổng hợp ...
MONTH
Công Ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch để tiếp cận vÀ phÁt triển cÁc khÁch hÀng mới cÓ ...
MONTH
Công Ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Mô tả chi tiết công việc - Sắp xếp lịch lÀm việc, lịch họp, lịch cÔng tÁc, tổ chức cÁc ...
MONTH
Công Ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Mô tả chi tiết công việc - Tham gia tiếp nhận cÁc nhu cầu tuyển dụng của cÁc phÒng ban ...
MONTH
Công Ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Mô tả chi tiết công việc - Sửa chữa xe cơ giới, xe cÔng trÌnh khi bị sự cố, hư hỏng ...
MONTH
Công Ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Mô tả chi tiết công việc - Chuẩn bị xe bÁn, xe cho thuÊ.- Đi cÔng tÁc sửa chữa xe ...
MONTH
Công Ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Mô tả chi tiết công việc - PhÂn cÔng lịch cÔng tÁc, chuẩn bị vật tư cho nhÂn viÊn kỹ ...