Việc làm tại Hà Tĩnh, Hà Tĩnh: 23 công việc

10,4 - 17,4 tr.VND
AIA Việt Nam
CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI NGÂN HÀNG VPBANK (HÀ TĨNH) Bancassurance- Kênh phân phối bảo hiểm qua Ngân hàng- Sự hợp tác giữa AIA và các ...
40-50 triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC A PLUS THANH HÓA
Mô tả - Thực hiện chỉ tiêu doanh số của Chi nhánh- Gia tăng học viên mới tại Chi nhánh- Chăm sóc tốt học sinh, phụ huynh để tăng mức độ ...
5,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Trung Tâm Anh ngữ Galaxy Hà Tĩnh
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện tư vấn cÁc chương trÌnh đÀo tạo, cÁc khÓa học tiếng ...
Dưới 15 tr.VND
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAPO
 Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng trong khu vực. - Bằng giải pháp công nghệ quản lý Sapo, tư vấn và hỗ trợ ...
22,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thiết lập kế hoạch tuyển sinh vÀ phÁt triển kÊnh tuyển sinh, ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Chăm sÓc khÁch hÀng thường xuyÊn thÔng qua cÁc hoạt động: gọi ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện tiếp nhận vÀ tư vấn cÁc chương trÌnh đÀo tạo phÙ hợp ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch tuyển sinh - Chăm sÓc học viÊn - Tổ ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện gọi điện giới thiệu vÀ tư vấn cÁc sản phẩm của CÔng ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - TÌm kiếm, giới thiệu đến học viÊn cÁc khoÁ học phÙ hợp ...