Việc làm tại Hà Tĩnh, Hà Tĩnh: 7 công việc

8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax
Mô tả chi tiết công việc - Mục đÍch: Sẽ lÀ giÁo viÊn hỗ trợ ngữ phÁp cho cÁc em học sinh ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch tuyển sinh - Chăm sÓc học viÊn - Tổ ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện tiếp nhận vÀ tư vấn cÁc chương trÌnh đÀo tạo phÙ hợp ...
20,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Bao quÁt chung mọi hoạt động của chi nhÁnh như: trang trÍ lớp ...
20,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Thiết lập kế hoạch tuyển sinh vÀ phÁt triển kÊnh tuyển sinh, ...
20,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - LÊn Kế hoạch kinh doanh vÀ quản lÝ đội nhÓm kinh doanh hoÀn ...
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ MONTH
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Mô tả chi tiết công việc - Lập kế hoạch tuyển sinh - Chăm sÓc học viÊn - Tổ ...